Dnes vyšlo 15 článků

Tisková zpráva: IoT disaster v praxi? SimpleCell neplní plány a její zakladatel společnost opouští

IoT disaster v praxi? SimpleCell neplní plány a její zakladatel společnost opouští

Největší akciový podíl ovládaný jednou fyzickou osobou ve společnosti SimpleCell Networks a.s., provozovatele mobilní sítě SIGFOX pro Internet věcí, změnil po ohlášení neuspokojivých výsledků svého majitele.

Karel Krčmář, zakladatel a původní 100% vlastník, se podílu zbavil ve prospěch společnosti Pactio Invest a.s. podnikatele Miloslava Vyhnala.

Nic na tom nemění ani pořádání akce Sigfox World IoT Expo, která se v září koná v Praze. Mezi akcionáři panovaly dlouhodobě neshody, neboť se představenstvo zaměřovalo spíše na marketing a propagaci značky zatímco Karel Krčmář preferoval funkční síť a dobré obchodní výsledky.

Cena, za kterou byly akcie prodány, prý byla výrazně nižší, než cena, kterou za stejně velký podíl ve společnosti zaplatil Radovan Vávra, a byla jen zlomkem ceny, kterou Karel Krčmář nabídl za zpětný odkup majoritního podílu před více než rokem.

„Vzhledem k nepřátelskému a diskriminačnímu chování ostatních akcionářů, neschopnosti představenstva dosáhnout cílů stanovených v obchodním plánu, kdy očekávané plnění je hluboce pod 50 %, a běžícím či hrozícím soudním sporům, považujeme dosaženou cenu za nízkou, nicméně další pokračování této agónie by ji mohlo ještě dále snížit,“ řekl Tomáš Vika, ředitel společnosti IN spol. s r.o., která prodej zaštiťovala.

Společnost SimpleCell nyní bude pravděpodobně usilovat o získání úvěru, který by měl kritickou finanční situaci vyřešit nebo alespoň oddálit. Karel Krčmář svět IoT zcela neopouští a věnuje se dalším projektům spojených s LowPower WAN technologiemi a IoT řešením.

Kontaktní údaje – M&A partner:

IN spol. s r.o.

Tomáš Vika

Truhlářská 1118/18

110 00 Praha 1

Zdroj: ČTK/Protext

Komentáře

Nahoru