Jen diplom úspěch nezajistí, říká „Rektor roku“ v rozhovoru se známým moderátorem Lubošem Xaverem Veselým

Nejprve se jako lékař staral o zdraví české mládeže, dnes se se stejnou péčí věnuje výchově vysokoškolských studentů. Před dvěma roky se stal nejoblíbenějším rektorem v kategorii soukromých vysokých škol.

Ostatně, i škola, kterou řídí, byla v minulých letech opakovaně vyhlášena jako nejlépe hodnocená soukromá škola v naší zemi. S rektorem NEWTON College Janem Mojžíšem jsme si povídali o tom, jak lze poznat kvalitní vysokou školu, jak ideálně propojit studium a získávání praktických zkušeností a co škola může i nemůže studentovi předat.

Pane rektore, sám jsem se na svá stará kolena rozhodl, že půjdu studovat. V současné době dokončuji druhý ročník, i když přiznám se, že na jiné škole, než je ta vaše. Udělal jsem dobře, když jsem se rozhodl doplnit si vzdělání?

To vás samozřejmě šlechtí. Rozhodnutí jít na vysokou školu, věnovat studiu čas, rozšiřovat si obzory a získávat nové poznatky ve své podstatě nemůže být špatné. Navíc, vy jste jako většina našich studentů, protože při studiu také zároveň pracujete a můžete tak své poznatky zkoušet přímo v praxi. Byť ve vašem případě lze samozřejmě očekávat, že už máte jisté profesní zkušenosti. 

Na druhé straně, já jsem do školy přišel z pracovního prostředí. Většina vašich studentů to má asi naopak.

Není to tak úplně pravda. Samozřejmě se nemýlíte v tom, že valná většina našich studentů přichází ze středních škol. My se ale na NEWTON College snažíme trochu odlišit od zaběhnutých principů na jiných školách. Musím se teď trochu pochlubit, protože absolventi našich bakalářských oborů dosahují téměř každý rok prakticky stoprocentní uplatnitelnosti na trhu práce ihned po dokončení školy a mnoho z nich najde uplatnění již během studia. O tom si jinde mohou nechat s dovolením jenom zdát. 

"My se ale na NEWTON College snažíme trochu odlišit od zaběhnutých principů na jiných školách."

“My se ale na NEWTON College snažíme trochu odlišit od zaběhnutých principů na jiných školách.”

Čím si to vysvětlujete?

Zcela určitě je to odlišným postojem, který ke studentům i ke studiu zastáváme. Pevnou součástí studia na naší škole jsou totiž pracovní stáže ve firmách, se kterými máme uzavřené partnerství. Ty nabízíme našim studentům již od prvního ročníku. Jejich absolvováním se seznámí s reálným pracovním prostředím, kde navíc mohou využít, rozvíjet a porovnávat poznatky ze svého studia na škole prakticky v reálném čase. Po ukončení školy pak do světa odcházejí lidé, kteří nemají pouze diplom dokazující určitou úroveň vzdělání, ale zároveň mají už praktické zkušenosti a především kontakty. To je, myslím, nesmírně cenné.

Vy jste ale soukromá vysoká škola, takže vaši studenti si za vzdělání platí. Platí z vašeho pohledu, že státní škola, která je prakticky zadarmo, a soukromá škola, kde se platí školné, mají různé úrovně kvality vzdělání?

Pokud jde o kvalitu vzdělání na soukromé nebo na státní škole, pak si myslím, že v tomto případě neexistuje možnost říci jednoznačné ano či ne. Jsou státní školy, které produkují mimořádně kvalitní a vzdělané absolventy, ale je zde také mnoho škol, ze kterých vycházejí průměrní pětadvacetiletí lidé, kteří ovšem nemají žádné zkušenosti z praxe. Ti pak, bohužel, často končí ve frontách na úřadech práce. U soukromých škol je to samozřejmě podobné. My se snažíme, abychom byli v té první kategorii a do světa posílali po všech stránkách vzdělané a kvalitní absolventy.

Pokud zůstaneme jen u soukromých vysokých škol, jak velký dopad na kvalitu vzdělání má podle vás výše školného?

Vezměme to z logického pohledu. Když chcete mít na škole ty nejlepší odborníky z praxe, jako třeba u nás učí viceguvernér ČNB Vladimír Tomšík, jeden z nejlepších českých koučů Milan Bobek a mnoho dalších, a pro lepší výsledky a zkvalitnění výuky preferujete vzdělávání v menších skupinkách, tak toto všechno jsou věci, které se podepisují na výši školného. Takže rozdíl mezi školou za třicet nebo za šedesát tisíc ročního školného by měl být patrný. Tím neříkám, že to musí být pravidlo.

Jak vy osobně, pane rektore, vnímáte vzdělání? Je diplom z vysoké školy skutečně tak důležitý, když řada lidí ani nezůstane pracovat v oboru?

Důležité je, aby se člověk na vysoké škole naučil především používat hlavu. V našem systému vzdělávání to není úplně zvykem. Schopnost kritického myšlení, sebeřízení, sebehodnocení a směřování k vlastnímu rozvoji, to jsou věci, které by vás škola měla naučit. To žádný diplom nikdy nenahradí. Doklad o vzdělání vám může pomoci při vyjednávání o práci či o výši platu. Na druhé straně, jestli někdo očekává, že ziskem vysokoškolského diplomu už vše pojede samo, tak ho asi zklamu.

NC_Jen diplom úspěch nezajistí 2

Co je to vzdělání? A je pro nás důležité?

Kdybych si tedy nyní vybíral vysokou školu, proč bych měl jít právě k vám?

NEWTON College je škola, která se snaží odlišit od jiných vysokých škol v celé řadě ohledů. Předně nechceme být masovou školou. Vybíráme si studenty, kteří mají motivaci nejen ke studiu, ale i k osobnímu rozvoji. K tomu nabízíme velmi příjemné a přátelské prostředí přímo v centru Prahy i Brna. Výuka u nás probíhá interaktivním způsobem prostřednictvím vysoce kvalitních vyučujících.

Nabízíme firemní praxi, inspirativní prostředí a v neposlední řadě i společenský život. Od příštího akademického roku navíc ve spolupráci s Vysokou školou managementu ve Varšavě nabízíme magisterský program Management a pro lidi s několikaletou praxí nově i obor MBA. Tento rok jsme získali akreditaci i na obor vyučovaný kompletně v anglickém jazyce, který nese název Global Business and Management. Ten mohu doporučit všem, kteří chtějí uplatňovat své nabyté vědomosti a dovednosti nejen v domácím prostředí, ale i v zahraničí.

Pokud může nějak pomoct ke krásné a inspirativní budoucnosti, tak tím, že o ni bude psát.

Komentáře

Nahoru