Elder Scrolls III: Morrowind

[raw][hodnoceni][/raw]

Žánr: RPG
[raw][/raw]
Platforma – Xbox, PC
Forma: placená hra
Hodnocení redakce: 100%
Rozsah: samostatná hra
Multiplayer: ne
Datum vydání: 01.05.2002
Vývojáři: Bethesda
Oficiální stránky: https://www.elderscrolls.com/morrowind/
Autor recenze: https://morrowind.bonusweb.cz

Třetí díl nabízí neuvěřitelnou volnost. Svět Morrowind patří do třetí éry. Morrowind je ostrov v severozápadní části Tamrielského impéria, obehnaný ze severu a východu oceánem, na jihu přiléhající k provincii Black Marsh, jihozápadě k Cyrodiilu a na západě hraničící se Skyrimem. Většinu centra provincie zabírá masivní pohoří a vulkán Red Mountain – oblast která se nazývá Ashlands, Země popelu. Zbytek ostrova pokrývají řídce obydlené polopouště, stepi a bažiny.

Minimální systémové požadavky

OS: Windows 95
CPU: PIII 500 or equivalent
HDD: 50 MB
RAM: 256 MB RAM
DirectX: DirectX v8.1

Elder Scrolls III: Morrowind 

3hra vyšla na konci roku 2001 a technicky (konečně) odpovídala době, ba ji možná i o ždibíček předčila. Chyby se prakticky neobjevily, pouze běžné menší bugíky, kterým se nevyhne žádná hra – což je v historii série vskutku zásadní zlom :). Na rozdíl od předchozích dvou dílů je herní svět menší a neobjevují se tu žádné náhodně generované dungeony a questy – všechno je předem připraveno.

I tak ale zůstává zachována ta skvělá možnost dělat si, co chcete – kolem linie hlavního questu, který se hrou od začátku táhne, se můžete takřka libovolně pohybovat. Hra nemusí končit ani po porážce arcipadoucha Dagotha Ura, pokud byste hlavní linii sledovali hned od začátku a jen minimálně se věnovali ostatním questům, můžete se do nich pustit potom.

Morrowind si můžete udělat podle svého

K Morrowindu byl vydán editor, pomocí kterého lze do hry přidat prakticky cokoliv – třeba celý nový ostrov, nebo jen jednu novou zbraň. Tento systém dovolil vydání několika oficiálních plug-inů, dvou (zatím) datadisků a stovek plug-inů neoficiálních, na nichž se podílejí hráči z celého světa.

Morrowindu se dokonale podařilo připomenout slávu pomalu skomírající série; v mnoha anketách, od malých až po ty nejprestižnější, byl zvolen RPG hrou roku. Zkrátka, jestliže se vývojáři před vydáním kasali, že Morrowind bude nejlepší částí TES, naplnilo se jejich proroctví do posledního puntíku. I když, vzpomenu-li si na své nadšení Arenou a dobu, po kterou mě udržela u počítače, bylo to vlastně totéž…

 

Morrowind

Ve hře stiskněte ‘~’ a objeví se konzole, napište ‘player->’ , dopište cheat podle potřeby a zmáčkněte ‘Enter’. Například ‘player->AddItem “Gold_100” 12345’ vám přidá 12345 zlata …

Hlavní příkazy

TGM – nesmrtelnost zapnuto/vypnuto
Help – seznam příkazů s popisy
SetFlying 1 – můžete létat (0 – zablokování)
SetSuperJump 1 – můžete “super” skákat 😉 (0 – zablokování)
SetWaterWalking 1 – můžete chodit po vodě (0 – zablokování)
SetWaterBreathing 1 – můžete dýchat pod vodou (0 – zablokování)
SetLevel – nastavíte si level na určitou velikost
AddItem “Gold_100” – přidá zlaťáky
SetFatigue – nastaví únavu na určitou velikost
SetMagicka – nastaví magicku na určitou velikost
SetHealth – nastaví zdraví na určitou velikost

všechny příkazy najdete zde:

