Jak volat ze skrytého čísla

Možná jste si někdy říkali, jaké by to bylo být anonymní, co se týče volání. Vaše telefonní číslo nyní může obíhat celý svět bez vašeho vědomí. Proto zde existuje chytrá a všemi známá funkce, nazvaná „skryté číslo“, ale jak na ni? Jednoduše… Stačí správná předvolba. Všem možným předvolbám se také věnujeme v článku Vše o volání.

Občas se funkce skrytí telefonního čísla prostě hodí, potřebujete třeba někomu nutně zavolat, ale nepřejete si, aby znal vaše číslo. Příklad to může být klidně ex-přítelkyně či ex-přítel, kterému chcete volat ve dvě hodiny ráno, abyste ho prostě a jednoduše naštvali :-).  Anebo jen nechcete, aby vám někdo mohl zavolat zpět, kdy jednoduše musíte někomu zavolat (například klientovi) a nechcete, aby znal vaše soukromé telefonní číslo. Stejně tak se anonymní volání ze skrytého čísla využívá pro řešení nepříjemných situací, kdy opět není žádoucí aby příjemce hovoru znal vaše telefonní číslo.

Rychlá navigace v článku

Jak nastavit skryté číslo? A jak volat ze skrytého čísla? Postačí předvolba #31# a za ni vložíte telefonní číslo

Jestliže chcete volat někomu bez zobrazeného čísla, stačí před něj napsat předvolbu #31#, ta je na tom ta nejdůležitější. Do telefonu napíšete #31# a pak číslo toho, komu chceme pod skrytým číslem volat. U vnitrostátních hovorů není třeba mezinárodní formát, tzn. stačí zadat #31# 123 123 123 (číslo volaného) a potvrdit hovor.

Číslo musí být v mezinárodním formátu 00420xxxxxxxxx, pokud se nejedná o vnitrostání hovor. Voláte například ze zahraničí do ČR, pak zadáte #31# 00 420 123 123 123.

Tato předvolba se využívá jen v případě, že chcete volat někomu jednorázově ze skrytého čísla.

Bez názvu 1 kopie

Nastavení na dlouhodobé volání ze skrytého čísla – předvolba *31*

Existuje také předvolba, s kterou se dá tato funkce nastavit trvale, stačí na displej vytukat *31* a povolit jako hovor.

Opětovné povolení zobrazování skrytého čísla – předvolba *31#

Pokud jste využili trvalé zablokování zobrazení vašeho čísla, tak opětovným zadáním předvolby *31# (a volané telefonní číslo) můžete zase docílit toho, aby se jednomu vybranému volajícímu vaše číslo zase zobrazilo. Lze využít ve chvíli, kdy chcete zkrátka rychle volat někomu, u koho je naopak žádoucí, aby vaše telefonní číslo znal a mohl vám zavolat zpět, ale přitom nechcete kvůli tomu vypínat trvalé nastavení skrytého čísla.

Jak zjistit aktuální nastavení – zobrazuje se mé číslo anebo volám stále ze skrytého čísla?

Pomocí kódu *#31# si můžete zkontrolovat svoje aktuální nastavení. Tedy zadáte *#31# a potvrdíte jako hovor.

Jak zjistit mé aktuální nastavení?

Jak zjistit mé aktuální nastavení?

Volání zpět nejde

Jen pro jistotu poznámka – když budete využívat vy sami volání ze skrytého čísla, tak osoba, které jste volali, vám následně nebude moci zavolat zpět. Často se tak stává, že někteří volající ani neví. Další věc je, že hovor ze skrytého čísla dost lidí také nezvedá, protože je zvyklá, že tyto hovory představují často obtěžující nevyžádané reklamní nabídky.

Což nemusí být vždy pravda, hovory ze skrytého čísla využívají také lékaři, pracovníci z finančních úřadů, hasiči a mnozí další zaměstnanci státních služeb.

Nefungují vám předvolby pro zamezení zobrazení čísla a stále se při hovoru vaše skryté číslo zobrazuje?

Pokud chcete volat někomu anonymně, tak je nejprve nutné mít aktivovanou požadovanou funkci umožňující skrytí telefonního čísla před volajícím – službu CLIR. Zavolejte tedy na infolinku a optejte se, zda je služba CLIR u vašeho telefonního čísla aktivní.

Nefunguje skryté číslo? Co dělat?

Nefunguje skryté číslo? Co dělat?

Lze ji také povolit pomocí předvolby #30# a případně lze službu CLIR zase vypnout za pomocí předvolby #30#. Stav služby CLIR lze zjistit za vytočení předvolby *#30#.

Čísla na infolinky operátorů jsou následující:

Telefonní číslo na infolinku T-Mobile: 

 • jste-li zákazník společnosti T-Mobile vytočte *77 ze svého T-Mobile čísla,
 • 800 7373 73 (volání je zdarma) anebo 800 7373 33 (jste-li firemní zákazník – taktéž jsou tyto hovory zdarma),
 • další telefonní kontakty na infolinku T-Mobile jsou: +420 603 603 603 (telefonní číslo pro infolinku, když voláte ze zahraničí)

Telefonní číslo na infolinku O2:

 • jste-li zákazník O2 vytočte *77 ze svého O2 mobilu,
 • 800 02 02 02 (volání je zdarma) anebo 800 111 777 (infolinka pro pro firmy a veřejnou správu – volání je zdarma),
 • další telefonní kontakty na infolinku O2 jsou +420 720 720 720 (infolinka pro volání ze zahraničí).

