Existuje v zemské kůře život?

Existuje v zemské kůře život?

Zemská kůra je jednou z geosfér naší planety. Jedná se o nejsvrchnější obal zemského tělesa. Od zemského pláště ji dělí Mohorovičičova plocha diskontinuity. Při pojmu zemská kůra se jedná o mocnost zhruba 30 km v případě kontinentální kůry a 10 km u oceánské. Mysleli jste si, že se jedná o vrstvu, ve které naleznete žulu a čedič? Podle posledních výzkumů je zemská kůra plná života!

Vědecký výzkum

Výzkum byl proveden v rámci Deep Carbon Observatory, což je projekt mezinárodní spolupráce, který již po desetiletí odhaluje tajemství podpovrchového fungování Země. A výsledky jeho bádání jsou ohromující. Přibývají důkazy o tom, že pod našima nohama se neukrývá pouze složitá vrstva hornin a látek, ale také živé organismy. Vědci totiž zveřejnili údaje o odhadovaném množství biomasy skrývané pod zemským povrchem.

Co vše se „pod námi“ nachází?

Odhad prezentovaný vědci vychází z koncentrace a různorodosti bakterií, které nalezli v jednotlivých vzorcích – po dekádu shromažďovali vzorky ze zemské kůry, a to jak kontinentální, tak pevninské. Vzorky jsou sbírány za pomocí umělých sond, z ropných vrtů i z nejhlubších dolů celého světa, pohybujeme se tedy v hloubce od 2,5 do 5 kilometrů pod zemským povrchem.

Learning about what makes our planet tick

Významnost ekosystému

K jakému překvapivému závěru tedy vědci došli? Domnívají se, že ekosystém ukrytý pod zemí by mohl obsáhnout dvakrát větší rozlohu než všechny světové oceány dohromady! Při výpočtech dále zjistili, že masa podzemního uhlíku může být 385krát mocnější než váha celého lidstva. V žádném případě se tedy nejedná o zanedbatelné množství. Ekosystém ukrytý před našimi zraky je tedy pravděpodobně mnohem významnější, než se doposud předpokládalo.

O jaké organismy se přesně jedná?

Podzemní ekosystém je na základě výzkumů složen z jednobuněčných forem života, objeveny ovšem byly například hlístice, což jsou organismy mnohobuněčné. Objevené mikroby mohou přežívat v teplotách okolo 122°C a tlaku o síle 400 atmosfér. Dle závěrů vědců je tento ekosystém podobný podmínkám na Zemi v době před zhruba 2 miliardami let.

120601120606_1_540x360

Co přijde dál?

Jelikož se jedná o odhad založený na hlubinných vzorcích z celého světa, zdá se, že jsme na začátku objevování skladby enormního ekosystému. Vědci se domnívají, že pod povrchem žije až 70% všech bakterií, hovoří o tomto ekosystému jako o „temné energii“ stromu života. Projekt Deep Carbon Observatory bude ukončen v říjnu 2019, do té doby můžeme očekávat další zajímavá zjištění.

Nezodpovězené otázky

Dalším postupem v bádání může být pozorování evoluce zjištěných organismů. Zbývá ještě odpovědět na mnoho otázek – čím přesně se organismy živí, jak jsou rozmístěny v návaznosti na různorodém geologickém složení půdy či jak se           organismy pohybují a šíří. Možná se za nějaký čas dozvíme i odpověď na otázku vlivu těchto organismů na povrchový ekosystém.

Kdo ví, co se v zemské kůře ještě skrývá? Nechme se překvapit!

Zdroj text, foto: https://www.upi.com/Science_News/2018/12/27/Genomic-analysis-details-eastern-gorillas-declining-genetic-health/3411545936902/

 

 

Komentáře

Nahoru