Jak vytvořit malou domácí síť aneb Všechny počítače včetně souborů a zařízení pod kontrolou

Jak vytvořit malou domácí síť aneb Všechny počítače včetně souborů a zařízení pod kontrolou

Pokud žijete v moderní domácnosti, stejně jako již většina novodobých obyvatel, a používáte více počítačů, přičemž každý člen má k práci svůj vlastní, a navíc už vás nebaví neustále přebíhat od počítače k počítači, abyste si vytiskli požadovaný dokument na tiskárně, která je samozřejmě připojená k vámi nepoužívanému PC, měli byste začít uvažovat nad vytvořením malé domácí počítačové sítě, která rozhodně ledacos ulehčí.

Domácí síť snadno a jednoduše

Běžný uživatel má na výběr z několika variant a je otázkou, co považuje za prioritu při nastavení domácí sítě. Například nemusí nutně vytvořit domácí síť se sdíleným připojením k internetu, ale pouze síť k přenášení velkých souborů nebo sdílení tiskárny.

Domácí síť bez internetového připojení

Hned na začátku je třeba upozornit, co vlastně budeme potřebovat a čím musí být počítače vybaven, abychom mohli provést patřičná nastavení. K propojení je pochopitelně nutné, aby měl počítač nainstalovanou síťovou kartu, která by dnes měla být samozřejmostí. Dalším příslušenstvím je datový kabel s konektory RJ45. Pokud se přesně neorientujete v terminologii postačí, když si necháte poradit a prodejci řeknete, že sháníte klasický křížový síťový kabel.

Ještě než počítače propojíme, doporučuje se zkontrolovat, pod jakou pracovní skupinou počítače pracují, protože by mohly pracovat každý pod jinou, a tím pádem by mohlo později dojít k technickým problémům.

Stačí kliknout pravým tlačítkem na „Tento počítač“ a zvolit „Vlastnosti“, poté vybrat záložku „Název počítače“ a zde porovnat názvy, které jsou uvedeny v poli „Pracovní skupina“. Pokud nesouhlasí, tak je změnit, aby souhlasily.

Dalším krokem je nastavení síťové karty, klikneme na Start a položku „Ovládací panely“, zde vybereme možnost „Síťová připojení“ nebo „Centrum síťových připojení a sdílení“ (záleží na používaném operačním systému), klikneme pravým tlačítkem myši na „Připojení k místní síti“ a poklepeme na „Vlastnosti“. Dále otevřeme „Protokol sítě internet TCP/IP“, zde opět „Vlastnosti“ a v zobrazeném okně zvolíte možnost „Použít následující adresu IP“, Do kolonek vyplňte následující:

Adresa IP: 192.168.0.1

Maska podsítě: 255.255.255.0

Důležitá poznámka: Toto nastavení je platné pouze pro jeden počítač v síti. Až budete nastavovat další počítač, musíte uvést odlišnou IP adresu, respektive výše uvedenou adresu zvýšíte o jedno. Na druhém počítači bude tedy v kolonce „Adresa IP“ uvedeno 192.168.0.2. Pokud zadáte stejnou hodnotu jako na prvním počítači, IP adresy se dostanou do konfliktu a sdílení nebude možné.

Sdílení tiskáren

Pro sdílení tiskáren v síti je nejdříve nutné zkontrolovat, zda-li je tato služba nainstalována na vašem notebooku či PC. Proto opět otevřeme nastavení síťové karty, které je popsáno výše. Nyní však zvolíme „Sdílení souborů a tiskáren v sítích Microsoft“, pokud je po zvolení tlačítko „Vlastnosti“ šedivé, musíme nejprve kliknout na nainstalovat, v dalším okně zvolit „Služba“ a poté potvrdit tlačítkem „Přidat“. Služba je nyní aktivní.

Samotné sdílení souborů, složek a tiskáren je velmi jednoduché, stačí vždy u libovolné složky, kterou chceme sdílet, kliknout pravým tlačítkem myši, vybrat „Vlastnosti“ a zde v kartě „Sdílení“ zvolit možnost „Složka sdílená v síti“. Je zde ještě možnost, zda v ní mohou ostatní uživatelé měnit soubory. Velice podobný postup uplatňujeme i u tiskáren.

Sdílení internetového připojení

Tato služba se již dnes moc nepoužívá, protože je vhodná pouze pro dva počítače a používala se při vytáčeném internetovém připojení neboli dial-up, tato technologie je ovšem ve světě již velice zastaralá díky technologii Wi-fi a optickým kabelům, které jsou již běžně dostupné. Běžný uživatel již má dnes doma router, pomocí kterého sdílí internetové připojení mnohem efektivněji. Natavení routeru se budu věnovat v jiném článku, který vyjde během pár dní.

Komentáře

Nahoru