ToggleScripts-toggle scripts
TestInteriorCells-start interior cell test
TestCells-start exterior cell test
FixMe-Fix Me
TFOW-toggle fog of war
MOTO-move one to one
TWF-toggle wireframe
TWA-toggle water
TVM-toggle vanity mode
TTS-toggle texture string
TST-toggle stats
TSO-toggle script output
TPG-toggle path grid display
TMS-toggle magic stats
TLF-toggle load fade
TKS-toggle kill stats
TGM-toggle god mode
TDT-toggle debug text
TDS-toggle dialog stats
TFH-toggle full help
TCS-toggle combat stats
TCL-toggle collision
TCG-toggle collision grid
TCB-toggle collision boxes
TAI-toggle AI
T3D-test models
SSG-show scene graph
SCT-stop cell test
ORI-output reference info
TW-toggle world
TS-toggle sky
TM-toggle menus
TL-toggle lights
TG-toggle grid
TB-toggle borders
SV-show variables
ST-show targets
SG-show group
SA-show animation
RA-reset actors
PT-purge textures

PayFineThief
GetSoundPlaying
ModInvisibile
SetInvisibile
GetInvisibile
ModParalysis
SetParalysis
GetParalysis
ModBlindness
SetBlindness
GetBlindness
ModSilence
SetSilence
GetSilence
ModCastPenalty
SetCastPenalty
GetCastPenalty
ModArmorBonus
SetArmorBonus
GetArmorBonus
ModFlying
SetFlying
GetFlying
ModSuperJump
SetSuperJump
GetSuperJump
ModSwimSpeed
SetSwimSpeed
GetSwimSpeed
ModWaterWalking
SetWaterWalking
GetWaterWalking
ModWaterBreathing
SetWaterBreathing
GetWaterBreathing
Fall
GetForceSneak
ClearForceSneak
ForceSneak
GetLocked
EnableStatReviewMenu
DontSaveObject
GetPlayerMagicDisabled
DisablePlayerMagic
EnablePlayerMagic
GetPlayerFightingDisabled
DisablePlayerFighting
EnablePlayerFighting
EnableLevelupMenu
GetLevel
SetLevel
PlayBink
GetHealthGetRatio
GetFactionReaction
ShowMap
StopSound
GetTarget
PayFine
GetDetected
GetVanityModeDisabled
DisableVanityMode
EnableVanityMode
GetBlightDisease
GetCommonDisease
GetAttacked
GetSecundaPhase
GetMasserPhase
FadeTo
GetPlayerLookingDisabled
DisablePlayerLooking
EnablePlayerLooking
GetPlayerJumpingDisabled
DisablePlayerJumping
EnablePlayerJumping
PCGet3rdPerson
PCForce1stPerson
PCForce3rdPerson
PCJoinFaction
XBox
GetRace
GetEffect
Unlock
Lock
HurtStandingActor
ModCurrentFatigue
ModCurrentMagicka
ModCurrentHealth
FadeIn
FadeOut
PlayLoopSound3DVP
PlayLoopSound3D
PlaySound3DVP
PlaySound3D
PlaySoundVP
COE
CenterOnExterior
EnableBirthMenu
EnableClassMenu
EnableRaceMenu
EnableNameMenu
ModRegion
ChangeWeather
Cast
RemoveEffects
GetSpellEffects
RemoveSpellEffects
GetSpell
RemoveSpell
AddSpell
SayDone
Say
EnableMagicMenu
EnableMapMenu
EnableInventoryMenu
EnableStatsMenu
HitAttemptOnMe
HitOnMe
GetStandingActor
GetStandingPC
GetPCCell
ModFactionReaction
SetFactionReaction
RepairedOnMe
GetPCRank
GetInterior
ModHello
SetHello
GetHello
ModAlarm
SetAlarm
GetAlarm
ModFlee
SetFlee
GetFlee
ModFight
SetFight
GetFight
GetDeadCount
GetItemCount
GetLOS
GetLineOfSight
GetAIPackageDone
GetCurrentAIPackage
AIWander
AITravel
AIFollowCell
AIFollow
AIEscortCell
AIEscort
AIActivate
OnMurder
OnKnockout
OnDeath
DisableTeleporting
EnableTeleporting
DropSoulGem
RemoveSoulGem
AddSoulGem
HasSoulGem
GoToJail
ForceGreeting
Resurrect
PlaceAtPC
