Inzerce: Nevšední práce tlumočníka

Tlumočníci jsou často lidé tak nějak za oponou. Jsou důležitým článkem při komunikaci dvou a více stran, které by si bez něj navzájem nerozuměli. Jsou na toto povolání kladeny velké nároky, ale odměnou je nevšední práce, která nikdy neomrzí. Druhů tlumočení je navíc hned několik.

Tlumočník musí opravdu dobře ovládat jazyk, který překládá. Musí ale také ovládat druhý jazyk, většinou tedy rodný, na výborné úrovni. Jeho hlavním cílem je zachovat smysl překládané promluvy. Oproti překladateli má nevýhodu, pracuje v mnohem větším časovém stresu, nejčastěji totiž překládá mluvu přímo. Nejsou na něj zároveň kladeny tak velké nároky na přesnost.

Tlumočení projevu po částech

Konsekutivní tlumočení neboli následné tlumočení probíhá přímo během promluvy řečníka. Mluvčí přednese část svého projevu a následně tuto část tlumočník přetlumočí do cizího jazyka. Je to pro něj náročné, musí si často tlumočit i několik minut promluvy a zachytit tak smysl v druhém jazyce. Aby si lépe projev zapamatovat, používá tlumočnický zápis.

Tento způsob tlumočení není vhodný pro akce, kde se tlumočí třemi a více jazyky, nejčastěji se využívá například pro překlad do angličtiny. Tyto projevy jsou přerušované a často déle trvají. Tlumočení po částech se využívá například při rozhovorech státníků a obchodníků, obchodních schůzkách s partnery, pro firemní porady a další promluvy před menším publikem.

Simultánní tlumočení – mluví oba zároveň

 

Simultánní tlumočení se využívá při větších setkáních, konferencích a přednáškách. Tlumočník nečeká, až mluvčí domluví, ale začne ihned překládat jeho promluvu. Tento typ tlumočení vyžaduje speciální tlumočnickou techniku. Tlumočníci sedí v samostatné kabině, kde jsou umístěny mikrofony a sluchátka. Na velkých konferencích tlumočí každý tlumočník pouze do svého rodného jazyka. Pokud ovšem konference probíhá ve více jazycích, používá se tzv. Pilotáž. Projev je tlumočen do pilotního jazyka, kterému rozumí všichni tlumočníci a ti dále tlumočí do svého jazyka. Tento způsob tlumočení patří mezi ty nejnáročnější a tlumočníci se musí po pravidelných intervalech střídat.

Tlumočení po telefonu

Často nastane situace, kdy není čas nebo možnost dopravit se na místo promluvy a je potřeba projev tlumočit do dalšího jazyka. Tlumočení němčina a dalších jazyků po telefonu je nejčastěji využíváno ve větších firmách, kde mají v zahraničí obchodní partnery nebo další pobočky. Tento typ tlumočení je také využíván při řešení situací s cizinci, kdy je potřeba ihned vědět, co chce druhá strana říct. Tlumočení po telefonu můžou využít také občané Česka v zahraničí. Pokud nastane krizová situace, kontaktujte naši ambasádu a ta vám tlumočníka zajistí.

Portál Tlumočení-překlady sdružuje tlumočníky a překladatele do online Registru tlumočníků a překladatelů. Ať už jste sami tlumočníci nebo překladatelé a chcete o sobě dát vědět, ať sami tlumočníka nebo překlady z angličtiny a dalších jazyků hledáte, zde najdete vše potřebné na jednom místě.

 

 

 

Placená inzerce na magazínu Objevit.cz. V případě zájmu o reklamní články, či jiný způsob reklamy nás informujte.

Komentáře

Nahoru