Jak skrýt tajné soubory bez speciálního softwaru?

Snad každý v počítači ukrývá něco, co by nikdo jiný nemusel vidět. Ať už to jsou fotky, videa, či cokoliv jiného. I pokud máte počítač jen pro sebe a chráněný heslem, může dojít k situaci, že se k němu dostane někdo jiný. A pak by nebylo zrovna hezké, kdyby se dostal přímo k tomu, co vidět nemá.

Jistě znáte možnost uzamčení heslem, pokud nějaký soubor či soubory komprimujete. Jenže k tomu potřebujete speciální software, který vám soubory zkomprimuje. Takže co když chcete skrýt celou složku bez dalšího softwaru? Jde to i přímo ve Windows!

Stačí vám k tomu dávkové soubory. Dávkové soubory mají příponu .bat a umožňují vám vykonat sérii příkazů, které zadáte. Stačí vám Poznámkový blok, do kterého napíšete sérii příkazů, uložíte soubor s koncovkou .bat a po jeho spuštění se příkazy vykonají. Přesně takhle jednoduše lze i uzamknout složku.

Krok 0: Nezobrazujte skryté soubory

Dopředu byste měli vědět, že to celé bohužel má jeden háček. Trik totiž spočívá v tom, že složku skryjete. Proto nebude fungovat, když budete mít zapnuté zobrazování skrytých souborů. Pokud někdo zapne zobrazování skrytých souborů, když bude složka již uzamčená, vůbec to nevadí. Neuvidí ji. Ale během zamykání musí být zobrazování skrytých složek a souborů vypnuté.

Proto se v rámci nultého kroku ujistěte, že je vaše nastavení správné. Jděte do Ovládacích panelů -> Vzhled a přizpůsobení -> Možnosti složky -> karta Zobrazení -> Nezobrazovat skryté soubory, složky nebo jednotky.

moznosti-slozky-skryte-soubory

Krok 1: Otevřete Poznámkový blok

Prvně prostě otevřete Poznámkový blok, který najdete v Příslušenství.

Krok 2: Zkopírujte a vložte

Kdybyste psali kód sami, bylo by to zřejmě příliš složité. Vám ale stačí zkopírovat si tenhle kód a vložit ho do Poznámkového bloku:

@ECHO OFF
if EXIST “Control Panel.{21EC2020-3AEA-1069-A2DD-08002B30309D}” goto ODEMCIT
if NOT EXIST mojeSlozka goto MDmojeSlozka
:POTVRDIT
echo Urcite chces tuto slozku uzamcit? (Y/N)
set/p “cho=>”
if %cho%==Y goto ZAMCIT
if %cho%==y goto ZAMCIT
if %cho%==n goto END
if %cho%==N goto END
echo Neplatny vyber
goto POTVRDIT
:ZAMCIT
ren mojeSlozka “Control Panel.{21EC2020-3AEA-1069-A2DD-08002B30309D}”
attrib +h +s “Control Panel.{21EC2020-3AEA-1069-A2DD-08002B30309D}”
echo Slozka uzamcena
goto Konec
:ODEMCIT
echo Pokud chces slozku odemcit, napis heslo
set/p “pass=>”
if NOT %pass%== ahojgoto CHYBA
attrib -h -s “Control Panel.{21EC2020-3AEA-1069-A2DD-08002B30309D}”
ren “Control Panel.{21EC2020-3AEA-1069-A2DD-08002B30309D}” mojeSlozka
echo Slozka byla uspesne odemcena
goto Konec
:CHYBA
echo Neplatne heslo
goto Konec
:MDmojeSlozka
md mojeSlozka
echo mojeSlozka byla uspesne vytvorena
goto Konec
:Konec

Tipy:
Samozřejmě si můžete pár věcí změnit.
Na řádku 21 můžete přepsat heslo, kterým chcete složku odemykat. V současné době je tam nastaveno “ahoj”. Když tohle slovo přepíšete na cokoliv jiného, můžete si zvolit nějaké bezpečnější heslo.
Dále lze změnit název složky, kterou chcete mít uzamčenou. Pamatujte však na to, že ten se v kódu vyskytuje několikrát, takže pokud ho někde změnit zapomenete, nebude to fungovat.

Krok 3: Uložte to

Celý soubor nyní uložte jako jmeno.bat. Zvolte možnost Soubor -> Uložit jako. Vyberte možnost Uložit jako typ “Všechny soubory”. Název souboru může být libovolný, my budeme pro příklad používat jmeno, avšak zakončit ho musíte .bat.
Soubor pak bude vypadat takhle:

jmeno-bat

Krok 4: Spusťte soubor

Dvojitým kliknutím na soubor jmeno.bat soubor otevřete a bude vytvořena nová složka s názvem „mojeSlozka“. Pak už jen jednoduše přesunete obsah, který potřebujete utajit, do této složky. V této chvíli lze složku běžně otevřít, ale nelekejte se, ještě nejsme u konce.

Krok 5: Uzamčete

Dvojitým kliknutím na jmeno.bat budete dotázáni, zda chcete složku opravdu uzamknout. Napište „y“ (jako YES) a stiskněte klávesu Enter. Vaše složka je zamčená a skrytá. Změnil se teď i její název, který vypadá nějak takto. Toho se ale nelekejte.

uzamknuta-slozka

Krok 6: Jak složku otevřít

Opět dvakrát klikněte na jmeno.bat. Soubor se vás dotáže na heslo. Ve výchozím nastavení je heslo „ahoj“. Zadejte jej a dostanete se dovnitř.

Zdroj: Wonder How To

Komentáře

Nahoru