Face to Face

Obecně lze říct, že face to face označuje jakýkoliv rozhovor, který je veden tváří v tvář. Což znamená, že osoby, které spolu hovoří, by měli být ve stejném čase a na stejném místě. V oblasti marketingu termín face to face označuje výzkumnou techniku, kdy tazatel vede řízený rozhovor s respondentem.

Při výzkumné metodě face to face je veden rozhovor zpravidla s jedním člověkem. Tím, že jsou oba účastníci komunikace na stejném místě a ve stejném čase, je možné získat rozsáhlé informace, které by jinou cestou nešly získat.

Co si pod tím představit? Dotazovanému je možné ukazovat loga, obaly a jiné pomůcky, na které může bezprostředně reagovat. Prostřednictvím přímého rozhovoru (face to face) je možné získat více informací, protože výzkumník působí na dotazovatele důvěrněji. Navíc je možné také vyčíst aktuální náladu z neverbální komunikace a následně na dané projevy reagovat.

Opakem face to face techniky je například telefonické dotazování.

Komentáře

Nahoru