Dnes vyšlo 15 článků

Greenfluidics: biopanely naplněné řasami, které dokáží vyrábět elektřinu, kyslík a zároveň pohlcovat CO2

Greenfluidics: biopanely naplněné řasami, které dokáží vyrábět elektřinu, kyslík a zároveň pohlcovat CO2

Navržené biopanely vyrábějící energii, které nasávají oxid uhličitý a čerpají biomasu jako palivo nebo hnojivo – to je myšlenka mexického startupu Greenfluidics a jeho nanotechnologicky vylepšených panelů pro stavbu bioreaktorů z mikrořas.

Myšlenka používat ploché nádrže s řasami na vnější straně budov v rámci udržitelnosti není nová. Již v roce 2013 se spojily architektonická kancelář Splitterwerk Architects a inženýrská společnost Arup, aby vytvořily ukázkovou budovu nazvanou BIQ, v níž bylo použito nejméně 200 metrů čtverečních panelů z řas.

Tyto panely, zbarvené do zelena díky biomase, která je v nich umístěna, slouží k několika účelům. Přijímají proud oxidu uhličitého, zachycený z místa, které by jinak bylo zdrojem emisí, a probublávají ho vodou napuštěnou vybranými kmeny řas, které absorbují CO2 a sluneční světlo a pak fotosyntetizují, čímž zvyšují svou hmotnost a vytvářejí čerstvý kyslík. Čím více slunečního světla je k dispozici, tím rychleji řasy rostou a zachytí přibližně dvě kila oxidu uhličitého na každé kilo řas.

Tyto panely také zachycují teplo ve vodě, což v budově BIQ slouží dvěma účelům – za prvé, díky panelům namontovaným venku stíní budovu, což v létě snižuje spotřebu energie klimatizací. Za druhé lze toto teplo využít – stejně jako samotnou biomasu. Biomasa vyprodukovaná v BIQ se pravidelně filtruje jako kašovitá hmota, poté se odváží a přepracovává na spalitelné biopalivo, které se pak přivádí zpět do budovy a přivádí se do hořáku, který pohání systém teplé vody v budově. Mezi palivem z biomasy a teplem zachyceným z vody v panelech je BIQ schopen trvale pokrýt přibližně třetinu své potřeby energie na ohřev vody.

Společnost Greenfluidics si přeje provést několik úprav tohoto procesu. Inovace spočívá především v tepelném zachycování a přeměně. V rozhovoru pro Mexico Business News popsal generální ředitel společnosti Greenfluidics Miguel Mayorga, jak systém jeho společnosti využívá nanokapaliny – do vody se přidávají recyklovatelné uhlíkové nanočástice, které zvyšují její tepelnou vodivost. Ta protéká jednou stranou panelů, čímž se zlepšuje zachycování tepla, zatímco na druhé straně se pěstují řasy. Teplo je v tomto případě transformováno přímo na elektřinu prostřednictvím termoelektrického generátoru a dodáváno do budovy, čímž se tyto řasové panely více podobají tradičním solárním panelům.

Pak je tu ekonomická stránka věci. BIQ byl raný pilotní projekt, ale jeho panely zvýšily náklady na fasádu budovy desetinásobně. Společnost Greenfludics na svých webových stránkách uvádí, že “každý Biopanel může ročně vyrobit až 328 KWh/m2”.

 

Zdroj, foto: newatlas.com

Zajímá se o tvůrčí psaní a online marketing. Studuje marketingovou komunikaci. Ve volném čase (kterého moc není) spravuje svůj blog - bezkiki.cz. Její život by nebyl kompletní bez rodiny, přátel, smíchu, hudby a dobrého jídla.

Komentáře

Nahoru