Google již cenzuroval 170 000 URL adres

Google již cenzuroval 170 000 URL adres

V rámci výmyslu EU – Práva být zapomenut – musel Google zhodnotit již téměř půl milionu webových stránek a odstranit z výsledků svého vyhledávání přes 170 000 URL adres. Aspoň tyto údaje dal k dispozici ve čtvrtek.

V květnu Evropský soudní dvůr rozhodl, že obyvatelé Evropy mají právo odvolat se k vyhledávači s tím, že vyhledává zastaralé nebo nepodstatné informace, které mají být z výsledků veřejného vyhledávání odstraněny. Rozhodnutí bylo od té doby sice už mnohokrát kritizováno, ale služba je nepopiratelně populární. Stovky tisíc Evropanů se pokusily své nové právo využít.

Google obdržel celkem 144 954 žádostí k odstranění informací z výsledků vyhledávání. To s sebou neslo nutnost zhodnotit 497 695 webových stránek. Z tohoto půl milionu bylo odstraněno něco málo přes 40 % – 170 706. Ostatních 237 736 dál normálně funguje.

Google posuzuje rozumně

Google rovněž poskytl celou řadu anonymních příkladů odůvodnění, proč chtějí lidé výsledky vyhledávání odstranit. Jeden švýcarský finanční profesionál žádal Google o odstranění více než 10 odkazů na stránky podávající zprávy o jeho zatčení a odsouzení za finanční kriminalitu. Jeho požadavek byl samozřejmě odepřen. Oběť znásilnění, která rovněž chtěla odstranit odkaz na novinový článek, ve kterém se o ní psalo, ale uspěla.

V počtu podaných žádostí s počtem 28912 rozhodně vede Francie. Dále je Německo (24979), Spojené království (18304), následuje Španělsko (13330) a Itálie (11380). Nejčastěji byly odstraňovány odkazy na Facebook (celkem 3332x) a pak na YouTube (2392 URL adres).

sites-that-are-most-impacted

Nejčastěji odstraňované URL adresy

Zdroj: DailyDot

Komentáře

Nahoru