Dnes vyšlo 1 článků

Inzerce: Zaměstnanec a společnost

Inzerce: Zaměstnanec a společnost

V České republice nebo na Slovensku po založení společnosti začne kolotoč daňových a mzdových evidencí. Přijetím zaměstnanců pro sro, akciovou společnost nebo podnikatele nastává období zvláštní a poměrně složité evidence. Do pracovních vztahů totiž zasahují nejen nároky finanční, odvody a evidence, ale také dodržování pracovního práva.

Mzda, plat a výpočet běžné mzdy

Platem nazýváme odměnu pracovníka za vykonanou páci. Mzda se používá pro odměňování ve státní sféře. Plat nebo mzda má několik složek a různě se vypočítává. Při výši mzdy 20.000 Kč činí čistá mzda 15.580 Kč u bezdětného zaměstnance. Stát zavedl pojem superhrubá mzda, která v takovém případě činí fiktivní částku 26.800 Kč. Tato částka slouží k výpočtu daní, a proto je vyšší než hrubá mzda. Daň z příjmu je 4.020 Kč, ale sleva na dani ji snižuje o 2.070 Kč. Daň tedy činí 1.950 Kč. Zaměstnanec odvádí za sebe ještě 2.200 Kč sociálního a zdravotního pojištění. Zaměstnavatel odvede 6.800 Kč. Celkově se státu odvede 10.950 Kč.

Mzdové účetnictví

Kalkulací mezd a odvody se zabývá mzdové účetnictví. V položkách, které se účtují není totiž pouze daň a jednoduchý výpočet odvodů. Mzda může obsahovat mnoho dalších srážek nebo plateb. Zaúčtovat je třeba správně dovolenou s výpočtem průměrné mzdy. Zaměstnanec může dostávat stravenky, mít penzijní připojištění, životní pojištění nebo rodinu s dětmi. Pokud je invalidou nebo studuje, také mu náleží slevy, které se odrážejí v mzdovém účetnictví.

Položky mzdového účetnictví

I při několika zaměstnancích je mzdová agenda na Slovensku nebo v České republice poměrně složitá. Mzdová účetní musí vést náhrady při pracovní neschopnosti, vystavovat výplatní pásky a výplatnice, podávat hromadná hlášení zdravotním a sociálním pojišťovnám, vést výkazy penzijního pojištění, zdravotního a sociálního pojištění, odesílat platebními příkazy mzdy a provádět včas odvody a potvrzovat příjmy včetně vyplňování daňových přiznání.

Pořízení ready made společnosti nebo založení není složité. Naopak zaměstnání pracovníků je složitá a náročná záležitost. Pro několik zaměstnanců se nevyplatí zaměstnávat vlastní účetní a kupovat složitý a poměně drahý program. Na účtování se specializují fimy, které si nepočítají velké poplatky za pracovníka a odvádějí velmi kvalitní práci. Pracovník je také chráněn zákony, které stanovují počet dní dovolené, postup při nástupu nebo rozvázání pacovního poměru, zkušební doby a mnoho dalších podmínek. Proto je vedení mzdového účetnictví a poradenství nejlépe svěřit odborníkům.

Komentáře

Nahoru