Hacker School: Kde se instruktoři učí společně se studenty

Hacker School: Kde se instruktoři učí společně se studenty

Rozvoj technologií s sebou přináší i změny v systému vzdělávání – všechny online kurzy a e-learningy zprostředkovávají kontakt mezi vyučujícím a studentem na dálku. Také vzrůstá obliba kurzů pro programátory a zcela výjimečnou záležitostí v této oblasti je Hacker School – škola pro programátory.

V čem je jiná?

Žádné osnovy. Žádní učitelé. Žádné známky. Tak by se dala shrnout filosofie Hacker School. Jedná se o tříměsíční vzdělávací kurz pro programátory v New Yorku. Chybějící kurikulum dopřává studentům možnost se zaměřit na ty projekty, které je nejvíce zajímají. Základním principem výuky je, že se lidé naučí nejvíce, když pracují na tom, co je skutečně baví. Lidé mají různé zájmy a jednotné kurikulum by mohlo působit kontraproduktivně. Na Hacker School se každý zabývá projektem, jaký ho zajímá – a má možnost zcela samostatné volby.

Hacker School v New Yorku - škola pro programátory, kde neexistují osnov a instruktoři se učí společně s žáky

Práce na Hacker School je založena na vlastních zájmech a spolupráci

I v programování samozřejmě existují témata, užitečná pro všechny oblasti. Takových témat ovšem není mnoho a instruktoři je obvykle vysvětlují čistě informativně během pěti minut – zkrátka svému studentovi navrhnou, aby si o daném tématu či technice něco zjistil. Studenta to buď zaujme a začne se o téma zajímat hlouběji, nebo ne – ale nikdo neplýtvá časem na něco, co jej nezajímá a není pro něj užitečné.

Známkování ničí motivaci, zní v Hacker School

Za svou práci studenti nedostávají známky jako ve škole – známkování totiž úplně mění motivaci naší práce – už nepracujeme pro samotnou radost z práce, nýbrž pro dobrou známku. Ze stejných příčin na Hacker School chybí zkoušení, protože učit se na zkoušku znamená naučit se pouze to základní, a to ještě mělce, bez patřičného ponoření se do tématu a hlavně bez zájmu.

Student nebo učitel? Na Hacker School obojí zároveň.

Další zajímavou věcí je fakt, že zde chybí jasná dělicí čára mezi studenty a instruktory. Instruktoři – facilitátoři jsou studentům nápomocni při práci na jejich projektech a pomáhají jim psát kód; zároveň jsou ale sami studenty, pracujícími na svém vlastním projektu.

Přátelství bez hnidopišství a rasismu

Prostředí Hacker School je extrémně přátelské. Studenti jsou vybízeni k tomu, aby se ptali beze strachu, že budou vypadat hloupě. Prostředí Hacker School se však drží několika sociálních zásad, které mají pomoci uvolněnému a přátelskému prostředí a atmosféře – není například povoleno opravovat malé, irelevantní chyby v projevu druhého člověka, protože to je vnímáno jako hnidopišství. Stejně tak je nepřípustné ponižovat druhého člověka proto, že něco neví nebo nezná. Dalším pravidlem je zákaz jakýchkoliv prjevů sexismu, homofobie či rasismu.

Líbilo by se vám na Hacker School?

Zdroj: https://mashable.com/2013/06/25/hacker-school/

Zdroj obrázků: https://mashable.com/2013/06/25/hacker-school/

Komentáře

Nahoru