INZERCE: Zapůjčení dopravního značení

Dopravní značení může být buď stálé – umístěné na sloupcích pevně zabudovaných do země, proměnné – zobrazené na panelech, nebo přenosné – umístěné na sloupcích nebo stojanech, které nejsou zabudované do terénu. Stálé značky se využívají pravděpodobně nejčastěji. S proměnnými se setkáte například na dálnicích, často bývají umístěné na mostech nad vozovkou. A přenosné uvidíte kdykoliv, kdy budete projíždět objížďkou.

Dopravní značení bylo v Česku zavedeno již v období První republiky. Jeho podoba se během let měnila, dnes vychází z evropských úmluv, které ale jednotlivým státům ponechávají volnou ruku v určitých detailech.

Kde bude stát jaká značka, určují různé subjekty v závislosti na tom, o jakou třídu silnice se jedná. Za dálnici zodpovídá ministerstvo dopravy, za silnice I. třídy krajský úřad, silnice II. a III. třídy obecní úřad a za veřejně přístupnou účelovou komunikaci vlastník se souhlasem obecního úřadu.

aaaaa

Dočasné dopravní značení k zapůjčení

A právě obcím, městům nebo stavebním firmám nabízí HNP projekt s.r.o. zapůjčení dopravního značení. Týká se to přenosných dopravních značek, které se používají jen dočasně – například v případě uzavírky.

V případě uzavírky a vyznačení objížďky je potřeba zajistit přechodné dopravní značení a umístit všechny značky na správná místa. I s tím HNP projekt pomůže, v rámci zapůjčení dopravních značek vám nabízí komplexní služby včetně projektování dopravního značení.

Jak to funguje?

Stačí na webu HNPprojekt.cz bez dalšího čtení a prozkoumávání zadat do formuláře poptávku. Vzhledem k tomu, že o zapůjčení dopravního značení většina lidí nemá zájem denně, přistupují ke každému zákazníkovi osobně a se vším poradí. Obratem zašlou cenovou nabídku, a když ji schválíte, sepíšou s vámi smlouvu se specifikovanými podmínkami. Následně přijedou a vodorovné dopravní značení nainstalují.

Komentáře

Nahoru