Tisková zpráva: IBM umí ochránit před povodněmi

IBM umí ochránit před povodněmi

Společnost IBM představila revoluční inovativní program Digital Delta, který s pomocí poznatků získaných zpracováním velkých dat zdokonaluje ochranu před povodněmi a řízení vodohospodářské soustavy v celém Nizozemsku.

Program probíhá ve spolupráci s Rijkswaterstaat (nizozemským Ministerstvem vodohospodářství), místní vodohospodářskou institucí Water Authority Delfland, vědeckým ústavem Deltares Science Institute a univerzitou v Delftu. Digital Delta prozkoumá, jak integrovat a analyzovat data týkající se vody z nejrůznějších dostupných zdrojů. Patří k nim měření srážek, monitorování hladiny a kvality vody, data z čidel protipovodňových hrází, z radarů, predikční modely a současné i historické údaje z kanálů, přehrad, zdymadel a vodáren.

Jádrem programu Digital Delta je inteligentní cloudový systém postavený na softwaru IBM Intelligent Water software a chytrém řešení pro řízení vodohospodářství (Smarter Water Resource Management), jehož součástí jsou i konzultantské služby.

Až 55 % nizozemských obyvatel žije v oblastech s rizikem rozsáhlých záplav, a země má proto s prevencí a s vodním hospodářstvím rozsáhlé zkušenosti. Vše, co souvisí s vodou, může mít zásadní vliv na podnikání, zemědělství i běžný život občanů. Průběžné výdaje na vodohospodářství a činnosti jako předvídání povodní, období sucha či nízkých hladin vodních toků představují každoročně až 7 miliard eur. Očekává se, že pokud nedojde k urgentní změně, mohly by se do roku 2020 zvýšit o další 1-2 miliardy eur.

Nový systém vyřeší řadu problémů, ať jde o kvalitu pitné vody či zvyšující se frekvenci a dopad extrémních podnebních podmínek, při nichž hrozí nejen záplavy, ale i nebezpečná sucha. Díky modelování změn počasí bude Nizozemsko moci určit nejvhodnější kroky týkající se uskladnění vodních zdrojů, odklonění vody z nízko ležících území, zabránění vniknutí mořské vody do pitných zdrojů, přetékání odpadních vod a kontaminace vody.

Nizozemsko má jednu z nejlépe monitorovaných vodohospodářských soustav na světě. Sbírá obrovské množství dat. Může se však stát, že se relevantní data obtížně hledají, mají kolísavou kvalitu a ukládají se v různých formátech, což pro příslušné úřady znamená nákladnou a náročnou integraci. Vyřešení těchto starostí s velkými daty znamená významný krok vstříc chytřejšímu vodohospodářství.

Iniciativa Digital Delta zajistí odborníkům přehledné informace v reálném čase a umožní jim zužitkovat a okamžitě sdílet data napříč danými organizacemi a agenturami. S využitím datových vizualizací a důkladných analýz mohou takto získané poznatky pomoci s přípravou na blížící se nebezpečí. Umožní úřadům koordinovat a řídit potřebné procesy a z dlouhodobého hlediska přispěje k celkově vyšší efektivitě vodohospodářství. S lépe integrovanými informacemi mohou úřady předcházet pohromám a poškození životního prostředí a současně sníží náklady na správu vodohospodářství až o 15 %.

Tým redaktorů magazínu Objevit.cz se skládá z poměrně mladých lidí, kteří psaní článků a pohybování se ve světě IT pokládají za svůj koníček, věnují se mu a tudíž mu i rozumí.

Komentáře

Nahoru