Nepodlehněte virové nákaze, poznejte nebezpečí virů a jejich historii…

Nepodlehněte virové nákaze, poznejte nebezpečí virů a jejich historii…

Podobně jako v přírodě, kde je vir drobným, neustále se rozšiřujícím organizmem, který postupně napadá buňky, je ve světě počítačů vir relativně jednoduchý program, který je schopný sám sebe šířit a vykonávat činnost, pro kterou byl napsaný. Vir nevzniká samovolně, ale nejčastěji pod taktovkou velmi dobrých programátorů.

Nejčastějšími tvůrci virů jsou propuštění programátoři softwarových firem, kteří se jednoduše mstí svému zaměstnavateli. Další skupinou jsou mladí, začínající nadějní programátoři, kteří si chtějí vyzkoušet své schopnosti bez vidiny nějaké odpovědnosti, případně lidé, kteří si kompenzují své nedostatky. Údajně se viry vytváří i během válek, kde mají za úkol zneškodnit nepřátelskou flotilu.

Historie

Předchůdcem virů byl samorozmnožovací kód, který vnikl v roce 1983 na území Pensylvánské univerzity. Tento kód se stal inspirací pro první vir, který spatřil světlo počítačového světa v roce 1986. Reakce na nově se objevující viry na sebe nenechala dlouho čekat a v roce 1988 vznikla první antivirová asociace, která vydala první antivirový program – VirusScan. V roce 1995 si tvůrci virů vybrali za hlavní oblast působení operační systémy od Microsoftu a jejich zájem trvá dodnes.

Dělení

Dělení virů je složitější a lze je dělit podle vícerých kritérií. Prvním dělení může být to, zda se viry natrvalo usadí v paměti či nikoliv.

Nerezidentní viry jsou takové, které se spouštějí prostřednictvím jiného, spustitelného programu. Po spuštění se porozhlížejí po dalších spustitelných souborech, nakazí je a skončí. Oproti tomu rezidentní viry jsou takové, které se po spuštění natrvalo usadí v paměti a sledují činnost uživatele.

Dalším dělením může být dle škodlivosti.

Neškodné viry se projevují pouze vizuálně či akusticky. Jedná se například o různé zobrazování textových zpráv na monitoru, případně hraní melodií.

O trochu horší jsou viry, které napadají programy. Nejedná se sice o žádné velké zlo, protože jedinou škodu, co způsobí, je přepsání daného programu, ale jsou nepříjemné. Následkem může být  poškození zdrojových souborů, které se však dá opětovnou instalací napravit.

Horší jsou však viry, které ničí data. Může se jednat buď o zakódování disku, jeho naformátování, či případné smazání všech souborů.

Další kategorií jsou viry, které odesílají údaje z počítače. Nejčastěji se jedná o odesílání prostřednictvím e-mailů z uživatelského adresáře, případně na předem definované adresy tvůrce viru. Tento typ virů je velmi nebezpečný, protože můžete velmi lehce přijít o citlivá data. Krom osobních údajů se jedná například i o přístup k bankovním kontům, tajným dokumentům či hesla k nejrůznějším službám.

Malware

Kromě virů, existují i další programy vytvořené s primárním cílem ničit uživatelům počítačů. Takovéto programy označujeme jako malware (malicious software). Od klasických virů se nejčastěji liší tím, že pro svou existenci nepotřebují hostitele.

Jedná se například o trojské koně. Jejich cílem může být ohrozit počítač v určitém čase, který je předem definován například datem, počtem spuštění atd., sledování činnosti uživatele s odesíláním údajů nebo zabezpečení přístupu dalšímu uživateli.

Dalším typem jsou počítačový červy, které za svou existenci vděčí počítačovým sítím. Můžou se šířit díky chybám v serverových částech programů, kde aktivně hledají další počítače vhodné k napadení. Díky tomu, že ke svému životu a rozmnožování nepotřebuje žádnou lidskou pomoc, se stává tento druh červů velmi nebezpečným a neovladatelným. Dalším druhem jsou červy, které se šíří prostřednictvým elektronické pošty. Po otevření přílohy se červ aktivuje a rozešle se všem uživatelům v adresáři.

Prevence

Při boji proti virům je nejdůležitějším lékem prevence. Chránit se můžeme jak aktivně, tak pasivně. Pasivní ochrana spočívá v omezení používání počítače na činnosti, při kterých nedochází k rizikovému jednání. Měli by jsme používat pouze legálně zakoupený software, vyvarovat se spouštění cizích paměťových médií v počítači, nepouštět makra v dokumentech, atd. Velkým problémem je otevírání a rozesílání e-mailových příloh s nejistým obsahem.

Dalším způsobem, jak se chránit, je aktivní ochrana, která spočívá v používání specializovaných programů, které dokáží odhalit a vyléčit viry a škodlivý malware.

Pamatujte, že i při používání počítače je nutné přemýšlet a dávat si pozor na soubory, které otevíráme, na stránky, které prohlížíme a na to, jak se chováme. I ty nejmodernější prostředky na odhalování škodlivého softwaru jsou bezmocné bez lidského přičinění.

Komentáře

Nahoru