Jak zaměstnavatelé nejčastěji porušují zákoník práce?

Spousta zaměstnavatelů nerespektuje předpisy stanovené zákoníkem práce, což se podepisuje na i špatné pracovní morálce. Spokojený pracovník znamená vyšší produktivita práce a vyšší zisky pro společnost, což si ale celá řada zaměstnavatelů neuvědomuje, a proto se dopouští šikany na pracovišti. Zatímco některé firmy nezajišťují bezpečné pracovní prostředí a neposkytují správný pracovní oděv, jiné zase neproplácí přesčasy a zkreslují docházku. To je jen krátký výčet toho, čeho se zaměstnavatelé vůči svým zaměstnancům dopouští.

Zákoník práce upravuje český individuální pracovní poměr a stanovuje pravidla a předpisy týkající se odstupného, přesčasů, noční a víkendové práce, zkušební doby, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, dovolené, výpovědích lhůt a podobně.

Velice často se pracovníci setkávají s tím, že zaměstnavatel upravuje jejich pracovní docházku. Zákoník práce stanovuje povinnost evidovat pracovní docházku každého zaměstnance, včetně práce přesčas, pracovní pohotovosti a noční práce. Ale některé firmy se nebojí tuto evidenci zkreslovat a editovat ve svůj prospěch. Potom se člověk podívá na výplatný pásku a namísto 200 odpracovaných hodin má vykázaných pouze 160 hodin.

zakonik01

Velice často zákoník práce porušují výrobní továrny. Zdroj: Pixabay

Zaměstnavatel neproplácí přesčasy

Podle platného zákoníku práce je zaměstnavatel povinen vyplácet příplatky za přesčasovou práci, a to pokud nejsou zahrnuty ve mzdě v pracovní smlouvě či ve mzdovém výměru, nebo pokud za tyto přesčasy neposkytuje náhradní volno. Ve mzdě každého pracovníka může být za jeden kalendářní rok zahrnuto maximálně 150 přesčasových hodin.

Ale aby společnosti nemusely platit něco navíc, přestože po svých pracovnících vyžadují, aby zůstávali v práci déle, než je jejich standardní pracovní doba, upravují evidenci docházky ve svůj prospěch. Tím ale porušují zákoník práce.

Anebo zaměstnavatelé stanovují různá pravidla pro to, aby zaměstnanci získali příplatky. Ukázkovým příkladem je český sklad internetového obchodu Amazon, kde si zaměstnanci vedle základní hodinové sazby (125 korun na hodinu) přijdou i na celoroční bonus ve výši 10 %, ale pouze pod tou podmínkou, že budou mít stoprocentní docházku. Aby si zaměstnanec v Amazonu přišel na výše uvedený bonus, je povinen odpracovat všechny směny včetně povinných a nabízených přesčasů. Dokonce nemůže jít ani k lékaři.

Porušování bezpečnosti práce je na denním pořádku

Ačkoliv bezpečné pracoviště je základním předpokladem každé výrobní továrny, skladové haly či jiného typu prostoru, ne vždy tomu tak je. Ve starých objektech se pracovníci často setkávají se špatnými pojistkami a zásuvkami, přičemž jejich opravy si provádí sami, a to bez příslušné kvalifikace. Jestliže zaměstnavatel po svých zaměstnancích bez kvalifikace požaduje vykonávání takových činností, je to v rozporu se zákoníkem práce. A společnost by v případě udání mohla skončit před předem prohraným soudem.

S bezpečností na pracovišti souvisí i pracovní oděv a obuv, o což se celá řada zaměstnavatelů nestará, protože se jedná o další náklad. Nicméně ochranné pracovní prostředky chrání zaměstnance před úrazem. A v případě, že by došlo k pracovnímu úrazu bez těchto ochranných pomůcek, mohla by z toho mít firma značné problémy.

Zákoník práce uvádí, že není-li možné rizika odstranit nebo dostatečně omezit prostředky kolektivní ochrany nebo opatřeními v oblasti organizace práce, je zaměstnavatel povinen poskytnout zaměstnancům osobní ochranné pracovní prostředky. Osobní ochranné pracovní prostředky jsou ochranné prostředky, které musí zaměstnance chránit před riziky, nesmí ohrožovat jejich zdraví, nesmí bránit při výkonu práce a musí splňovat požadavky stanovené zvláštním právním předpisem.

„Většina zaměstnavatelů koupí nejlevnější pracovní oděvy, aby co nejvíce ušetřila. Nicméně i u pracovních ochranných pomůcek je kvalita důležitá, protože mají chránit zdraví, ne mu ještě více ublížit. Například levná pracovní obuv se může podepsat na tom, že zaměstnanec bude mít zdravotní problémy s dolními končetinami, a ve výsledku na to doplatí zaměstnavatel, protože kvůli takovému problému může jít zaměstnanec marodit,“ řekl tiskový mluvčí firmy Engelbert Strauss, která se specializuje na ochranné pracovní pomůcky.

zakonik02

Ochranné pracovní pomůcky jsou důležité. Zdroj: Pixabay

Práce bez přestávky na jídlo a občerstvení

Další překážkou, se kterou se zaměstnanci potýkají, je, že musí pracovat bez přestávky na jídlo a oddech. I když jsou v nepřetržitém provozu, zaměstnavatel jim neposkytne prostor na svačinu a zároveň pod pokutou zakazuje mít jídlo u linky. Zákoník práce říká, že zaměstnavatel je povinen pracovníkům poskytnout přestávku o délce 30 minut, a to po každých 4,5 hodinách nepřetržité práce.

Na nedostatek tekutin, na které mají zaměstnanci ze zákonu nárok, si stěžují například zaměstnanci Samsungu. Ti vedle nedostatku občerstvení mají zákaz chodit na toaletu ze strany zaměstnavatele, nesmí krátkodobě změnit dress-code v období velkých veder a musí si vybrat dovolenou v období, kdy není dostatek objednávek.

Jestliže patříte do skupiny podobně šikanovaných pracovníků, potom byste si neměli nechat nic líbit. Požaduje vše, na co máte právo. Od pracovních oděvů, přes přestávky, až po vyplacení přesčasů.

Komentáře

Nahoru