Infiltration marketing

Infiltration marketing (česky – infiltrační marketing) je marketingová taktika, která spočívá v infiltraci do nejrůznějších komunit za účelem propagování určitého produktu, společnosti, služby.

V praxi to znamená, že marketingový pracovník se (například) v diskusním fóru vydává za běžného uživatele a propaguje nějaké zboží, značku, nebo službu. Čtenář nemá šanci rozpoznat, jestli se jedná o důvěryhodný komentář, nebo fikci. Tímto jednáním se snižuje důvěryhodnost internetu.

Není to však pojem, který se pojí pouze s online prostředím. Marketingový pracovník se může za účelem propagace infiltrovat i do jiných komunit.

Komentáře

Nahoru