Fotografie na internetu: Jak je to s licencí? Co použít můžete a co ne?

Fotografie na internetu: Jak je to s licencí? Co použít můžete a co ne?

Grafika, ilustrace a fotografie jsou zcela nedílnou součástí webových stránek. Jak ale získat a vybrat taková díla? Je mnoho různých způsobů a licencí, pro laika se může jednat o nepřehlednou džungli práv a omezení. Komerční licence mají tři hlavní typy. Jedná se o royalty free, rights managed a editorial licence. Speciálním typem licencí mohou být různé druhy fotografií zdarma.

Royalty free licence

Jedná se o nejběžnější druh licence a je také zpravidla nejlépe použitelný pro běžné projekty. RF licence tvoří základní sortiment tzv. mikrofotobank, dají se nakupovat jednotlivě i po velkých objemech a zpravidla mají velmi malá omezení. RF licenci si koupíte jednou a obvykle smíte fotografii, grafiku či vektor používat prakticky donekonečna. Ceny jednotlivých fotografií či vektorů se mezi jednotlivými fotobankami sice liší až o 200 %, zpravidla se však pohybují zhruba od 150 Kč do 600 Kč. Při nákupu velkých objemů lze cenu srazit i na desítky korun, ale vyplatí se to až při nákupu stovek fotografií.

Screenshot Dreamstime.com

Dreamstime.com

RF licence mají obvykle omezení maximálního možného počtu výtisků pro periodika, reklamu či letáky, nesmí se používat pro potisk reklamních předmětů či k dalšímu prodeji a většina fotobank má omezení maximální velikosti pro použití na internetu. Tato omezení se mezi jednotlivými fotobankami liší, je proto vhodné prostudovat tato omezení předem. Nevýhodou RF licencí je, že si je může koupit kdokoliv a kdykoliv, nehodí se proto pro významnější reklamní kampaně. Naopak pro různé ilustrační fotografie a běžnou spotřební grafiku jsou cenově velmi výhodné.

Rights managed licence

Tento typ licence byl dominantní spíše v dobách kinofilmu a „klasických“ fotografických agentur. Typickým znakem RM licencí jsou různá omezení, cena se často počítá podle způsobu užití, nákladu a někdy i podle teritoria použití. Hlavní výhodou RM licencí je historie prodaných licencí, a proto jsou vhodné pro reklamu. Vyhnete se napříkad použití stejné fotografie, jako vaše konkurence. To u RF licencí nikdy vyloučit nelze. Na druhou stranu jsou RM licence mnohonásobně dražší, nejlevnější začínají na stovkách korun a pro velké reklamní kampaně mohou stát exkluzivní RM licence i desítky tisíc korun. Proto se používají zpravidla pro speciální účely, kdy z nějakého důvodu nelze použít editorial ani RF licenci.

Editorial licence

Editorial licence existují v RF i v RM podobě a dnes už je nabízí všechny typy fotobank. Nejedná se jen o užití pro zpravodajství a novinky, ale například i o odborné články, průvodce, populárně naučné publikace apod. Editorial licence mohou obsahovat i loga, designy, autorská díla, značky, trademarky a podobně. Pro tento typ licencí není třeba souhlasu fotografovaných osob ani souhlasu majitelů fotografovaných objektů, předmětů a nemovitostí. Nesmí se proto používat k reklamním účelům. Cena editorial licencí se pohybuje od desítek korun až po tisíce, zpravidla však bývá v rozmezí 200-500 Kč.

Vyhledávání Google Images

Vyhledávání Google Images

Licence zdarma

Licencí zdarma existuje mnoho druhů a často bývají omezeny pouze pro nekomerční užití. Poměrně časté jsou například Creative Commons (CC) licence na Flickru. Zde je na místě obezřetnost, protože tyto licence neobsahují souhlas fotografovaných osob ani souhlas majitelů nemovitostí, předmětů, značek, log atd. Licence zdarma jsou vhodné pouze pro ilustrační záběry bez rozeznatelných osob a moderních budov. Dále by neměly obsahovat obchody, známé komerční produkty, designové prvky, loga, trademarky a obecně objekty chráněné autorským zákonem či majetkovými právy. Použitím takové fotografie se vystavujete riziku žaloby a je lepší použít placené komerční licence, kde jsou nároky třetích stran vypořádány.

Logo Creative Commons licence

Logo Creative Commons licence

Jakou licenci tedy vybrat?

Pro běžné použití do článků na internetu, drobnou reklamu například ve formě letáků, ilustrační snímky a prvky grafiky pro webové stránky jsou nejvhodnější RF licence. Významnější reklamní kampaně a využití fotografií a grafiky pro další prodej či potisk reklamních předmětů zpravidla vyžadují RM licence. Pro časopisy a většinu knižních publikací a informačních web lze s úspěchem využívat různých editorial licencí. Licence zdarma nelze rozhodně doporučit pro reklamní užití, potisk předmětů, další prodej a jiné komerční aktivity. Jiné způsoby užití jsou možné, ale raději nepoužívejte fotografie s rozeznatelnými osobami, moderními budovami a komerčními produkty.

Komentáře

Nahoru