Dnes vyšlo 15 článků

Google se obává cenzury ze strany vlád

Společnost Google vydala zprávu, ve které analyzuje požadavky orgánů různých zemí o změně obsahu internetu. Představitelé společnosti se obávají tlaku na mazání obsahu, protože počet návrhů za posledení rok značně stoupl.

Ve zprávě je zaneseno období od června do prosince roku 2011, které se týká mazání obsahu blogů, mazání videa a další obsah, který se nalézá na stránkách Google. Největší růst požadavků je z USA. Za první pololetí roku 2011 vyrostl počet žádostí o 70 % a za druhé pololetí o 103 %. Většinou se jednalo o videozápisy na YouTube. Vyhověno bylo pouze 25 % žádostí.

Značný růst požadavků byl zaregistrován od představitelů Indie (49 %), Brazílie vede v celkovém počtu žádostí, které jsou podloženy soudně a na třetím místě je Německo. Počet zemí, které žádají o změnu obsahu také neustále stoupá. V roce 2011 přišly první žádosti z České republiky, Polska, Ukrajiny a Bolívie.

Je zřejmé, že snaha omezit svobodu internetu, se setkává s pochopením u oficiálních činitelů různých zemí, kterým je nepříjemná pravda a otevřenost. Vlády dokázaly vždy omezovat svobodu slova a jednání z důvodů, které nemají podklad v trestním právu. Svoboda a volnost občana je státní strukturou často velmi špatně přijímána.

Zdroj: Google

Štítky:

Komentáře

Nahoru