Dnes vyšlo 15 článků

Jako by, jakoby, jako kdyby

V češtině mezi slovy “jakoby” a “jako by” skutečně existuje malý rozdíl.

Jako by = jako kdyby

Mluvčí popisuje, jak se asi věci přibližně mají, čemu se podobají, jaké mu připadají, jaké se zdají být (zároveň však naznačuje, že takové až tak úplně nejsou). Slouží k vyjádření podmiňovacího způsobu.

Jako by se po tom hrníčku slehla zem.

Vždycky se choval tak, jako by měl v příštím okamžiku zemřít.

Jakoby = nevyjadřuje přibližnost, ale přesné údaje

Jakoby se spojuje nejčastěji se slovesy v oznamovacím způsobu v přítomném, budoucím a také v minulém čase.

Několik hodin jakoby mluví. (přítomný čas)

Budeš dělat jakobys měl hlad. (ukazuji, co má přesně daný člověk dělat)

Velice dlouho v knize listoval jakoby v ní četl. (minulý čas)

 

U minulého času je ovšem rozlišení od kondicionálu (od jako by psaného zvlášť) velice obtížné. V takovém případě se můžete řídit poměrně prostým pravidlem. Tam, kde připadá v úvahu kondicionál, pište jako by zvlášť.

Jako by / jakoby v příkladech

Z dálky jako by se ozývaly zvuky. (myslím si, že zvuk pochází od zvířat v křoví)

Z dálky jakoby se ozývaly zvuky. (jsem si jist, že zvuky vydávají zvířata)

Jako by to udělal naschvál. (myslím si, že to asi udělal schválně)

Jakoby to udělal naschvál. (jsem si jist, že to byl úmysl)

Plul jako by na hladině. (použijeme pravidlo – tam, kde připadá v úvahu kondicionál, píšem jako by zvlášť.)

Plul jakoby na hladině.

Pozor: Nezapomeňte, že češtinářský obrat jako kdyby píšeme vždycky zvlášť.

Tým redaktorů magazínu Objevit.cz se skládá z poměrně mladých lidí, kteří psaní článků a pohybování se ve světě IT pokládají za svůj koníček, věnují se mu a tudíž mu i rozumí.

Komentáře

Nahoru