ShowRestMenu
GetPlayerViewSwitch
DisablePlayerViewSwitch
EnablePlayerViewSwitch
WakeUpPC
GetPCSleep
GetPlayerControlsDisabled
DisablePlayerControls
EnablePlayerControls
GetDisabled
Disable
Enable
ModPCFacRep
SetPCFacRep
GetPCFacRep
COC
CenterOnCell
RemoveItem
AddItem
PCClearExpelled
PCExpell
PCLowerRank
PCRaiseRank
LowerRank
RaiseRank
GetJournalIndex
ClearInfoActor
ModResistNormalWeapons
SetResistNormalWeapons
GetResistNormalWeapons
ModChameleon
SetChameleon
GetChameleon
ModResistParalysis
SetResistParalysis
GetResistParalysis
ModResistPoison
SetResistPoison
GetResistPoison
ModResistCorprus
SetResistCorprus
GetResistCorprus
ModResistBlight
SetResistBlight
GetResistBlight
ModResistDisease
SetResistDisease
GetResistDisease
ModResistShock
SetResistShock
GetResistShock
ModResistFrost
SetResistFrost
GetResistFrost
ModResistFire
SetResistFire
GetResistFire
ModResistMagicka
SetResistMagicka
GetResistMagicka
ModDefendBonus
SetDefendBonus
GetDefendBonus
ModAttackBonus
SetAttackBonus
GetAttackBonus
GetCurrentWeather
GetWindSpeed
PCExpelled
SameFaction
ModPCCrimeLevel
SetPCCrimeLevel
GetPCCrimeLevel
ModDisposition
SetDisposition
GetDisposition
ModReputation
SetReputation
GetReputation
ModFatigue
SetFatigue
GetFatigue
ModMagicka
SetMagicka
GetMagicka
ModHealth
SetHealth
GetHealth
ModHandToHand
SetHandToHand
GetHandToHand
ModSpeechcraft
SetSpeechcraft
GetSpeechcraft
ModMercantile
SetMercantile
GetMercantile
ModMarksman
SetMarksman
GetMarksman
ModShortBlade
SetShortBlade
GetShortBlade
ModLightArmor
SetLightArmor
GetLightArmor
ModAcrobatics
SetAcrobatics
GetAcrobatics
ModSneak
SetSneak
GetSneak
ModSecurity
SetSecurity
GetSecurity
ModUnarmored
SetUnarmored
GetUnarmored
ModAlchemy
SetAlchemy
GetAlchemy
ModRestoration
SetRestoration
GetRestoration
ModMysticism
SetMysticism
GetMysticism
ModConjuration
SetConjuration
GetConjuration
ModIllusion
SetIllusion
GetIllusion
ModAlteration
SetAlteration
GetAlteration
ModDestruction
SetDestruction
GetDestruction
ModEnchant
SetEnchant
GetEnchant
ModAthletics
SetAthletics
GetAthletics
ModSpear
SetSpear
GetSpear
ModAxe
SetAxe
GetAxe
ModLongBlade
SetLongBlade
GetLongBlade
ModBluntWeapon
SetBluntWeapon
GetBluntWeapon
ModHeavyArmor
SetHeavyArmor
GetHeavyArmor
ModMediumArmor
SetMediumArmor
GetMediumArmor
ModArmorer
SetArmorer
GetArmorer
ModBlock
SetBlock
GetBlock
ModLuck
SetLuck
GetLuck
ModPersonality
SetPersonality
GetPersonality
ModEndurance
SetEndurance
GetEndurance
ModSpeed
SetSpeed
GetSpeed
ModAgility
SetAgility
GetAgility
ModWillpower
SetWillpower
GetWillpower
ModIntelligence
SetIntelligence
GetIntelligence
ModStrength
SetStrength
GetStrength
AddTopic
Random
MenuMode
CellChanged
GetButtonPressed
ScriptRunning
StopScript
StartScript
StopCombat
StartCombat
OnActivate
SkipAnim
LoopGroup
PlayGroup
CellUpdate
GetSecondsPassed
GetCurrentTime
SetAtStart
GetStartingAngle
GetStartingPos
SetAngle
GetAngle
SetPos
GetPos
RotateWorld
MoveWorld
Rotate
Move
PositionCell
Position
StreamMusic
PlaySound
GetDistance
MessageBox
OutputObjCounts
OutputRefCounts
EnableRest
FillMap
FillJournal

