Dnes vyšlo 1 článků

Inzerce: Proč a jak čistit kanalizaci?

Kanalizaci je potřeba čistit a udržovat z proto, aby nedošlo k jejímu prosakování do okolí.  Může pak snadno dojít k úniku zápachu a odpadní vody do okolí. Tento únik pak může znehodnotit podzemní vody, půdu a s tímto pojmem je spjata také řada infekčních onemocnění. Nefunkční kanalizace či ne zrovna dobře průchozí kanalizace v domech se může projevit vyplavováním vody ve sklepeních, vlhkými zdmi a podobně.

Jak se čistí kanalizace?

Metod, jak vyčistit kanalizaci je hned několik. Je zde i čištění svépomocí, s nímž můžeme celkem účinně vyřešit své domácí drobné problémy se zhoršenou průchodností odpadu. Při takovém čištění můžeme použít zvon anebo chemické přípravky. Toto čištění se obvykle týká potrubí velice úzkých, obvykle do 50 DN, které jsou ve většině panelových domů či bytů. Může se však snadno stát, že se vám pomocí vlastních zdrojů nepodaří tento problém vyřešit.  Pak je nutné se obrátit na odborníky , kteří mají k dispozici vlastní těžkou techniku (ruční pero, motorové pero, tlakovou vodu anebo frézování kanalizace).

Odborné čištění se dělí na mechanické a tlakové

Důležitou kapitolou je hlavně čištění kanalizace, bez které se neobejdeme při ucpání potrubí. Existují dva nejhlavnější způsoby čištění, a to čištění mechanické (strojní) a čištění tlakové. U mechanického čištění se využívá přenosného zařízení, které obsahuje elektromotor a dosahuje do vzdálenosti až několik desítek metrů. Je možnost umístit na konec zařízení hrot, podle druhu ucpávky kanalizace nebo podle profilu potrubí. Tlakové čištění využívá vysokotlakého čerpadla, které vyvíjí tlak vysoký tlak vody. Na konci čerpadla je výměnná tryska, která má různý počet otvorů a je také tvarována podle průměru a tvaru potrubí. Důvody, proč je potřeba použít tyto zařízení na čištění kanalizace je hned několik. Může jim být zápach v objektu, propadání půdy v místě kde je potrubí nebo vlhnutí zdí v objektu. Čištění kanalizace u nás provádí firma I.B.O.S. EU a.s.

O společnosti I.B.O.S. EU a.s.

  • 12 let historie na českém trhu
  • Poskytuje kompletní služby v oblasti kanalizací
  • Zaměření na výrobu a prodej techniky určené pro čištění kanalizace, monitorování kanalizace, frézování kanalizace a opravy kanalizace

Tým redaktorů magazínu Objevit.cz se skládá z poměrně mladých lidí, kteří psaní článků a pohybování se ve světě IT pokládají za svůj koníček, věnují se mu a tudíž mu i rozumí.

Komentáře

Nahoru