Dnes vyšlo 1 článků

Inzerce: Polykarbonátové desky

Polykarbonáty jsou termoplastickými polymery respektive termoplasty. Jejich značnou výhodou je dobrý tepelná odolnost, odolnost proti nárazům a dobré optické vlastnosti. Ve stavebnictví je rovněž používán kvůli nízké hmotnosti

Jestliže se chystáte zastřešovat bazén nebo skleník je tento materiál velice vhodný. Polykarbonátové desky můžete sehnat ve dvou provedeních a to dutínkové či plné.

Zásadní rozdíl mezi oběma druhy je tepelná izolace. Zatím co dutínkové používáme tam kde požadujeme tepelně izolační vlastnosti, u plných něco podobného očekávat nemůžeme.

A proč tedy vlastně použít polykarbonátové desky na místo skla? Značnou výhodou je odolnost proti nárazu. Zatím co sklo je křehké polykarbonátové desky je možné tvářet za studena čímže je montáž snadnější než u skla. Dále je značný rozdíl v hmotnosti. Proto při použití polykarbonátových desek může být nosná konstrukce lehčí tedy i levnější. Navíc nejen, že ušetříte na nosné konstrukci ale i na samotné desce. Ta je totiž mnohem levnější než sklo.

Výhod je tedy opravdu mnoho. Avšak nelze zapomenout i na nevýhody. Tou zásadní je horší tepelně izolační vlastnosti oproti sklům izolačním. Tyto vlastnosti jdou naštěstí vylepšit použitím dutínkových desek o větší tloušťce.

Další nevýhodou, která může být třeba i výhodou je horší optické vlastnosti než u skla. U většiny aplikací však je výhodné, že přes desku nepronikne tolik světla a není potřeba řešit dodatečné zastínění. Nelze totiž očekávat, že propustnost bude srovnatelná jako u skla.

Výhody použití jsou tedy značné a velmi hladce zastíní nevýhody. Jestliže vás tedy zaujalo použití polykarbonátových desek, jistě se obraťte na firmu Pruniwerk jež se výrobou a montáží právě těchto desek zabývá.

Komentáře

Nahoru