Dnes vyšlo 15 článků

Jak zřídit a používat datovou schránku

Datová schránka je kapacitně neomezená elektronická poštovní schránka, kterou lze využívat
ke komunikaci s úřady. Pro fyzické podnikající osoby je zdarma, ale na rozdíl od právnických osob a orgánů státní moci si o její zřízení musí samy zažádat. Mezi výhody patří rychlejší a levnější vyřízení úřední korespondence, mějte však na paměti, že jakmile Vám úřad odešle zprávu, bude ji po 10 dnech považovat za doručenou, i když si ji nevyzvednete.

Jdeme na to!

Na kterémkoliv kontaktním místě veřejné správy Czech POINT, například na pobočkách České pošty nebo městských úřadech, Vám po předložení občanského průkazu elektronicky vyplní žádost. Poté ji vytisknou a Vy před pracovníkem Czech POINTU podepíšete, aby byl podpis brán jako úředně ověřený. Po několika dnech od podání žádosti by mělo dojít ke zřízení datové schránky. Přístupové heslo a neměnné přihlašovací jméno Vám budou zaslány poštou do vlastních rukou.

Co budete potřebovat k využívání datové schránky?

Pro čtení a tvorbu PDF příloh datových zpráv můžete využívat například programy sady Adobe Acrobat nebo pro tisk do formátu PDF program PDF Creator. Dále je vhodné uvažovat nad instalací dalších dvou programů. Tím prvním je FormFiller pro archivaci zpráv, druhým certifikát PostSignum pro vyšší bezpečnost posílání datových zpráv. Podrobné návody k jejich instalaci můžete nalézt přímo na stránkách https://www.datoveschranky.info, v sekci instrukce pro instalaci.

Přihlaste a seznamte se

Poté, co poštou obdržíte přihlašovací údaje, můžete datovou schránku pomocí prvního přihlášení zpřístupnit. Do datové schránky vstupte přes webové rozhraní na stránce https://www.mojedatovaschranka.cz . Zvolte přihlášení pomocí jména a hesla, zadejte údaje, které Vám byly zaslány poštou a opište kód z obrázku.

Prostředí datové schránky je velmi přehledné a intuitivní. Využívat budete zejména záložku „Zprávy“, kde se nachází všechny přijaté i odeslané datové zprávy a funkce k jejich psaní. Vaše první cesta by ale měla vést do „Nastavení“. Již při prvním přihlášení totiž budete vyzváni ke změně hesla. Celkem se tato výzva objeví pětkrát. Nezměníte-li jej ani při poslední výzvě, Vaše přihlašovací údaje se zablokují a Vy o ně budete muset znovu přes CzechPOINT žádat.

Datové zprávy? Pravidelně vybírejte a archivujte!

Nejdůležitějším aspektem práce s datovou schránkou je bezesporu pravidelné vybírání zpráv, protože jsou v datové schránce uchovány pouze 90 dní od jejich doručení. Každou doručenou zprávu můžete vytisknout, uložit ji a tak ji i archivovat na pevném disku počítače a samozřejmě ji také lze přeposlat a odpovědět na ni.

Napsat zprávu můžete obdobně, jako bychom psali e-mail. Na záložce „zprávy“ klikneme na „vytvořit zprávu“. Začněte určením adresáta: tj. stanovením typu zprávy, výběrem typu schránky adresáta a zadáním jeho identifikačního čísla. Vyplňte věc neboli předmět zprávy. Přílohu nebo více příloh můžete vložit z Vašeho počítače. Je ale nezbytné dát si pozor na její formát a velikost, protože maximální velikost odesílané zprávy je 10 MB. Přípustné formáty pro komunikaci s úřady jsou: DOC, DOCX, XLS, XLSX, PPT,PPTX, JPG nebo PDF.

Zdroj: Virtualnikolega.cz

Více o využívání elektronických formulářů najdete na Virtuálním kolegovi v kurzu Komunikuji s úřady elektronicky.

Tým redaktorů magazínu Objevit.cz se skládá z poměrně mladých lidí, kteří psaní článků a pohybování se ve světě IT pokládají za svůj koníček, věnují se mu a tudíž mu i rozumí.

Komentáře

Nahoru