Telefonní číslo na infolinku pro Vodafone: 

 • jste-li zákazník Vodafonu, na jeho infolinku se dovoláte vytočením *77 ze svého telefonního čísla,
 • 800 77 77 77 (volání je zdarma),
 • vytočte +420 776 977 100 (telefonní číslo na infolinku Vodafone pro volání ze zahraničí).

Kdo nejčastěji využívá volání ze skrytého čísla?

Skrývání mobilního čísla je možná v „normálním“ životě zbabělost, ale ne vždy vám musí volat někdo, kdo vám chce škodit anebo vás obtěžovat. Volání ze skrytého čísla využívají například pracovníci z finančních úřadů, hasiči, lékaři a mnozí další zaměstnanci státních služeb. Ale samozřejmě také pracovníci různých call center apod.

Snadné zjištění majitele skytého čísla a dá se vůbec zjistit, kdo mi volal ze skrytého čísla?

Dá, máte k tomu několik dostupných nástrojů. Můžete skočit na Policie ČR a tam nahlásit, že vás obtěžuje skryté telefonní číslo, uvedete datum a čas hovoru, vaše telefonní číslo a pak již bude zjitění provádět policie, které operátor musí vyhovět. Stejnou možnost má pak i soud, který taktéž může zažádat o zjištění a identifikaci čísla volaného využívající skryté číslo.

Jak zjistit, kdo vám volá?

Jak zjistit, kdo vám volá?

Další možností je, že budete kontaktovat svého operátora vy. Každý operátor má k dispozici speciální formulář, tzv. Žádost o identifikaci obtěžujícího či zlomyslného volání. Do tohoto formuláře jen vypíšete své telefoní číslo, na které vám volalo „obtěžující tajné volání“ + datum a čas hovoru.

Pozor! Tato služba je však u operátorů zpoplatněná. Pokud však předáte podnět na Policii ČR, ta následně pošle žádost operátorovi a vy tak nic neplatíte. Operátoři mají v podmínkách, že lze zjistit volajícího až 60 dní zpětně od podání žádosti.

Pokud však chcete kontaktovat operátory napřímo pomocí formuláře (Žádost o identifikaci obtěžujícího či zlomyslného volání), využijte tyto odkazy:

Vodafone: https://www.vodafone.cz/_sys_/FileStorage/download/1/258/obtezujici_hovory.pdf

O2: https://www.o2.cz/_pub/8/af/7/18903_939439__18_Zadost_o_identifikaci_zlomymslnych_nebo_obtezujicich_volani_final_2D_msf_210614.pdf (kde již však žádost není ke stažení, což vám tak troch ukáže, jak fungují naši největší čeští operátoři = hodně blbě, T-Mobile níže na tom však není o moc lépe, respektive vůbec)

T-Mobile: Zde se nám bohužel nepodařilo formulář najít. Ale postačí vyplnit tytéž údaje jako ve formulářech výše a operátor vám musí vyhovět.

Po čase by vám měl přijít doporučený dopis z oddělení péče o firemní zákazníky daného operátora. Bude mít podobné znění:

Odpovídáme na Vaši žádost o identifikaci telefonního čísla zlomyslného nebo obtěžujícího hovoru dle zákona o elektronických komunikacích č. 127/2005 sb. paragraf 67, odstavec 1,2. Hovor se nám podařilo dohledat, volalo Vám telefonní číslo xyz. Toto telefonní číslo je vedené v síti Telefónica O2 a je evidované na pana XYZ (celé jméno) (adresa: včetně ulice, číslo domu, města, PSČ).

S přátelským pozdravem XYZ 
Jméno operátora

Takže nezapomínejte, nic není v dnešní době anonymní a rozhodně to nejsou hovory se skrytým číslem u zaregistrované SIM. Něco jiného by bylo volání z veřejného automatu nebo ze SIM karty s kreditem na pár použití (klasická SIM karta na dobíjení), kde se dá sice také určitě zjistit telefonní číslo, které vám volalo. Ale vzhledem k tomu, že operátor u těchto SIM karet nemá žádné další identifikační údaje (jelikož tyto SIM nejsou vázané většinou žádnou smlouvou a tedy nemá k dispozici daje o vlastníkovi), tak více se toho nedozvíte.

Právě předplacené karty převažují v případech, kdy dochází k obtěžujícím či výhružným voláním. U této služby (předplacené karty) se totiž nemusíte upisovat smlouvou, je anonymní. Vystopovat viníka je o mnoho složitější, což je také často pachatelův záměr. U tarifních zákazníků toto není možné.

Co vše vám musí ze zákona na vaši žádost poskytnout mobilní operátor o volajícím?

