Instalace účetního programu den před daňovým přiznáním?

Instalace účetního programu den před daňovým přiznáním?

Daňová evidence není složitým systémem, ale vyžaduje základní orientaci v příjmech, výdajích, bankovních převodech, pokladně a někdy DPH. Často se dá zvládnout pomocí tabulek v Excelu nebo nákupem sešitů a papírováním. Při větším množství účetních záznamů se ušetří mnoho času a problémů s chybami pořízením účetního programu. Na trhu je mnoho kvalitních, dostupných a příjemných programů. Které to jsou?

Účetnictví a účetní programy

Požadavky na programové vybavení

Podnikatel, který účtuje daňovou evidencí, potřebuje časově a systematicky vést příjmy a výdaje, mít přehled o pohledávkách a závazcích a také o majetku, který nejen eviduje, ale také odepisuje. Zároveň musí k 31.12. každého roku provést a zaznamenat inventarizaci majetku. Proto je nutné při výběru účetního programu zaměřit svou pozornost zejména na intuitivnost ovládání a přehlednost samotného programu. Jestliže vás tlačí čas, nemáte většinou dva dny na to, abyste se mohli naučit s daným softwarem zacházet.

S dobrým programem není dokonce nutné, abyste museli umět účtovat (samozřejmě je lepší, když nějaký základ máte, ale není to podmínkou), protože řadu funkcí má přednastavených a například začlenění příjmových či výdajových dokladů do účetnictví zvládnete bez jakéhokoliv složitého návodu. A které účetní programy bychom doporučili?

Je to Pohoda

Účetní programy Pohoda obsahují širokou škálu možností a podle cenového rozpětí si můžete vybrat přesně padnoucí produkt. Rozmanitost je velkou výhodou v budoucnosti kvůli instalaci vyšší verze a hlavně zachování návyků při obsluze programu. Nejlevnější verze Mini v ceně do 2 000 Kč (za jednu licenci) je určena pro drobné  podnikatele. Oproti dražší verzi Lite neobsahuje evidenci majetku, knihu jízd, homebanking včetně konverze různých měn a možnost účtovat více firem.

Lepší je Lite

Mini je program pro velmi omezený okruh podnikatelů. Obsahuje řadu užitečných funkcí – například nástroj homebanking, který propojuje bankovní účet a transakce s jednotlivými doklady. Stejně tak kniha jízd a seznam majetku jsou velice užitečné nadstavby, které potřebuje prakticky každý. Je velkou výhodou si ihned po jízdě sednout k počítači a vyúčtovat cestu. Propojením s účetní evidencí pak dojde k převedení údajů do výdajů. Podobně je tomu s evidencí majetku. Jednou evidovaný majetek se nemusí znovu zjišťovat a pohodlné je to především z hlediska odpisů. Podle odpisových pravidel se například auto odepisuje 5 let. Je zbytečné přepočítávat každý rok částku třeba 50 000 Kč a dávat ji do nákladů, když stačí jednou vložit a na konci účetního období si vyjet přehled.

Pohoda Standard – pro zaměstnance

V případě podnikatelů, kteří zaměstnávají pracovníky, je bezpodmínečně nutné mít k ruce účetní systém pro účtování výplat, mzdových daní a odvodů. Mzdy jsou složitý systém a každý rok dochází ke změnám. Pohoda Standard obsahuje také sklad, tedy položky, které se evidují v režimu zboží a jeho obratu. Vedení mezd nebo skladu ručně prakticky vymizelo a přes běžné programy je náročné a chybové. Kromě toho se účtuje podle faktur, které program ihned zařazuje. Stejně kvalitní je program také při účtování mezd, kde se nepočítá jen daň, ale odvody, dovolené, nároky na dovolenou a nemocenská. Cena takového programu je cca 8 000 Kč a je dvakrát vyšší než u Lite. Pohoda samozřejmě nabízí také Komplet, což je program pro toho, kdo účtuje současně daňovou evidenci a běžné účetnictví. Síťová licence pro další PC stojí u Standardu 3 180 Kč, pro 3 PC 11 970 a 5 PC 15 960 Kč.

Tichý Účto 2012

Tento program obsahuje celkový modul pro vedení daňové evidence. V ceně do 4 000 Kč tak obdržíte peněžní deník, knihu závazků a pohledávek a účtování DPH. Přiznání k DPH je možné tisknout a účtovat okamžitě v jakémkoliv období. V části inventář se nachází evidence investičního majetku, drobného majetku, sklad s materiálem a výrobky. V přehledu je možné si vytisknout účetní závěrku, ale také finanční situaci firmy podle různých přehledů. Stejně tak program obsahuje daňovou evidenci s vytištěním daně z příjmu a vedení mzdové agendy do 25 zaměstnanců. Velkou výhodou programu je prakticky nepřetržitá podpora, která skutečně funguje.

ABRA

Modul G1 tohoto účetního programu obsahuje samozřejmě kompletní knihy pro daňovou evidenci, pokladnu a homebanking s napojením na bankovní transakce, evidenci majetku, knihu jízd a jednoduchý přehled obchodních transakcí. V této základní verzi stojí program do 2 000 Kč. Přikoupit je možné různé moduly jako mzdy pro 1 pracovníka, sklad, vedení další firmy a to vždy za cca 1 000 Kč za každý modul. Mzdy pro 25 pracovníků stojí kolem 3 000 Kč a multiverze pro neomezené množství firem má cenu 5 000 Kč. Síťová verze pro dalšího uživatele stojí 2 000 Kč a pokud program užívá 6 a více uživatelů, přijde toto rozšíření na 10 000 Kč. ABRA obsahuje také různé ekonomické moduly pro konkrétní formy podnikání. Například modul Restaurační prodej tiskne objednávky hostů, vydává účtenky a je konncipován pro frekventované účtování drobných dokladů a to za cenu do 3 000 Kč.

Každý z těchto účetních programů je k dispozici zdarma jako demoverze. Můžete si je tedy kdykoliv před podáním daňového přiznání vyzkoušet. Všechny 3 programy jsou etablované na trhu a mají dobrou podporu. Příští rok zase dojde k zákonným změnám v účetnictví. Musíte tak neustále sledovat trendy a nové úpravy dlouze studovat. S těmito programi však máte usnadněnou práci – stačí je jen aktualizovat a máte zase na rok pokoj.

Tým redaktorů magazínu Objevit.cz se skládá z poměrně mladých lidí, kteří psaní článků a pohybování se ve světě IT pokládají za svůj koníček, věnují se mu a tudíž mu i rozumí.

Komentáře

Nahoru