Housewife

Marketingový termín housewife označuje osobu v domácnosti, která se stará o běžné nákupy. Možná se někteří hyperkorektní lidé budou rozčilovat, že to podporuje stereotypy, ale v 95 % případů se opravdu jedná o ženy. Pouze v 5 % se o běžné nákupy starají muži (zejména staří mládenci, otcové na mateřské dovolené, vdovci atd.).

Prodejci a odborníci na marketing si jsou tohoto faktu vědomi, takže mají ulehčenou práci. Při vymýšlení strategií pro prodej věcí běžné spotřeby cílí zejména na ženy.

Českým ekvivalentem pro anglický termín housewife je hospodyně. Občas se stává, že hospodyně (housewife) může zároveň zastávat pozici přednosty domácnosti.

Komentáře

Nahoru