Dnes vyšlo 15 článků

Google není nejlepším vyhledávačem světa

Google je bezesporu vyhledávacím gigantem současné doby. Pokrývá 92 % všech vyhledávání na celém světě. Kvalitou ale nedosahuje úrovně jiných vyhledávačů. Google je orientován na výrazy a nikoliv na obsah. Pro vědecké, sportovní nebo politické údaje jsou lepší jiné vyhledávače.

Podle výzkumu reklamní sítě Mrne a analýze prohlížení webových stránek, je nejlepší pro vyhledávací provoz Apple iOS. Mobilní platforma řídí nejvyšší podíl vyhledávacích dotazů. 54 % veškerého provozu webových iOS se věnuje vyhledávání z mobilních platforem. Tyto dotazy jsou nejlépe zodpovězeny. Macintosh OS je druhým největším vyhledávačem. Pracuje s mládeží a má 48 % veškerého webového provozu. Na Mac platformě je nejvíce „mladých“ vyhledávacích dotazů. Oba systémy jsou výrazně nad průměrným procentním podílem vyhledávacích dotazů ve všech hlavních platformách Google. Vyhledávač Google má  „jen“  36 %.

Tyto výsledky jsou velmi překvapivé. Google je sice nejoblíbenějším vyhledávačem, ale je také zahlcen obecnými dotazy, které nedávají odpověď na požadavky uživatelů.

 Zdroj: TechCrunch

Štítky:

Komentáře

Nahoru