Dnes vyšlo 15 článků

HOAX: Facebook začne používat vaše fotky v reklamách

V roce 2011 (březen) se začala šířit fáma, že sociální síť bude používat fotografie uživatelů v inzerátech. Varování se šířilo mezi uživateli formou klasického řetězového dopisu, přičemž ve skutečnosti se jedná pouze o poplašnou zprávu neboli HOAX. Sociální síť Facebook podmínky týkající se tohoto tématu nezměnila.

Facebook může v inzerátech používat pouze vaši profilovou fotografii, nikoliv ostatní fotografie na profilu. Zde se můžete podívat, jak zabránit tomu, aby vás Facebook využíval v reklamách.

facebook-1103707_1280

Facebook začne používat vaše fotky v reklamách.

Anglické znění zprávy

FACEBOOK’S BEING SNEAKY AGAIN ~ On Friday, Facebook will start using your photos in ads that will appear on the profile page of your contacts. It’s legal and is mentioned in the fine print when you create your account. TO stop this do the following: Account, Account Settings, Then click on Facebook Ads, choose „No one“ on the drop-down menu and save changes. Copy this and use in a status update. PASS ALONG“

České znění zprávy

V pátek začne Facebook používat vaše fotky v reklamách, které se objeví na stránkách profilu Vašich kontaktů. Je to legální a je to zmiňováno v drobném písmu, když jste si vytvářeli účet. Abyste se vyhnuli takovéto nezvané publicitě, jděte na: Účet, Nastavení účtu, pak klikněte na záložku Reklamy na Facebooku a vyberte „nikdo“ v rolovacím menu. A pak uložte změny. Zkopírujte text do „statusu“. ŠIŘTE INFO DÁL

Slovenské znění zprávy

V piatok začne Facebook používať vaše fotky v reklamách, ktoré sa objavia na stránkach profilu Vašich kontaktov. Je to legálne a je o tom zmienka v drobnom písme, keď ste si vytvárali účet. Aby ste se vyhli takejto neželanej publicite, choďte na: Účet, Nastavenie účtu, potom kliknite na záložku Reklamy na Facebooku a vyberte v menu „nikto“. Potom uložte zmeny. Skopírujte text do „statusu“ a šírte toto INFO ďalej.

Stále ještě mladý a (snad i) krásný psavec píšící na svém blogu Krcmic.cz. Pracoval pro společnosti T-Mobile, SaveMax, Telefonica O2, Brunswick Estates, Accenture, euroAWK a Socialbakers. Založil portál Pravdu.cz. V současnosti vlastní tento web. A pracuje na tom, aby z Objevit.cz udělal další uznávaný a navštěvovaný portál.

Komentáře

Nahoru