Dnes vyšlo 15 článků

Tisková zpráva: IdeaSense rozšiřuje projekt VR Training od CIE Group, díky řešení VR School se podílí na inovaci školní výuky

Inovační společnost IdeaSense, která napříč obory navrhuje dlouhodobě prosperující produkty, služby a byznys modely, ve spolupráci s CIE Group spolupracující s magistrátem města Plzeň a Centrem robotiky Správy informačních technologií města Plzně, představuje VR School. Toto řešení spadá pod hlavičku projektu VR Training. V rámci něj IdeaSense vyvinula pro technologickou firmu CIE Group plán a obchodní model, uživatelské testy i řízení pilotních implementací VR školení. Projekt je možný využít pro klienty z různorodých oblastí. Cílem této spolupráce je nejen dlouhodobé zapojení VR School do výuky na základních školách a osmiletých gymnáziích, ale i jeho další rozvoj a rozšíření jak po Čechách, tak do zahraničí.

Zastřešující projekt VR Training společnosti CIE Group zefektivňuje tradiční školení, které často bývá finančně nákladné a jehož kvalita závisí na kompetenci jednotlivých školitelů. IdeaSense na základě etnografického výzkumu připravila základní scénář školení pomocí virtuální reality a sestavila business model VR Training. Ten je adaptovatelný pro klienty z dalších odvětví, a to právě i školství. CIE Group za pomoci inovační společnosti IdeaSense zareagovala na příležitost modernizovat ve spolupráci s magistrátem města Plzeň a tamním centrem robotiky i tuto oblast. Testování a vývoj integrovaných aplikací má pod sebou město Plzeň prostřednictvím svého oficiálního partnera pro rozvoj rozšířené a virtuální reality, společnost CIE Group, a Centra robotiky. Na pilotním testování se pak podílely základní školy v Plzni a Gymnázium Františka Křižíka.

„Možnost vidět projekt VR Training růst a být využívaný i v dalších sektorech nás velice těší. A o to více jsme rádi, že se jedná o tak prospěšnou aktivitu, jakou je VR School. Ta totiž přímo reaguje na přání těch, kteří ji nejvíce využijí. Naše partnerství se školami podobně jako partnerství s Magistrátem hlavního města Prahy nebo MPSV potvrzuje potenciál human-centered designu vytvářet služby pro občany a veřejnost tak, aby jim dobře sloužily,” říká Rudolf Čihák, spoluzakladatel IdeaSense.

„Navázat spolupráci s IdeaSense i v rámci rozšíření VR Training do škol pro nás bylo rozhodně správným krokem. Oceňujeme především výbornou práci v terénu a nové nápady, které dozajista pomohou projekt představit školám i jejich zřizovatelům ve velice krátkém čase,“ doplňuje Marek Bárdy, CEO VR Training a zakladatel společnosti CIE Group.

Řešení nabídne studium vesmíru a pokusy, rozšiřovat se však plánuje dál

Celý proces je velice praktický, efektivní a hravý. Žákům je umožněno učit se vlastním tempem a soustředit se plně na vykonávanou činnost. Učitelé, kterým je zajištěna kontrola aktivit pomocí tabletu, zase mohou provádět například chemické pokusy, které by kvůli bezpečnosti běžně dělat nemohli. Školy pak skrze implementaci moderních technologií v rámci výuky zvyšují svou prestiž a mohou tak k zápisu přilákat nové, perspektivní žáky a zároveň umožnit lepší zapojení do běžné výuky těm s rozdílným  studijním tempem.

I samotná kontrola VR School je intuitivní a jednoduchá – není k ní potřeba žádný ovladač, jelikož stejně jako v reálném světě si žáci vystačí pouze s rukama. Celkově se řešení VR School skládá z 5 částí, přičemž integrovaná knihovna aplikací aktuálně nabízí výukové programy Laboratoř a Vesmír. V plánu je i její postupné rozšiřování s cílem nabízet více než 100 různých lekcí pokrývajících až 50 % studijní látky pro základní školy, a to již do roku 2025.

Žáci si díky různorodé nabídce mohou vyzkoušet činnosti, které z bezpečnostních důvodů v reálném světě není možné vykonávat a přesto jsou i nadále v rámcových vzdělávacích plánech, jako jsou chemické pokusy. Obzory rozšíří VR School například v rámci programu Biologie, který žákům umožní lépe si představit jinak neuchopitelné procesy, jako je například metabolismus organismu. V neposlední řadě se díky virtuální realitě mohou podívat na místa, kam by se za normálních okolností nedostali. Nejedná se pouze o vesmír, ale headsety nabídnou také prohlídky pro chod lidské společnosti důležitých institucí od čističky odpadních vod až po nitra jaderné elektrárny, kam se noha běžného člověka nedostane.

Zajímá se o tvůrčí psaní a online marketing. Studuje marketingovou komunikaci. Ve volném čase (kterého moc není) spravuje svůj blog - bezkiki.cz. Její život by nebyl kompletní bez rodiny, přátel, smíchu, hudby a dobrého jídla.

Komentáře

Nahoru