Glass Armor

player -> AddItem “glass_shield” 1
player -> AddItem “glass_cuirass” 1
player -> AddItem “glass_greaves” 1
player -> AddItem “glass_pauldron_left” 1
player -> AddItem “glass_pauldron_right” 1
player -> AddItem “glass_bracer_left” 1
player -> AddItem “glass_bracer_right” 1
player -> AddItem “glass_boots” 1
player -> AddItem “glass_towershield” 1
player -> AddItem “glass_helm” 1

Daedric Armor

player -> AddItem “daedric_shield” 1
player -> AddItem “azura’s servent” 1
player -> AddItem “daedric_cuirass” 1
player -> AddItem “daedric_greaves” 1
player -> AddItem “daedric_pauldron_left” 1
player -> AddItem “daedric_pauldron_right” 1
player -> AddItem “daedric_gauntlet_left” 1
player -> AddItem “daedric_gauntlet_right” 1
player -> AddItem “daedric_boots” 1
player -> AddItem “daedric_towershield” 1
player -> AddItem “daedric_god_helm” 1

Templar Armor

player -> AddItem “templar boots” 1
player -> AddItem “templar_cuirass” 1
player -> AddItem “templar bracer left” 1
player -> AddItem “templar bracer right” 1
player -> AddItem “templar_greaves” 1
player -> AddItem “templar_helmet_armor” 1
player -> AddItem “templar_pauldron_left” 1
player -> AddItem “templar_pauldron_right” 1

Trollbone Armor

player -> AddItem “trollbone_cuirass” 1
player -> AddItem “trollbone_helm” 1
player -> AddItem “trollbone_shield” 1

Indoril Armor

player -> AddItem “succour of indoril” 1
player -> AddItem “spirit of indoril” 1
player -> AddItem “indoril boots” 1
player -> AddItem “indoril cuirass” 1
player -> AddItem “indoril helmet” 1
player -> AddItem “indoril left gauntlet” 1
player -> AddItem “indoril right gauntlet” 1
player -> AddItem “indoril pauldron left” 1
player -> AddItem “indoril pauldron right” 1
player -> AddItem “indoril shield”1

Ebony Armor

player -> AddItem “ebon_plate_cuirass_unique” 1
player -> AddItem “ebony_boots” 1
player -> AddItem “ebony_bracer_left” 1
player -> AddItem “ebony_bracer_right” 1
player -> AddItem “ebony_closed_helm” 1
player -> AddItem “ebony_cuirass” 1
player -> AddItem “ebony_greaves” 1
player -> AddItem “ebony_pauldron_left” 1
player -> AddItem “ebony_pauldron_right” 1
player -> AddItem “ebony_shield” 1
player -> AddItem “ebony_towershield” 1
player -> AddItem “saint’s shield” 1

