Dnes vyšlo 15 článků

Jak funguje dataprojektor? Na co byste při jeho koupi měli myslet?

Jak funguje dataprojektor? Na co byste při jeho koupi měli myslet?

V momentě, kdy potřebujete něco digitálně prezentovat větší skupině lidí, přestává být běžná velikost obrazovky postačující a na řadu přichází projekce. Pro takovéto účely se nejčastěji používá dataprojektor, který promítá obraz z počítače na projekční plátno či bílou zeď.  Díky výraznému poklesu cen se dataprojektory dostaly z čistě firemního prostředí i do domácností, kde často tvoří součást domácího kina. Na jakém principu však projektory fungují?

Dataprojektor používá jako světelný zdroj projekční lampu. Takto vyzařované světlo se pomocí optické soustavy transformuje na obraz. Dle použité optické soustavy rozlišujeme dvě technologie – LCD a DLP.

 LCD projektory

Tato technologie vychází z principu, který známe z LCD displejů. Můžeme se setkat s jednočipovou verzí, kde světlo prochází pouze jedním panelem, nebo tříčipovou, kde se světlo (pomocí dichroických zrcadel) rozdělí na barevné složky (RGB) a prochází trojicí LCD panelů. Tyto panely buď světelný tok pohltí, nebo propustí a prostřednictvím objektivu se následně promítne obraz.

S jednočipovou technologií se můžeme setkat v levnějších projektorech, protože je jejich výroba nejméně nákladná. Tříčipová technologie dosahuje vyšších obrazových kvalit, je však nákladnější na výrobu. Nevýhodou této technologie je, že se LCD panely působením vysokých teplot ničí a ztrácí se jak kvalita obrazu, tak i věrnost barev.

DLP projektory

Základem této technologie je čip DMD (Digital Micromirror Device), který obsahuje velké množství miniaturních pohybujících se zrcadel. Každé zrcadlo přitom reprezentuje jeden (někdy i více) obrazový bod rozlišení.

Světlo z projekční lampy tak přes optiku dopadá na zrcadlo, které může odrazit světelné paprsky do více směrů (vždy tam, kam je potřeba) tím, že dokáže změnit svůj polohový stav tisíckát za sekundu. O barevnost se stará rychle se otáčející barevný filtr, kterým prochází světlo ještě před dopadem na DMD.

Opět se můžeme setkat buď s jednočipovou technologií, tak i s tříčipovou, kde  každá z barevných složek dopadá na vlastní DMD čip a společně jsou potom přivedeny do výstupního objektivu.

Ostatní technologie

Další technologie jsou již více méně kombinací těchto dvou základních. Můžeme se setkat například s LED projektory, které pracují na stejném principu jako LCD. Rozdíl je však v tom, že místo projekční lampy je zde soustava LED. Nevýhodou je však velmi nízká světelnost, která je stokrát nižší.

Technologie do jisté míry kombinující jak LCD tak DLP je LCOS (Liquid Crystal on Silicon), kde se odraz světla zabezpečuje pomocí kombinace zrcadla a tekutých krystalů. Výhodou těchto projektorů je velká věrnost barev, nevýhodou pak vysoká cena.

Základní parametry

Kromě použité technologie a rozlišení projektru jsou důležité i ostatní parametry určující kvalitu daného modelu. Zřejmě první důležitou vlastností je svítivost. Jednotkou je lumen a čím vyšších hodnot dosahuje, tím více je projektor schopen osvítit promítací plochu. Při promítání za denního světla je vhodnější projektor s vyšší svítivostí, na večerní projekci je naopak třeba zvolit nižší hodnoty.

Dalším parametrem je kontrastní poměr, který vyjadřuje poměr světla potřebného na zobrazení černé a bílé barvy. Větší kontrastní poměr se pozitivně projevuje na eliminaci dopadu vnějšího světla na promítací plochu a vyšší barevnost.

Důležitým parametrem je i hlučnost projektoru. O hluk se u dataprojektorů stará ventilátor, který je třeba k uchlazení projekční lampy. Pokud tedy chcete projektor využívat na promítání filmů, je vhodné zvolit nějaký méně hlučný.

Velmi důležitá je i životnost projekční lampy, kterou je třeba si před koupí daného projektoru ověřit. Stejně tak je dobré si ověřit i cenu nové lampy, která může představovat až polovinu ceny samotného projektoru. Životnost je možné prodloužit zvolením eco, příp. šetřícího módu, který ztlumí intenzitu osvětlení.

Výrobci postupem času přecházeli od jednočipových přes tříčipovým LCD projektory až k DPL. Výhodou DLP oproti LCD je stálost kvality projekce, nevýhodou pak jednoznačně cena, kterou zvyšuje i fakt, že je tato technologie patentována společností Texas Instrument.

Komentáře

Nahoru