Inzerce: BOZP a požární ochrana

BOZP (bezpečnost a ochrana zdraví při práci = zkráceně se používá bezpečnost práce) a PO (požární ochrana, která slouží k ochraně osob a majetku před požárem u vás ve firmě) je souhrn opatření stanovených legislativou a zaměstnavatelem, která mají předcházet ohrožení nebo poškození lidského zdraví v pracovním procesu.

Všechny tyto stanovy pak kontroluje oblastní inspektorát práce, který zároveň dbá i na to, zda se podle interních směrnic také vaše firma chová a dodržuje veškeré zákonem stanovené povinnosti. Za zajištění BOZP na pracovištích jsou odpovědni vedoucí zaměstnanci. Tato odpovědnost může mít v případě například vážného zranění či úmrtí při pracovním procesu i trestně-právní následky. Vedoucí pracovníci proto musí absolvovat sérii školení, aby věděli, jaké jsou jejich povinnosit. Případně jak se zachovat v kritické situaci.

Jaký je stav BOZP a PO ve vaší firmě?

Zjistěte si zavčas stav BOZP (bezpečnost a ochrana zdraví při práci = zkráceně se používá bezpečnost práce) a PO (požární ochrana, která slouží k ochraně osob a majetku před požárem u vás ve firmě) dřív, než bude pozdě. Eliminujte riziko úrazu u vašich zaměstnanců! Zajistěte důsledné dodržování veškerých zákonných povinností. Povinná skolení jako bezpečnost a ochrana zdraví při práci a požární ochrana pomohou především vaší firmě!

Potřebujete poradit v oblasti BOZP a PO?

Společnost CIVOP s.r.o. se od roku 1992 zaměřuje na poskytování komplexních služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO). Má dlouholeté zkušenosti se subdodavatelským outsourcingem BOZP a PO pro klienty z různých oborů. Školí zaměstnance firem. Pro své klienty se snaží vždy najít dostupné a hlavně efektivní řešení problémů v mezích zákonných požadavků tak, aby nebyli ohroženi státními orgány ani právními dopady úrazů, nemocí z povolání, požárů a jinými katastrofami, které život občas přináší.

Tým redaktorů magazínu Objevit.cz se skládá z poměrně mladých lidí, kteří psaní článků a pohybování se ve světě IT pokládají za svůj koníček, věnují se mu a tudíž mu i rozumí.

Komentáře

Nahoru