6. října startuje IT konference Svět ve finančnictví. Na co se můžeme těšit?

Využití biometrie jako metody rozpoznání osob podle jejich specifických biologických charakteristik celosvětově strmě roste a zasahuje do mnoha oblastí včetně finančnictví. Oproti tradičním způsobům autentizace (magnetické a čipové karty, PIN) jsou biometrické prvky jedinečné, obtížně duplikovatelné a především ve většině případů člověka během život neopouštějí.

Jestli mají i nějaká úskalí, objasní na konferenci Svět informatiky ve finančnictví doc. Martin Drahanský, odborník na biometrii na FIT VUT v Brně.

V sektoru finačnictví se stále více uplatňuje tzv. biometrické podepisování. Konference představí metody biometrického podepisování a jejich hlavní rozdíly v použití a ve výsledném elektronickém podpisu. Účastníci se seznámí mj. s řešením Sign+, které umožní online spravovat a řídit dokumenty s jejich zákazníky v elektronické formě a zároveň je opatřit dynamickým biometrickým podpisem.

Konference představí metody biometrického podepisování a jejich hlavní rozdíly

Konference představí metody biometrického podepisování a jejich hlavní rozdíly

Vývoj mobilních aplikací a jejich bezpečnost

Středem zájmu bude též vývoj mobilních aplikací a jejich bezpečnost. Pokud nemají být právě mobilní aplikace z pohledu bezpečnosti nejslabším článkem firemní IT struktury, je nutné věnovat adekvátní pozornost šifrování dat, zebezpečení komunikace, penetračním testům nebo rizikům spočívajícím v rozdílnosti jednotivých mobilních operačních systémů. Jednotlivé oblasti budou představeny na příkladech z konkétních již realizovaných projektů.

o-dsc_7462

Dalším okruhem budou data, vazby, jejich analýzy a přehledné grafy, které mají zásadní vliv na správné rozhodovací procesy.  Právě správně prováděná analýza dat i všech vazeb mezi daty umožní provádět cílené marketingové kampaně, zmírnit rizika ve vztazích s partnery, odhalovat podvody či např. analyzovat nákladový model. Konference představí současné možnosti práce s daty a exkluzivně seznámí účastníky s případovými studiemi a ukázkami.

Kdo na konferenci ještě vystoupí?

Přednášek na konferenci Svět informatiky ve finančnictví se zhostila i přední kapacita v oblasti mikro kampaní, marketingový konzultant Jirka Macha z Profinitu.

Konference Svět informatiky ve finančnictví se koná 6. 10. 2015 v Konferenčním centru City, Praha 4, Na Strži 65/1702. Registrace je již otevřena, vstup na konferenci je zdarma. 

Komentáře

Nahoru