Dnes vyšlo 15 článků

Google AI prohlašuje 99% přesnost detekce rakoviny prsu

Google AI prohlašuje 99% přesnost detekce rakoviny prsu

Společnost Google investovala do aplikací zdravotní péče AI. DeepMind, výzkumná divize AI společnosti Google v Londýně, se podílí na několika projektech AI souvisejících se zdravím. Výzkumníkům z AL se podařilo vyvinou systém umělé inteligence s názvem LYNA, který je schopný s 99 % rozpoznat, zda se v těle pohybují nádorové buňky či nikoliv. 

Metastatické nádory – rakovinové buňky, které se odlomí od původního tkáně, cestují přes tělo oběhovými nebo lymfatickými systémy a vytvářejí nové nádory v jiných částech těla – jsou zpravidla obtížně zjistitelné. Studie z roku 2009 o 102 pacientech s karcinomem prsu ve dvou střediscích v Bostonu zjistila, že každý čtvrtý byl postižen selháním “lékařského vyšetření” (nedostatečné fyzické vyšetření a neúplné diagnostické testy).

To je jeden z důvodů, proč skončilo půl milionu případů úmrtím. 90 % z nich mělo špatné vyšetření. Nicméně vědci ze zdravotního střediska v San Diegu a Google AI (divize společnosti Google), se zabývají výzkumem umělé inteligence (AI). Vyvinuli slibné řešení využívající algoritmy detekce rakoviny, které autonomně vyhodnocují biopsie lymfatických uzlin.

Jejich systém AI – nazvaný Lymph Node Assistant nebo LYNA, při testech dosáhl úspěšnosti až 99 %. Je to mnohem lepší výsledek, než mají lékaři. Algoritmy umělé inteligence dokáží detailním způsobem vyhodnotit každou tkáňovou stopu na snímku.

1929004-N

Při testování dosáhla LYNA 99,3 procenta přesnosti posuvu rakovinových buněk. Když byla prahová citlivost modelu upravena tak, aby detekovala všechny nádory na každém snímku, vykazovala 69% citlivost, přesně identifikovala všech 40 metastáz v hodnotícím souboru dat bez falešných pozitivních výsledků.

LYNA nebyla dokonalá – příležitostně nesprávně identifikovala obří buňky, rakoviny zárodečných buněk a bílkovinné buňky pocházející z kostní dřeně. Tato umělá inteligence pracuje až o polovinu rychleji, než tým 6 ti lékařů.

V současnosti se LYNA testuje, zda její algoritmus zvyšuje efektivitu nebo spíše diagnostickou přesnost. Je možné, že obojí. “Může zlepšit produktivitu patologa a snížit počet falešných negativů spojených s morfologickou detekcí nádorových buněk”, říkají vědci z Al.

Zdroj, text/foto: venturebeat.com

Zajímá se o tvůrčí psaní a online marketing. Studuje marketingovou komunikaci. Ve volném čase (kterého moc není) spravuje svůj blog - bezkiki.cz. Její život by nebyl kompletní bez rodiny, přátel, smíchu, hudby a dobrého jídla.

Komentáře

Nahoru