Dnes vyšlo 15 článků

Jak funguje email? A kam vaše zprávy po odeslání putují?

Jak funguje email? A kam vaše zprávy po odeslání putují?

Bez připojení k internetu si dnes život dokáže představit jen málokdo. Již od samého začátku k internetu neodmyslitelně patří i e-mailová komunikace, která nám nabízí rychlou, jednoduchou a levnou možnost interakce s okolním světem. Co se ale s vaší zprávou děje, když kliknete na tlačítko „odeslat“? Pojďme se společně vydat k samotné podstatě věci, k fungování elektronické pošty.

Pro psaní e-mailových zpráv, zasílání příloh, apod. se na uživatelské úrovni využívá poštovních klientů, jako např. Thunderbird či Outlook, případně webových rozhraní – webmail. Uživatelskému rozhraní, které vidité na svých obrazovkách, se často říká MUA (Mail User Agent). Dnešní rozsáhlé e-mailové prostředí však kombinují více služeb (agentů) dohromady.

Šikovný prostředník

Funkce MUA spočívá k připojování k poštovní schránce, do které je e-mail přenesen a uložen v příslušném formátu – tedy přeloží vaší zprávu (včetně všech ostatních prvků, které do zprávy zahrnete) do formátu, který bude srozumitelný pro další strojové zpracování. MUA je však sám o sobě neschopný posílání a přijímání pošty. Okamžikem dopsání e-mailové zprávy a následném odeslání totiž začíná dlouhá cesta s předem určenými zastávkami.

Běžně používaným protokolem pro odesílání pošty je SMTP (Simple Mail Transfer Protocol). Protokol zajišťuje doručení pošty (přeloženého emailu včetně příloh do strojového kódu) pomocí přímého spojení mezi odesílatelem a adresátem, případně adresáty.

Odpovídající SMTP server je první zastávkou, kterou musí e-mail z vašeho MUA navštívit. Aby jste mohli e-mailovou zprávu odeslat, musí vás daný server nejdříve autentizovat, nejčastěji pomocí uživatelského jména a hesla. Pokud využíváte některé freemailové řešení, používá se k ověření uživatelské jméno, odpovídající vaší schránce a příslušné heslo.

MSA (Mail Submission Agent), program, který přijímá elektronickou poštu od e-mailového klient (jednodušené MTA).

 MDA – (Mail Delivery Agent), program pro lokální doručování, který umísťuje zprávy do uživatelských schránek, případně je může přímo automaticky zpracovávat.

Zdroj: Wikimedia Commons, autor: Ale2006-from-en

Přepravce pošty MTA

Další zastávkou naší cesty e-mailu je server zvaný MTA (Mail Transfer Agent), který se stará o doručování pošty na cílový systém adresáta. Hlavním úkolem je tedy určení správné cesty k  příjemci, kterou zjistí z e-mailové adresy příjemce např: email@objevit.cz, respektive z části za zavináčem. Část adresy před zavináčem není pro MTA nijak zajímavá. Záznamy o adrese odpovědného serveru cílové domény jsou uloženy v tzv. MX (Mail eXchange) tabulce. Jakmile MTA získá danou adresu, předá zprávu opět pomocí SMTP dál.

Momentálně se tedy již zpráva nachází na cílovém poštovním serveru. Posledním krokem je doručení k adresátovi do jeho MUA, tentokrát pomocí POP3, nebo IMAP protokolu. Hlavní rozdíl je, že pomocí POP3 si do počítače ze vzdáleného poštovního serveru stáhnete celé zprávy, kdežto pomocí IMAP pracujete se zprávami přímo na serveru a do počítače si stahujete pouze hlavičky.

Zabezpečení

Při psaní e-mailů by jste měli pamatovat na to, že jsou zasílány velice otevřeně a nejsou nijak chráněny. Jestliže chcete citlivé informace skrýt, zpravidla musíte použít doplňky pro šifrování – ať již symetrické nebo asymetrické.

Další důležitou informací, která vás možná překvapí, je fakt, že smazání e-mailu z vašeho poštovního klienta vždy neznamená úplné odstranění e-mailu. Poštovní servery si totiž běžně zpětně ukládají e-maily v rámci zálohy i na několik měsíců.

Komentáře

Nahoru