Dnes vyšlo 15 článků

INZERCE: Domácí čistírna odpadních vod je úsporným řešením

Pokud máte to štěstí, že můžete špinavou vodu svádět do obecní kanalizace, buďte rádi. Městské čistírny odpadních vod fungují spolehlivě – čistí mechanicky, biologicky, předčišťují, dočišťují. Vypouštěná voda je skutečně natolik čistá, že se může bez obav vypouštět do přírody. Ale co když se na kanalizaci připojit nemůžete?

Dříve se to nejčastěji řešilo žumpou neboli jímkou. Odváděli jste do ní splašky a špinavou vodu a jednou za čas ji vyprázdnili. Pomineme-li problém s tím, že občas se prostě stává, že je žumpa cítit, problémy jsou i s vyvážením. Dříve si lidé nedělali starosti a vyvezli obsah jímky na nějaký zemědělský pozemek nebo někam k lesu. Dnes už je to nezákonné a jímku lze vyvážet výhradně do čistíren odpadních vod. Ty jsou často daleko na okraji města, a tak je to finančně nákladné. Sami si splašky neodvezete, je potřeba zajistit si odvoz a ještě to dá spoustu práce.

file25

Alternativou je septik. Jedná se o takový mezistupeň mezi jímkou a čistírnou odpadních vod. Septik totiž vodu jen předčišťuje. Když máte potřebné povolení a za septikem připojený dočišťovací odpadní filtr, můžete ji poté vypouštět do přírody. Přesto v něm zůstává kal, který je třeba zhruba jednou ročně vyvézt, filtr se musí vyměňovat. A vzpomínáte na tu reklamu se zahradními trpaslíky, kteří o septiku prohlásili: „Smrdí, smrdí, smrdí, to to smrdí.“?

Proto je tu ještě třetí možnost – domácí čistírna odpadních vod. Měli byste si vybrat takovou, která bude vyhovovat vašemu využití. Objem se řídí podle počtu osob, o umístění rozhoduje hygienický posudek, vyjádření stavebního úřadu, umístění studny atd. Je s tím dost papírování, ale pokud si vyberete solidní firmu, jakou je například Gonap, vše vyřídí za vás. Gonap nabízí nadzemní i podzemní domácí čistírny odpadních vod určené pro rodinné domky, bytové jednotky, kempy, hotely, apod.

Jak čistírna funguje

Jednoduše by se dalo říci, že do ní vtéká špinavá voda a vytéká čistá. Pochopitelně není až tak čistá, že byste mohli jít a napít se jí. Stále obsahuje mikroorganismy. Ale pokud chcete myslet trochu ekologicky, lze ji využívat na zalévání zahrádky. Mnoho lidí to tak dělá, že si nechají vyčištěnou vodu vypouštět do nějaké nádoby, ze které později zalévají. V současné době vedra a nedostatku vody je to více než užitečné.

U domácích čistíren se v principu nejčastěji využívá kombinace mechanického a biologického čištění. V nádrži žijí bakterie, které se krmí kyslíkem (ten dovnitř nádrže dostává dmychadlo) a živinami, co přijdou ve špinavé vodě. V jiné části čistírny probíhá mechanické čištění a v jedné se ukládá tekutý kal. Ten je nutné jednou až dvakrát ročně vyvézt.

Finančně se čistírna odpadních vod pro domácnost vyplatí. Sice jsou vyšší prvotní náklady na pořízení, ale při provozu se vám v porovnání se žumpou nebo septikem vrátí. Vývoz kalu vás přijde na pár stovek a i se zaplacenou elektřinou nutnou k provozu čistírny na tom jste pořád lépe, než když musíte žumpu neustále vyvážet.

Komentáře

Nahoru