Izraelský startup dokáže přeměnit odpadky na palivo

Startup s názvem HomeBiogas pochází z Izraele a hlavním cílem tohoto startupu je přeměnit běžný organický odpad, který se běžně vyprodukuje v domácnosti (zbytky jídla, zvířecí odpad apod.) na tekuté hnojivo nebo plyn, který se dá následně použít na vaření.

HomeBiogas je téměř 40 kilový stroj, který dokáže denně zpracovat až 6 litrů odpadu včetně zbytků a mléčných produktů nebo až 15 litrů odpadu po zvířatech a domácích mazlíčcích. Z tohoto množství dokáže vytěžit plyn na vaření po dobu 3 hodin. 

home-biogas-beneficios

Přibližně 4 miliony lidí umírá na následky vaření z tuhého paliva

I přesto, že se ve světě vyprodukuje více než 220 milionů potravinového odpadu, 4 miliony lidí umírá na přímé a nepřímé následky vaření z tuhého paliva jako je dřevo a uhlí. V minulém roce Evropská unie spustila pilotní program a umístila 40 Homebiogas systémů do domácností v dědině Al-Awja v Iráku.

,,Tento systém bude dostupný pro každého, kdo ho bude potřebovat v rozvíjejícím se světě. Eliminuje odpad, vyrobí čistý plyn a zabrání tomu, aby lidi nevdechovali dým,“ uvedl Oshik Efrati, CEO.

jz6zvbhw5npzd1l0twui

Pokud se HomeBiogas uspěje po celém světě, ušetří tak velké množství životů.

,,Systém pracuje kontinuálním průtokem. Materiál se dává z přední strany a plyn a hnojivo vychází ze zadní strany. Unikátní mechanismus reguluje tlak plynu a umožňuje mu, aby byl vydáván pod stabilním tlakem a okamžitě připravený na vaření nebo topení. Poskytuje čistou energii, hnojivo nepoškozuje zdraví a zároveň recykluje všechen mokrý organický odpad vyprodukovaný domácnostmi,“ vysvětluje Ami Amir.

Zdroj: SIP

Tým redaktorů magazínu Objevit.cz se skládá z poměrně mladých lidí, kteří psaní článků a pohybování se ve světě IT pokládají za svůj koníček, věnují se mu a tudíž mu i rozumí.

Komentáře

Nahoru