Miscellaneous Armor

player -> AddItem “tenpaceboots” 1
player -> AddItem “spell_breaker_unique” 1
player -> AddItem “spell_breaker_unique” 1
player -> AddItem “spell_breaker_unique” 1
player -> AddItem “silver_dukesguard_cuirass” 1
player -> AddItem “shadow_shield” 1
player -> AddItem “redoran_master_helm” 1
player -> AddItem “Mountain Spirit” 1
player -> AddItem “merisan helm” 1
player -> AddItem “lords_cuirass_unique” 1
player -> AddItem “icecap_unique” 1
player -> AddItem “helm_bearclaw_unique” 1
player -> AddItem “gondolier_helm” 1
player -> AddItem “darksun_shield_unique” 1
player -> AddItem “azura’s servent” 1
player -> AddItem “robe of st roris” 1
player -> AddItem “Wraithguard” 1

Daedric Weapons

player -> AddItem “daedric arrow” 1
player -> AddItem “daedric battle axe” 1
player -> AddItem “daedric claymore” 1
player -> AddItem “daedric club” 1
player -> AddItem “daedric_crescent_unique” 1
player -> AddItem “daedric dagger” 1
player -> AddItem “daedric dagger_mtas” 1
player -> AddItem “daedric dagger_soultrap” 1
player -> AddItem “daedric dai-katana” 1
player -> AddItem “daedric dart” 1
player -> AddItem “daedric katana” 1
player -> AddItem “daedric long bow” 1
player -> AddItem “daedric longsword” 1
player -> AddItem “daedric mace” 1
player -> AddItem “daedric_scourge_unique” 1
player -> AddItem “daedric shortsword” 1
player -> AddItem “daedric spear” 1
player -> AddItem “daedric staff” 1
player -> AddItem “daedric tanto” 1
player -> AddItem “daedric wakizashi” 1
player -> AddItem “daedric wakizashi_hhst” 1
player -> AddItem “daedric war axe” 1
player -> AddItem “daedric warhammer” 1
player -> AddItem “daedric warhammer_ttgd” 1

Glass Weapons

player -> AddItem “glass arrow” 1
player -> AddItem “glass claymore” 1
player -> AddItem “glass claymore_magebane” 1
player -> AddItem “glass dagger” 1
player -> AddItem “glass dagger_dae_cursed” 1
player -> AddItem “glass firesword” 1
player -> AddItem “glass frostsword” 1
player -> AddItem “glass halberd” 1
player -> AddItem “glass jinkblade” 1
player -> AddItem “glass longsword” 1
player -> AddItem “glass netch dagger” 1
player -> AddItem “glass poisonsword” 1
player -> AddItem “glass staff” 1
player -> AddItem “glass stormblade” 1
player -> AddItem “glass stormsword” 1
player -> AddItem “glass throwing knife” 1
player -> AddItem “glass throwing star” 1
player -> AddItem “glass war axe” 1
player -> AddItem “glass_dagger_enamor” 1

Miscellaneous Weapons

player -> AddItem “lightofday_unique” 1
player -> AddItem “longsword_umbra_unique” 1
player -> AddItem “Illkurok” 1
player -> AddItem “katana_goldbrant_unique” 1
player -> AddItem “katana_bluebrand_unique” 1
player -> AddItem “greed” 1
player -> AddItem “warhammer_crusher_unique” 1
player -> AddItem “widowmaker_unique” 1
player -> AddItem “staff_magnus_unique” 1
player -> AddItem “mehrunes’_razor_unique” 1
player -> AddItem “mace of molag bal_unique” 1
player -> AddItem “silver_staff_dawn_uniq” 1
player -> AddItem “staff_hasedoki_unique” 1
player -> AddItem “ane_teria_mace_unique” 1
player -> AddItem “banhammer_unique” 1
player -> AddItem “claymore_iceblade_unique” 1
player -> AddItem “axe_queen_of_bats_unique” 1
player -> AddItem “azura_star_unique” 1
player -> AddItem “claymore_agustas” 1
player -> AddItem “claymore_chrysamere_unique” 1
player -> AddItem “dwe_jinksword_curse_unique” 1
player -> AddItem “dwarven_hammer_volendrung” 1
player -> AddItem “dwarven halberd_soultrap” 1
player -> AddItem “dwarven axe_soultrap” 1
player -> AddItem “divine judgement silver staff” 1
player -> AddItem “dart_uniq_judgement” 1
player -> AddItem “dagger_fang_unique” 1
player -> AddItem “conoon_chodala_axe_unique” 1
player -> AddItem “cloudcleaver_unique” 1
player -> AddItem “ebony broadsword_dae_cursed” 1
player -> AddItem “ebony spear_hrce_unique” 1
player -> AddItem “sunder” 1 (DO NOT USE WITHOUT WRAITHGUARD)
player -> AddItem “keening” 1 (DO NOT USE WITHOUT WRAITHGUARD)
player -> AddItem “fork_horripilation_unique” 1
player -> AddItem “Wind of Ahaz” 1

