Dnes vyšlo 15 článků

INZERCE: Přesné kalibry a měřidla ušetří čas

V žádné strojírenské firmě se neobejdou bez certifikovaných měřidel a kalibrů. Vyplatí se hlavně ve velkovýrobě, ale často si je pořizují také domácí kutilové, protože zjednodušují a zrychlují práci.

Měřidla a kalibry všech druhů se uplatní všude tam, kde je potřeba dodržovat přesnost na milimetry. To je nutné obzvlášť tam, kde se skládá více součástek do sebe, nebo při sériové výrobě. Ve strojírenství se nejčastěji měří délky, průměry, úhly, hloubky, šířky apod.

Při měření mohou nastat chyby jednak nerovnostmi na měřeném obrobku, chybou lidského faktoru (neostré vidění, špatné odečítání výsledku, …), ale také stavem měřidla. Pokud je příliš opotřebené, uvolněné nebo nekvalitně vyrobené, výsledky nemusí být přesné.

Kvalitní mikrometrická měřidla, posuvná měřítka, třídotykové dutinoměry i výškoměry najdete v e-shopu www.nastroje.cz.

Nejčastější měřidla

Jako nejčastěji používané měřidlo můžeme bezpochyby označit posuvné měřítko (lidově šupleru). Díky tomu, že má několik ramen, s ním lze měřit vnější a vnitřní rozměry a ještě navíc hloubku. V katalogu na webu nastroje.cz najdete posuvky obvyklé i méně časté (s dlouhými rameny, kruhovým číselníkem aj.) a digitální.

Kalibry pro kontrolu

Kalibry sice neslouží přímo proměření, nicméně také slouží k výrobě přesného výrobku. Na kalibru nenajdete žádnou stupnici, nic se z něj neodečítá. Je už přesně vyrobený na určitý rozměr, vy ho jen nasunete na hotový výrobek a zjistíte, zda výrobek vyhovuje rozměrům. Výhoda spočívá v tom, že prakticky nemáte šanci udělat chybu. Buď kalibr nasunout lze, nebo ne. Většina kalibrů má dvě strany – dobrá by měla na výrobek sedět, ta zmetková (většinou označená drážkou) už ne.

254050

Stejně jako existuje spousta měřidel, je v nabídce e-shopu spoustu kalibrů. Nejběžněji se používají závitové kalibry (metrické a trubkové) a válečkové kalibry.

Tým redaktorů magazínu Objevit.cz se skládá z poměrně mladých lidí, kteří psaní článků a pohybování se ve světě IT pokládají za svůj koníček, věnují se mu a tudíž mu i rozumí.

Komentáře

Nahoru