Dnes vyšlo 15 článků

Tisková zpráva: Hradní tajnosti: skupina historiků na Viasat History ukáže, jak se stavěly středověké hrady

Nový seriál seznamuje s ojedinělým archeologickým experimentem 

13. století bylo známé jako zlatý věk výstavby hradů, kdy boje mezi jednotlivými šlechtickými rody vedly k budování stále větších a lépe chráněných sídel, z nichž mnohá přečkala řadu staletí. Avšak podrobné informace o stavebních postupech dávno upadly v zapomnění. Kanál Viasat history proto přináší nový seriál Hradní tajnosti, v němž historici znovu objevují ztracená tajemství dávných stavitelů.

Vědci se již dlouho zajímají o tajemství historických staveb – tehdejší stavební postupy, používané materiály a technologie. Například omítka dříve vydržela po staletí, dnes se její trvanlivost počítá řádově na roky a dosud se nepodařilo zjistit proč.

Seriál Hradní tajnosti seznamuje diváky s projektem historiků Ruth Goodmanové, Petera Ginna a Toma Pinfolda, jehož cílem je vybudovat skutečný středověký hrad pouze s pomocí nástrojů, technik a materiálů ze 13. století. Usilují přitom o maximální autenticitu a nepoužívají proto žádné moderní pomůcky. Svého úkolu se vydali zhostit do Burgundska, na hrad Guedelon.

Guedelon je největším světovým archeologickým experimentem – stojí za ním 25 let zasvěcených bádání a objevování zapomenutých dovedností a odborných znalostí středověkých hradních stavitelů. Tým prožívá každodenní život dělníků na stavbě a učí se středověkým řemeslům a dovednostem uplatňovaným při stavbě monumentálních pevností. Zkoumá, jak způsoby vedení války ovlivňovaly podobu hradů, jak bylo uspořádáno jejich hospodářství a jak měly hrady zajištěnu soběstačnost, aby vydržely často mnohaměsíční a v řadě případů dokonce i mnohaletá obléhání. Objevují, co se dělo za jejich zdmi a zjišťují, oč byl středověký svět a jeho lidé vzdělanější, pestřejší a dovednější, než se mnohdy v dnešní době domníváme.

Členové týmu seriálu Hradní tajnosti již mají dřívější zkušenosti z praktických archeologických experimentů, mezi něž patří rekonstrukce života na zemědělských usedlostech eduardovské a viktoriánské doby i válečných období. Nový projekt však bude podstatně náročnější.

Seriál Hradní tajnosti vysílá kanál Viasat History vždy ve středu ve 20:00, a to od 4. března do 1. dubna 2015.

Pro více informací o televizním kanálu Viasat History navštivte profil na Facebooku s názvem Viasat History nebo webovou stránku viasathistory.cz

 Praha 25. února 2015

Rádi bychom vám nabídli prostor pro vaše tiskové zprávy. Pokud chcete, abychom o vás dali vědět, případně o vaší slevové akci, pořádané konferenci, novém produktu a podobně, můžete nás kontaktovat na emailovou adresu redakce@objevit.cz.

Komentáře

Nahoru