Slovo “unique” za cheatem znamená
unikát.

Cheaty pro X-Box

Obnovení zdraví:
1)Zapni si inventar a prejdi do tabulky “stats”.
2)Oznac health,a stlaca tlacitky: (CERNY) (BILY) (CERNY) (CERNY) (CERNY) ,podrz (A).
3)Obnovi se ti zivot.

Obnoveni Fatigue:
1) Pocas hry stiskni (B) na otevreni menu.
2) Pouzij (L) a (R) packy na prepnuti do “Stats menu”.
3) Pouzitim D-padu oznacis Fatigue.
4) Zmackni: (CERNY) (CERNY) (BILY) (BILY) (CERNY)
5) Zmackni a podrz (A) dokud se Fatigue neobnovi.

Obnoveni Magicka:
1) Pocas hry stiskni (B) na otevreni menu.
2) Pouzij (L) a (R) packy na prepnuti do “Stats menu”.
3) Pouzitim D-padu oznacis Magicka.
4) Zmackni (CERNY) (BILY) (BILY) (CERNY) (BILY)
5) Zmackni a podrz (A) dokud se Magicka neobnovi.

Povolání přestavuje způsob života vaší postavy a dovednosti, kterými vládne. Při výběru povolání máte hned několik možností:

1. Odpovíte na 10 otázek a necháte si poradit, které povolání se pro vás nejvíce hodí
2. Zvolíte si některé z 21 dostupných povolání Morrowindu
3. Výběrem primárních a sekundárních dovedností si vytvoříte vlastní povolání a sami si je i pojmenujete

Každé povolání má vlastní zaměření, 5 primárních, 5 sekundárních dovedností a bonus +10 ke 2 vlastnostem

Zaměření

Každé povolání má vlastní zaměření válečnické, čarodějské nebo lupičské. Ke každé dovednosti z příslušného okruhu zaměření obdrží vaše postava bonus +5 a tyto dovednosti budou stoupat rychleji než ostatní.
Kupříkladu postava s bojovým zaměřením se bude učit zacházení se sekerou rychleji než akrobacii.

Primární dovednosti

Každé povolání má pět primárních dovedností … Tyto jsou pro dané povolání nejdůležitější, jejich počáteční hodnota je 30 a lze se v nich zlepšovat rychleji než v ostatních dovednostech

Sekundární dovednosti

Každé povolání má 5 sekundárních dovedností, které jsou pro něj důležité a jejichž počáteční hodnota je 15

Ostatní dovednosti

Všechny dovednosti, které nespadají do předchozích dvou kategorií. Jejich počáteční hodnota je 5 a stoupají velmi pomalu. Kupříkladu postavě s válečným povoláním a primární vlastností mrštnost s počáteční hodnotou 30 bude tato dovednost stoupat o 50% rychleji než čarodějnickému povolání se stejným stupněm stejné vlastnosti v kategorii ostatní dovednosti.