Je povinen poskytnout následující údaje: jméno, příjmení (popřípadě pseudonym), adresa trvalého pobytu, telefonní číslo a adresa elektronické pošty. U podnikající fyzické osoby se osobní údaje doplňují o místo podnikání. Identifikačními údaji podle odstavce 3 jsou obchodní firma nebo název nepodnikající právnické osoby, adresa sídla, popřípadě adresa sídla organizační složky, adresa a telefonní číslo provozovny a adresa elektronické pošty.

Zdroj: Zákon o elektronických komunikacích, v § 41 odst. 5

POZOR: Mobilní operátor je povinen poskytnout tyto údaje, i když je účastník odmítl uveřejnit v telefonním seznamu!

Poznámka: Cenu za tuto službu bude Vodafone účtovat zákazníkovi pouze v případě úspěšného zjištění telefonního čísla, které zákazník označil jako obtěžující či zlomyslné. Při vyřizování žádosti se postupuje přiměřeně jako v případě reklamací.

Žádost vám ale ještě nezajistí úspěch. Mobilnímu operátorovi se nemusí podařit záškodníka najít – to se může stat hlavně v případě, že hovor pocházel z jiné sítě než vašeho operátora. V tom případě po vás nemá právo požadovat poplatek!

Poplatek

Cena

Identifikace obtěžujících a zlomyslných volání T-Mobile* ? Kč
Identifikace obtěžujících a zlomyslných volání Vodafone** ? Kč
Identifikace obtěžujících a zlomyslných volání O2*** 250 Kč

* T-Mobile asi jako jediný operátor nemá tyto informace uvedené snad nikde. Cenu se nepodařilo najít, formulář s žádostí také ne.

** Cena nikde uvedená není, dříve se pohybovala kolem 476 Kč. V podmínkách je uvedené, že tato služba se však týká pouze PŘIJATÝCH (ZVEDNUTÝCH) HOVORŮ. Jak to mají ostatní operátoři – ví bůh. O2 nic takového nezmiňuje, u T-Mobilu jsou veškeré informace o cenách a dalších podmínkách vztahujících se k identifikaci obtěžujícího volajícího k nedohledání.

*** Cena za identifikaci 1-5 čísel – viz https://www.o2.cz/osobni/219236-cely_cenik/?openid.ns=http%3A%2F%2Fspecs.openid.net%2Fauth%2F2.0

Co když mě někdo terorizuje pravidelně ze skrytého čísla?

Kromě výše zmíněného postupu máte také oporu v zákoně, která se týká taktéž obtěžujících volání. Pokud se tedy potýkáte s obtěžujícími hovory ze skrytého čísla, operátor je oprávněn (respektive povinnen) vám sdělit nejen telefonní číslo viníka, ale i jeho osobní údaje. S nimi se můžete úspěšně obrátit na Policii ČR, která se případu ujme. Případně se můžete ne PČR obrátit přímo. I to je možnost.

Jak se nejlépe bránit?

Jak se nejlépe bránit?

Jakmile zjistíte, které telefonní číslo vás obtěžuje, můžete si jej nechat u operátora zablokovat tak, aby se vám nemohlo dovolat. Toto však ani jeden z operátorů neumožňuje. Řešením jsou pak už jen chytré telefony využívající aplikace, které nabízí tzv. black list (seznam, kam zadáte čísla, z nichž nechcete přijímat hovory), či jinou podobnou službu, která umí odfiltrovat hovory i SMS z nežádoucích čísel.

Jak se bránit obtěžujícím hovorům?

 • Pokud vás někdo obtěžuje přes mobilní telefon, je třeba správně vyhodnotit situaci. V opravdu závažných případech se okamžitě obraťte na Policii ČR, v méně závažných se snažte hovory či SMS zprávy co nejvíce ignorovat. Podle oslovených psychologů jsou totiž vaše reakce právě tím, co dané osoby povzbudí k dalšímu kontaktu.
 • Jako účinná zbraň se jeví situace, kdy hovor přijmete a telefon položíte na stůl. Nic v té době neříkejte, dokud dotyčného nepřestane monolog bavit a nezavěsí. Pokud toto zopakujete několikrát za sebou, s největší pravděpodobností obtěžovaní přestane.
 • V případě, že čekáte důležitý hovor a někdo vám volá ze skrytého čísla, nebojte se hovor přimout. Na jeho začátku však mlčte. Normální volající začne mluvit sám od sebe. Jednoduše tak poznáte, zda jde o pachatele či vámi očekávaný hovor.
 • Vůbec nejúčinnější zbraní je prevence. Své číslo sdělte jen opravdu důvěryhodným osobám a subjektům, neuvádějte jej lehkomyslně při vyplňování dotazníků atd. Pomoci mohou i některé mobilní telefony disponující funkcí ignorování vybraných hovorů a SMS zpráv.
 • A malá rada nakonec: v případě, že situaci vyhodnotíte jako vážnou, obraťte se nejdříve na Policii. Operátor totiž na žádost Policie odkryje identitu pachatele zdarma.

Foto: m0.her.ienaldotech, pixabay

Komentáře

Nahoru