Displeje dnešních dnů aneb Jak fungují technologie zobrazovacích zařízení?

Displeje dnešních dnů aneb Jak fungují technologie zobrazovacích zařízení?

Každý z vás už určitě zná základní rozdíl mezi stařičkými CRT a novějšími LCD a LED monitory. O tom jak fungují již bylo popsáno spoustu listů a principy jejich fungování jsou víceméně známe. Doba katodových trubic je již dávno za námi a na trhu se začínají objevovat nové a nové technologie. Pojďme se společně poohlédnou po technologiích dnešních dnů.

OLED

Jedná se o typ displeje, využívající technologii elektroluminiscenčních diod. V minulosti byl tento typ displejů používán především u malých zařízení. Postupem času však začíná pronikat i do zařízení s větší úhlopříčkou. Dnešní běžné využití najdeme u mobilních telefonů, kterým poskytují velmi syté barvy a vysoký kontrast.

Naštěstí se již částečně podařilo vyřešit problém s cenovou dostupností větších obrazovek a tak tato technologie proniká i do televizí. Příkladem může být nově představená OLED televize od LG, která by se měla začít prodávat koncem roku.

Displej vyrobený OLED technologií se skládá z několika tenkých vrstev. Mezi průhlednou anodou a kovovou katodou se nacházejí další organické vrstvy, které vypuzují díry, vyzařovací vrstva a vrstvy přenášející elektrony. Přivedení napájecího napětí do určité buňky má za následek velký proud děr a elektronů, spojujících se ve vyzařovací vrstvě a tím vzniku světelného záření.

Obrovskou výhodou těchto displejů je, že ke svému chodu nepotřebují  podsvětlení. Je to proto, že světlo vyzařují přímo jednotlivé body, což vede i ke zlepšení pozorovacích úhlů. Jak již bylo řečeno, omezením je prozatím stále drahá výrobní cena při větších úhlopříčkách, či nižší odolnost.

SED

Jedná se typ obrazovek, které pracují na podobném principu jako CRT, ale snaží se odstranit všechny nedostatky této technologie. Základem SED obrazovek jsou dva vakuem oddělené panely, které mají na jedné straně stejný počet elektronových děl, jako je na druhém panelu zobrazovacích pixelů.

Výhodou této technologie je možnost vyrobit úzké a dostatečně velké obrazovky a také nízká spotřeba. Bohužel však tato technologie není ještě příliš rozšířená.

E-papír (Elektronický Inkoust – E-Ink)

Jedná se ploché zobrazovací zařízení, které odráží světlo jako klasický papír. Hlavní výhodou této technologie je, že takto vyrobené displeje dokážou uchovávat obrázky i text natrvalo bez spotřeby elektřiny. Z důvodu nízké energetické náročnosti a malé tloušťce se tento typ displeje prosadil ve čtečkách elektronických knih.

Základním principem elektronického papíru jsou miliony drobných buněk, které obsahují kladně nabité bílé a záporně nabité černé částečky, které se můžou volně pohybovat a jsou umístěné v čiré kapalině. Když je na buňku přivedeno kladné napětí, černé částice klesnou dospod a buňka se navenek tváří neutrálně. Při opačném napětí se naopak černé částice dostanou na povrch a na displeji se příslušný bod zobrazí černě.

Z principu fungování plyne spousta výhod i nevýhod. Hlavním rysem těchto displejů je to, že se při změně obsahu musí celé překreslit. Je to z toho důvodu, že nelze měnit stav jedné konkrétní buňky, ale pouze všech buněk současně.

Schéma E-Ink, Zdroj: Wikimedia Commons

1 – Horní vrstva, 2 – Průhledná elektroda, 3 – Transparentní buňka, 4 – Pozitivně nabité bílé částice, 5 – Záporně nabité černé částice, 6 – Transparentní kapalina, 7 –  Elektrody pixelů, 8 – Spodní vrstva, 9 – Světlo, 10 – Bílá buňka, 11 – Černá buňka

Například tedy při čtení elektronické knihy dojde při otočení stránky nejprve k zčernání a zbělání celého displeje (dojde k přivedení záporného a kladného napětí) a až následně se zobrazí pouze konkrétní obsah stránky.

Hlavní výhodou je již zmíněné energetická (ne)náročnost. Elektronický papír spotřebovává elektrickou energii pouze při překreslování obsahu. Výhodou může být i to, že tyto displeje nevyzařují žádné světlo a jsou tak pohodlnější pro naše oči, stejně jako klasický papír.

V některém z dalších článků se můžete těšit na přiblížení dalších, nepříliš známých technologií zobrazovacích jednotek. Na závěr snad již jen to, že už se těšíme, až se začnou naplno využívat i alternativní technologie a že se cena takovýchto zařízení stane přijatelnější i pro běžné lidi.

Komentáře

Nahoru