Jak mizí hranice virtuálního světa

Jak mizí hranice virtuálního světa

Pokud se ohlédneme do minulosti,  jistě poznáme nějaký vývoj virtuálního světa. Teď není myšleno zvětšování internetového obsahu nebo nové technologie, ale to, jak do sebe zapadají dva základní světy lidské společnosti. Hradba mezi virtuálním a reálným světem, se za poslední roky velmi ztenčila a možná už téměř vymizela. Na internetu vznikají milionové obchody, vytváří se na něm společenská hnutí a také se zde v neposlední řadě tráví volný čas. S příchodem globálních firem začal virtuální svět velmi ovlivňovat svět reálný. Navíc se také poměrně hodně zvyšuje počet osob, které získávají popularitu jen díky internetu.

Virtuální svět není pro každého

Vymizení hranic mezi virtuálním světem a realitou přineslo a stále přináší spoustu výhod. Nevýhod je málo, ale o to více jsou podstatné. Mezi nejhorší patří fakt, že dnešní velmi tvrdý virtuální marketing působí i na děti, přesněji na děti, které se aktivněji pohybují na internetu. Vznikají tak nové možnosti podvodníkům, z dítěte lze udělat dojnou krávu daleko lépe, než z dospělého člověka. Naplno tak funguje spousta her pro děti, které se zaměřují na dolování peněz. Nebezpečí je samozřejmě klasicky i na sociálních sítích. Dle psychologů však sociální sítě dokážou děti i podstatně degenerovat.

Novodobé podnikání

Boom internetu by se dal přirovnat ke kolonizaci amerického kontinentu. Otevřela se nová škála možností a nabídek pro podnikatele, obchodníky a samozřejmě také pro obyčejné lidi. Dnes e-shopy postupně vytlačují klasické kamenné prodejny. Mladší generace je daleko více připravena na to, že jednou se bude v 90% obchodovat přes internet. Ovšem není to jen o obchodech. Velký vzestup zaznamenávají internetové firmy a také pracovníci pracující z domova. Internet také nabízí zajímavé brigády studentům. Otázkou zůstává, jak se bude státním orgánů dařit bojovat proti podvodníkům, kteří se samozřejmě také přesouvají do virtuálního světa.

Globalizace světa přes kabel

V posledních deseti letech se také extrémně zvyšuje globalizace virtuálního světa. Dobu internetových blogerů a malých internetových živnostníků vystřídala doba korporací a velkých nadnárodních konceptů. Nedá se s přehledem říct, která z nich je lepší. Problémem této globalizace je především moc, kterou mají jednotliví vlastníci internetových serverů. Mají volnou ruku v tom, jaké informace do světa vypustí nebo jak naloží se soukromými informacemi návštěvníků. Chyba je zvláště v tom, že přesná pravidla pro online podnikatele neexistují nebo se až tolik neuplatňují.

Jak myslíte, že je velká hranice mezi světem reálným a světem virtuálním ?

Komentáře

Nahoru