Elektropatologie: ochrana před elektřinou v 132 snímcích od Stefana Jellinka

Elektropatologie: ochrana před elektřinou v 132 snímcích od Stefana Jellinka

Tato výstava se vydává po stopách vídeňského lékaře Stefana Jellinka, který se věnoval “temným stránkám” elektrotechniky. Stefan Jellinek založil elektropatologii jako vědní obor.

Typické elektrické nehody z počátku 20. století jsou představeny na čtyřech vybraných příkladech, které ukazují, jak komplexně vídeňský lékař Stefan Jellinek takové případy dokumentoval. Provedl průkopnickou práci v oblasti prevence úrazů. Některé grafiky z Jellinkovy publikace “Elektroschutz in 132 Bildern” (Elektrická ochrana ve 132 obrazech) ukazují velmi širokou škálu nebezpečných situací při práci s elektřinou.

Nehodám s elektrickým výbojem je věnována samostatná oblast. Stejně jako nehodám s vysokým a nízkým napětím z dřívějších dob. Ukázány jsou také ochranné pomůcky, které se používají i dnes.

Elektropatologie – Sbírka Stefana Jellinka

Založení “elektropatologie” jako samostatné oblasti výzkumu je úzce spjato se Stefanem Jellinkem (1878-1968), který jako koroner začal od roku 1898 dokumentovat všechny elektrické nehody, o nichž se dozvěděl.

Elektropatologické muzeum založil Dr. Stefan Jellinek na přelomu minulého století. Do konce roku 2002 se zde návštěvníci mohli seznámit s riziky při zacházení s elektrickým proudem. V roce 2005 byla tato unikátní sbírka, čítající přibližně 2 000 exponátů, předána rakouským Všeobecným ústavem pro prevenci nehod Technisches Museum Wien (Vídeňské technické muzeum).

Zdroj, foto: Technisches Museum Wien -Startseite

Tým redaktorů magazínu Objevit.cz se skládá z poměrně mladých lidí, kteří psaní článků a pohybování se ve světě IT pokládají za svůj koníček, věnují se mu a tudíž mu i rozumí.

Komentáře

Nahoru