Tisková zpráva: Investiční příležitosti pro každého

Většina střadatelů v České republice se svými úsporami vůbec nepracuje – ty tak leží ponechány ladem na běžných účtech v bankách, které však nabízejí prakticky nulové zhodnocení. Existují i lepší alternativy? Ano, existují! A je pouze na každém z nás, které příležitosti budeme preferovat.

Nemovitosti – hra na jistotu přináší růže

Jednu z nejjistějších variant představují investice do nemovitostí, a to především do komerčních nemovitostí – ať již za účelem užívání vlastní firmou nebo dalšího pronájmu. Potenciál zhodnocení zde existuje hned dvojí – pravidelné příjmy z nájemného a možné zhodnocení samotné nemovitosti. Aktuální analýza České národní banky publikovaná v rámci Zprávy o inflaci II/2014 v této souvislosti předpokládá mírný růst cen na nemovitostním trhu v průběhu roku 2014 a výraznější oživení v roce 2015.

Nemovitosti sice nejsou právě likvidní aktivum, jejich prodej totiž obvykle trvá několik měsíců, o to lépe však plní roli bezpečného uchovatele hodnoty. V průběhu posledních pěti let, kdy tuzemská ekonomika prošla poměrně náročnými zatěžkávacími zkouškami, se jasně ukázalo, že v dobách hospodářského útlumu podléhají nejmenším negativním výkyvům nemovitosti nacházející se v atraktivních lokalitách s dostatečnou kupní silou. Z pohledu stability cen se tedy jako nejzajímavější volba jeví Praha a některá další krajská města.

I v tak konzervativní oblasti, jako jsou investice do nemovitostí, však lze vysledovat celou řadu rozdílů a velice zajímavých investičních příležitostí. Zatímco investice do nemovitosti v Praze určené k bydlení nese typicky hrubý výnos kolem 4 % ročně (cca 120 000 Kč u bytu v ceně 3 miliony Kč), u komerčních objektů lze stabilně dosahovat výnosu kolem 8,5 % ročně (cca 255 000 Kč ročně u kanceláře v hodnotě 3 miliony Kč).

Evergreen jménem stavební spoření 

I přesto, že vláda podporu stavebního spoření před několika lety výrazně omezila, si tento způsob zhodnocování volných prostředků s minimálním rizikem nadále drží vysokou oblibu. Lze zde totiž počítat se státní podporou až 2000 Kč ročně a zároveň jsou vklady zhodnocovány úrokem, který se u různých stavebních spořitelen obvykle pohybuje v rozmezí 1 – 2 % p. a. Celkový složený výnos kolem 4 % ročně však poněkud kalí poplatky za uzavření smlouvy (obvykle 1 % cílové částky) a vedení účtu (kolem 300 Kč ročně). Navíc jsou peníze v systému stavebního spoření „uvězněny“ na 6 let – a pokud se je v té době rozhodnete využít na jiný účel, přijdete o státní podporu.

Spořicí účty a termínované vklady

Spořicí účty si získaly pozornost střadatelů před několika lety, kdy na český trh začaly vstupovat různé „internetové“ banky. Aby zaujaly co nejvíce klientů, začaly tyto banky nabízet relativně zajímavé úrokové výnosy. Dnes tento trend převzaly i velké banky, přičemž výnosy se zde pohybují kolem 1 – 1,5 % ročně, což v dlouhém horizontu pravděpodobně nepostačí ani ke krytí inflace. Na druhou stranu však má klient peníze k dispozici „na kliknutí“ v internetovém bankovnictví a není tak omezován dlouhou vázací lhůtou jako u stavebního spoření.

Ta naopak existuje u terminovaných vkladů – zde se střadatel bance zaváže, že své prostředky nevybere dříve, než za určitou časovou periodu, například za dva roky. Potom je mu banka (nebo družstevní záložna) schopná nabídnout například „závratná“ 2 až 3 % p. a., což už vzbuzuje dojem rezistence vůči inflaci, reálný výnos však stále nikoliv.

Dluhopisy a akcie – pro zasvěcené

Dluhopisy, které vydávají „důvěryhodné“ subjekty (jako jsou například dobře prosperující státy, v ČR se jedná o hodnotu kolem 2 %), generují velmi nízké výnosy. Navíc se až na výjimky obvykle obchodují v objemech, na které běžný střadatel nedosáhne. Firemní dluhopisy, u nichž reálně existuje mnohem vyšší riziko krachu, sice nabízejí zajímavé zhodnocení, jejich hodnota se ale v čase velmi dynamicky vyvíjí, což mimo jiné přináší problémy s případnou likviditou.

Tentýž problém se týká i obchodování s akciemi – výnosy mohou být velmi zajímavé, zejména pak v dlouhém horizontu, stejně tak ale může přijít i náhlý rychlý propad celé burzy nebo krach konkrétní společnosti. „Složitější nástroje, jako jsou například pákové obchody s komoditami, měnové deriváty nebo opce, se pro střadatele, kteří se v oblasti financí orientují jen okrajově, příliš nehodí,“ myslí si Martin Mazel, finanční specialista ze společnosti Hypoman.cz.

Vrátíme-li se k investicím do nemovitostí, je nutno doplnit, že i když se jeví jako zajímavé a výhodné příležitosti, tak nejsou pro každého. Péče o samotnou nemovitost nebo jen hledání nájemců může mnohé investory od této investice odrazovat, a to především z pohledu „ztraceného“ času stráveného těmito činnostmi. Nicméně i to lze bez problémů řešit, aniž by byla výrazně dotčena výnosnost investice.

„Pokud se investoři obávají, že by nenalezli nájemce nebo se nechtějí zabývat jeho správou, mohou tyto starosti přenechat specializované společnosti. V tom případě se pak garantovaný výnos pohybuje kolem 6 procent ročně,“ říká Martin Opluštil, ředitel společnosti Amigal Group s.r.o., jež se zabývá vyhledáváním vhodných investičních příležitostí v oblasti komerčních nemovitostí, jejich následným prodejem koncovým investorům a správou nemovitostí.

Nezávazné konkrétní informace týkající se investice do komerčních nemovitostí a garancí, které jsou v této oblasti poskytovány, lze získat ve společnosti Amigal Group, Eva Krystýnková, info@amigal.cz nebo na adrese www.prodejkancelare.cz.

Rádi bychom vám nabídli prostor pro vaše tiskové zprávy. Pokud chcete, abychom o vás dali vědět, případně o vaší slevové akci, pořádané konferenci, novém produktu a podobně, můžete nás kontaktovat na emailovou adresu redakce@objevit.cz.

Komentáře

Nahoru