Jak funguje internet, snadný pomocník při předávání informací po celém světě?

Jak funguje internet, snadný pomocník při předávání informací po celém světě?

Propojení počítačů v rámci firmy, školy či domácnosti dovoluje připojeným uživatelům získávat, ale i poskytovat nejrůznější informace velice snadným způsobem. Množství a kvalita takovýchto informací je však zanedbatelná s porovnáním s množstvím informací uložených na různých počítačích po celém světě – v síti Internet. Dnes používáme slovo internet zcela běžně, a to i navzdory tomu, že ještě před několika lety mělo přístup k síti jen několik vyvolených.

Za kolébku Internetu jsou považovány Spojené státy americké, kde se v roce 1969 začal realizovat výzkumný projekt na výstavbu experimentální počítačové sítě – Arpanet. Cílem tohoto projektu bylo demonstrovat reálnost propojení různých počítačových systémů tak, aby bylo možné pro řešení  nejrůznějších úloh využívat prostředků vzdálených počítačů zapojených do sítě.

Původně byl tento projekt financován Ministerstvem obrany USA, později však přešel pod akademickou správu a začal se využívat pro meziuniverzitní komunikaci. Internet jako takový nikdo nevlastní, je však složený z dílčích počítačových sítí, které již své vlastníky mají.

Jak funguje internet?

Internet pracuje na základě rodiny protokolů TCP/IP. TCP zabezpečuje spojení a kontrolu doručení údajů, IP má nastarosti vlastní přenos dat. Cíl se identifikuje pomocí IP adresy a portu, přes který komunikuje. Díky IP adrese dokážeme identifikovat počítač v rámci sítě, ale zapamatování si dané čtyřkombinace je pro běžného uživatele celkem obtížné.

Z tohoto důvodu se IP adresám přiřazují doménová jména, které musí být v rámci sítě internet jedinečné. Právě jedinečnosti se dosahuje rozdělením doménového jména do více úrovní.

Domény

Nejvyšší úroveň představují domény prvního řádu, které se dále dělí na domény generické a národní.

  • Generické – vyjadřují označení určité kategorie: com- komerční, tv – televizní, edu – vzdělávací…
  • Národní – vyjadřují národní příslušnost: cz, us, sk…

Další úroveň představují domény druhého řádu, jejichž jméno většinou vyjadřuje obsah domény (kamnahory, dovolena…), případně majitele (jannovak, skoda-auto…). Na rozdíl od domén prvního řádu, si domény druhého řádu může koupit kdokoliv, a to u registrátorů, kteří zabezpečí jejich zakoupení u národního správce domén příslušné země. Poplatky za domény se pohybují ve stovkách korun za rok a můžou se u jednotlivých registrátorů lišit.

Domény vyšších řádu lze doplnit i doménami třetího řádu, které většinou slouží ke specifikaci nabízeného obsahu (shop.kerdasport).

DNS

O překlad doménových jmen na IP adresy se stará systém DNS (Domain Name System), který je složen ze soustavy navzájem spolupracujících serverů. Tyto servery obsahují databáze s údaji o doménách a jejich přidělených IP adresách.

Po vyhledání přiřazené IP adresy cílového počítače odešle DNS server tuto informaci o IP adrese jako výsledek dotazu a na základě ní náš počítač kontaktuje cíl. IP adresa dokáže pouze definovat konkrétní počítač, nikoliv však už žádaný obsah (například soubor). Proto byla zavedena pravidla, pomocí kterých se přistupuje ke konkrétnímu obsahu. Tento standard se označuje jako URL (Uniform Resource Locator) a skládá se ze tří základních částí.

http://objevit.cz/clanky

Služba // Adresa uzlu /Relativní adresa

Na internetu existuje celá řada služeb. Je dobré si uvědomit, že internet není jenom www – ale o tom až v nějakém dalším článku.

Komentáře

Nahoru