Jak se chovat při dopravní nehodě?

Někdy se může stát, že ač jedete sebeopatrněji, dojde k dopravní nehodě. V takové situaci je nutné zachovat chladnou hlavu. Zavolejte záchranku, policii, místo označte výstražným trojúhelníkem a snažte se co nejvíce pomoct.

Jak zajistit místo nehody

Zastavte u krajnice nejméně 50 m za místem nehody, rozsviťte výstražná světla, vypněte motor a zajistěte vozidlo proti pohybu.

Pokud vystupujete z auta, musíte mít výstražnou vestu. S sebou vezměte lékárničku, výstražný trojúhelník a pokud je to nutné, i hasicí přístroj.

AZpneu_Jak se chovat při dopravní nehodě2

Záchranné služby: záchranka 155, policie 158, hasiči 150, tísňová linka 112. Zdroj: Flickr

Jak zachránit život

Zastavte silné krvácení.

  • Použijte tlakový obvaz (výjimečně zaškrcovadlo) a prsty stlačte ránu.

Uvolněte dýchací cesty.

  • Opatrně zakloňte zraněnému hlavu a předsuňte spodní čelist. Tím se uvolní jazyk. Pokud zraněný dýchá, uložte jej do stabilizované polohy.

Pokud je to možné, se zraněným mluvte, udržujte ho při vědomí a při ošetřování používejte gumové rukavice.

Volejte záchrannou službu

Nehodu nahlaste na číslo 155, případně na 112. Představte se, popište, co se stalo, jaký je charakter nehody, kde se nacházíte, kolik je zraněných, jejich věk a pohlaví. Hovor nikdy neukončujete vy, ale dispečer záchranky.

Jak vyšetřit zraněného

Pouhým pohledem můžete zjistit, jestli a kde zraněný krvácí, jaký má výraz v obličeji a jaká je barva obličeje.

Poslechem zjistíte dýchací šelesty, jak se zraněný projevuje (sténání) či zda reaguje na oslovení.

Hmatem zjistíte teplotu kůže, deformace a bolesti ve zraněné oblasti.

Dobrá rada: Vyprošťujte pouze v případě, že hrozí další nebezpečí. Vyproštění musí být co nejšetrnější. Pokud poraněný dýchá, raději počkejte na příjezd zdravotníků a odborníků.

AZpneu_Jak se chovat při dopravní nehodě1

U havarovaného vozidla nezapomeňte vypnout motor. Zdroj: Flickr

Co dělat při bezvědomí

Pokud je zraněný v bezvědomí, hrozí udušení zapadlým kořenem jazyka. Z dutiny ústní odstraňte předměty (protéza, piercing) a zakloňte poraněnému hlavu. Tím se předsune spodní čelist dopředu a minimalizuje se zapadnutí jazyka. Zraněného uložte do stabilizované polohy a stále jej sledujte. Pokud zraněný i přesto nedýchá nebo lapá po dechu, začněte s oživováním nepřímou srdeční masáží a dýcháním z plic do plic.

Jak resuscitovat

Nepřímá srdeční masáž.

  • 30 stlačení vprostřed hrudníku (hrudník stlačujte do hloubky 4–5 cm).
  • 2 vdechy.
  • Pokud nemůžete provádět vdechování, provádějte srdeční masáž ve frekvenci 100/min. do té doby, než přijede záchranka.

Jak zabránit šoku

Protišoková poloha.

  • Zvedněte zraněnému dolní končetiny.
  • Ošetřete poranění.
  • Přikryjte zraněného (tepelná pohoda).
  • Nedávejte zraněnému pít, pouze mu smočte rty.
  • Nepodávejte žádné léky.

K dopravní nehodě může dojít nejen nedodržováním předpisů, ale také kvůli špatnému stavu vozidla. Proto ho pravidelně servisujte, kupujte kvalitní pneu, mezi které se řadí například pneumatiky Barum, a snažte se co nejvíce předvídat.

Tým redaktorů magazínu Objevit.cz se skládá z poměrně mladých lidí, kteří psaní článků a pohybování se ve světě IT pokládají za svůj koníček, věnují se mu a tudíž mu i rozumí.

Komentáře

Nahoru