ISO certifikace zabezpečí systémové řízení procesů

Možná jste někdy přemýšleli nad tím, co znamená, pokud se firma honosí tím, že je držitelem ISO certifikace. Vlastní-li společnost ISO certifikáty, znamená to, že celé řízení firmy je takové, aby splňovalo požadavky dané normy a zvýšilo si tak svou konkurenceschopnost. U většiny firem se pak jedná o certifikaci ISO 9000, jež vám dává záruku vysoké kvality výrobků a služeb a stálosti společnosti.

Co je to ISO?

ISO je zkratkou anglického názvu International Organization of Standardization, tedy v českém překladu Mezinárodní organizace pro tvorbu norem. Normy se týkají všech oblastí výroby a služeb kromě elektroniky a v současné době čítá ISO certifikace zhruba 18 tisíc norem.

ISO certifikáty v České republice

Normy ISO k nám přicházely postupně, nejvíce rozšířenou se však stala norma ISO 9000 týkající se systému řízení jakosti. Ta se začala používat v roce 1995 a o šest let později došlo k podstatné novelizaci. Kromě České republiky je tato norma rozšířená po celém světě, ISO certifikáty pro tuto normu byly vystaveny více jak milionkrát.

ISO 9000

Norma ISO 9000 v sobě zahrnuje tři standardy, a to ISO 9001, 9002 a 9003. Většina firem využívá především ISO certifikáty 9001, jelikož se dají aplikovat na různé obory a oblasti podnikání, a to jak v oblasti výroby, tak při poskytování služeb.

ISO 9001

Tato ISO certifikace je určena pro management systému jakosti pro malé, střední i velké podniky. S rozšířením sériové výroby vzrůstala nutnost zavést nějaký systém, který by udržel neměnnou kvalitu výroby bez neustálého testování, a tak v 80. letech vznikla ve Velké Británii norma 9001, která se postupně rozšířila po celé Evropě. Zabývá se principy řízení dokumentace, lidských zdrojů, infrastruktury, zavádí procesy komunikace se zákazníky, hodnocení dodavatelů, měření výkonnosti procesů a také interní audity za účelem získání zpětné vazby.

Daná společnost na základě této normy stanoví cíle a plány v oblasti kvality, ty postupně realizuje, měří a monitoruje a v případě odchylek od stanovených dat přijímá účinná opatření na změnu.

ISO certifikace je jedním z faktorů, který usnadňuje mezinárodní obchodování díky tomu, že je produkt nebo služba označena celosvětově uznávanými ISO certifikáty, jež garantují vysokou kvalitu a dohled nad výrobou či poskytováním služeb.

Tým redaktorů magazínu Objevit.cz se skládá z poměrně mladých lidí, kteří psaní článků a pohybování se ve světě IT pokládají za svůj koníček, věnují se mu a tudíž mu i rozumí.

Komentáře

Nahoru