Dnes vyšlo 15 článků

Tisková zpráva: itSMF Czech Republik vyhlásila vítěze ITSM Projektu roku

V rámci 9. Výroční konference itSMF Czech Republic s podtitulem „Řízení informatiky v soukromém a veřejném sektoru“, byli vyhlášeni vítězové soutěže o nejlepší projekt z oblasti IT Service Managementu. Na prvním místě se umístil projekt společnosti ALVAO s.r.o. s názvem „Implementace ALVAO pro podporu řízení a účtování IT služeb ve společnosti HARTMANN – RICO a.s.“. ALVAO tak získalo ten nejcennější kov v pomyslném souboji projektů. Na druhém místě se umístil projekt „Vnitřní integrace úřadu a integrace s ISVS – v oblasti ITSM (Service Desk CA)“ společnosti GORDIC spol. s r.o. a finálně na bronzovém místě skončil projekt „Implementace User Self-Service v České spořitelně“ realizovaný společností sIT Solutions CZ, s.r.o. Soutěž „ITSM Projekt roku“ má celosvětově velmi dobré postavení, jelikož umožňuje srovnání projektů zaměřených na oblast řízení poskytování IT služeb napříč společnostmi. Do finále letos postoupilo celkem 8 projektů, které hodnotila porota složená z odborníků akademické i komerční sféry.

Z přihlášených projektů vzešel vítězně výše jmenovaný projekt společnosti ALVAO s.r.o. realizovaný pro společnosti HARTMANN – RICO a.s. Projekt – „Implementace ALVAO pro podporu řízení a účtování IT služeb ve společnosti HARTMANN – RICO a.s.“ Porota na tomto projektu ocenila především to, že se jednalo o komplexní řešení dle best practices ITIL. Tedy všechny ITSM procesy byly popsány, vlastníci procesů jmenování a všichni účastníci proškoleni. Velice pozitivně porota hodnotila dobrou spolupráci dodavatele a zákazníka při realizaci procesu. Dalším bodem avšak nikoliv posledním byly celkově velmi nízké implementační náklady a skutečnost, že se projekt podařilo implementovat, ve velmi krátkém čase a to se zachováním vysoké kvality řešení.

Druhou, pomyslnou stříbrnou příčku obsadila společnost GORDIC spol. s r.o. s projektem realizovaným pro Středočeský kraj „Vnitřní integrace úřadu a integrace s ISVS – oblast ITSM (Service Desk CA)“. Jednalo se o velmi rozsáhlý a ve veřejné správě ojedinělý projekt, kterému se podařilo dosáhnout dobrých výsledků. Projekt krom nástrojové podpory zahrnoval i tvorbu procesních metodik a postupů. Navíc společnost GORDIC, jako dodavatel v oblasti systémové integrace, zastával velmi rozsáhlou roli, která zahrnovala nejen oblast ITSM, ale i další agendy krajského úřadu.

Na třetím místě se umístila společnost sIT Solutions CZ, s.r.o., které se podařilo jasně definovat a business cíle projektu. Celý projekt „Implementace User Self-Service v České spořitelně“ byl orientován na koncové uživatele a externí partnery. Kromě nástrojové podpory se řešily i změny v nastavení procesů. To co odborná porota velmi kladně hodnotila, bylo významné vylepšení podpůrných nástrojů pro Service Desk, zefektivnění procesu Incident managementu a Request Fulfilmentu. Díky tomuto projektu došlo k významnému zlepšení dodávky IT služeb pro koncové uživatele a externí partnery.

Helena Rubeš, výkonná ředitelka sdružení itSMF Czech Republic k projetku roku uvedla: „Pravidelně se snažíme oceňovat zajímavé ITSMF projekty v České republice a přispívat i činností našeho sdružení k pravidelné výměně a sdílení zkušeností mezi předními odborníky v ČR. Rádi bychom tímto také poděkovali porotě, ve které zasedli Zdeněk Brabec z ČVUT, Ivette Korandová z České spořitelny, Vladimír Kufner, T-Mobile Czech Republic a.s., Vlastimil Ráb ze společnosti DHL a Jiří Voříšek z VŠE, kteří odvedli i letos skvělou práci při hodnocení ITSM projektů v České republice.“

Kontakt pro média:

Helena Rubeš

Výkonná ředitelka itSMF Czech republic o.s.

helena.rubes@itsmf.cz

O itSMF – Information Technology Service Management Forum itSMF je mezinárodně působící nezávislá a nezisková organizace účelově se věnující všem aspektům řízení služeb informačních a komunikačních technologií. Celosvětovým standardem pro tuto oblast je ITIL a z něj vycházející norma ISO/IEC 20000, itSMF je tedy současně vnímáno jako fórum uživatelů tohoto standardu, které ale současně zásadním způsobem ovlivňuje rozvoj celého odvětví ICT managementu. itSMF bylo založeno v roce 1991 ve Velké Británii, v současnosti má ustanovené národní pobočky v 52 zemích světa a založení v dalších 27 zemích je ve stadiu příprav.

Zdroj: ČTK/Protext

Rádi bychom vám nabídli prostor pro vaše tiskové zprávy. Pokud chcete, abychom o vás dali vědět, případně o vaší slevové akci, pořádané konferenci, novém produktu a podobně, můžete nás kontaktovat na emailovou adresu redakce@objevit.cz.

Komentáře

Nahoru