Bojová povolání

Válečníci
Válečníci jsou profesionály ve zbrani, vojáci, žoldáci a dobrodruhové Impéria, dovední v mnoha zbraních a zbroji, zocelení dlouhými výpravami, vpády, rvačkami a boji.

Barbaři
Hrdí a divocí válečníci širokých plání, kočovníci a potomci horských kmenů či nespoutaného moře. Mnohdy bývají brutální a přímí, bez vychování, zato však pyšní na své hrdinské činy a nedostižní v boji muže proti muži.

Křižáci
Válečníci čistého srdce v těžké zbroji a schopní kouzel – takoví jsou křižáci. Jejich cílem je prospěch a dobro. Zabíjejí nestvůry a neřády a bohatnou z hromaděné kořisti, které se jim dostává za potírání zla kolem.

Rytíři
Jsou urozeného původu a vybraných způsobů. Civilizovaní válečníci i oddaní milovníci s hlubokými mravními zásadami. Krom válečných umění se věnují i studiím tradice a kouzel.

Špehové
Špehové dávají přednost rychlému pohybu a střelným zbraním. Přímému střetu v boji se vyhýbají, ovšem když už jej musí podstoupit, dávají přednost taktice před hrubou silou.

Lučištníci
Lučištníci jsou mistry v boji se střelnými zbraněmi. Protivníka si umí držet od těla a k přímému boji se uchylují, až když už leží na zemi probodán šípy a oslaben zraněními.

Lupiči
Lupiči jsou dobrodruhy se sklonem vyhledávat potíže i rychle je řešit. jejich síla tkví v osobním kouzle a rychlých reakcích. Pronásleduje je smůla, ale oni z ní vždy se štěstím vybřednou, přežívajíce ze dne na den.

Čarodějská povolání

Mágové
I když mágové prohlašují, že studium magie je pro ně toliko intelektuálním potěšením, ve skutečnosti mají značný prospěch i z její praktické aplikace. I když se mágové liší jeden od druhého jako den a noc, jedno mají společné: všichni prahnou po kouzlech …

Čarodějové
I když umí sesílat kouzla, spoléhají čarodějové raději na přivolávaní bytostí z jiných sfér a očarovávání předmětů. Nikdy nemají dost kouzelných svitků, zbroje ani zbraní. Své ego uspokojují ovládáním nemrtvých a daedrických služebníků.

Léčitelé
Léčitelé jsou skupinou magiků, kteří své schopnosti odevzdali do služeb raněným a nemocným. Jsou-li napadeni, užívají svých schopností na obranu nebo zneškodnění útočníka a k opravdovému boji se uchylují
je velice neradi.

Bojový mágové
Jedná se o řád mágů využívající smrtící magie, pro účinný boj ohnivými a výbušnými kouzly. Jsou vysoce pohyblivý a všestranně vybavení pro malé šarvátky i účinný boj z dálky. Využívají svých magických schopností k eliminaci příšer ale i lidí.

Inkvizitoři
Cílem inkvizitorů je potírat zkaženost a temné kulty rouhavých čarodějů. Jsou zběhlí v uměních válečných, magických, v boji proti vampírům, nekromantům i čarodějnicím a bosorákům.

Kouzelné čepele
Kouzelné čepele jsou speciální podpůrnou jednotkou imperiálního vojska, vycvičenou na průzkum a invazi. Veteráni těchto jednotek jsou vyhledávanými žoldáky a uplatní se i jako dobrodruzi či potulní rytíři.

Temné čepele
Temné čepele užívají magie k zlepšení vlastní pohyblivosti, maskování a útoku ze zálohy. Neblaze se proslavili jako násilníci, zabijáci, bandité a dvojití agenti.

Lupičská povolání

Zloději
Zloději jsou kapsáři, lupiči. Na rozdíl od raubířů, kteří pro lup i zabíjejí, se zloději spokojí i s menší chytře získanou kořistí. Při své práci dávají přednost svému charismatu a lsti před hrubým násilím.

Agenti
Agenti jsou dovední v klamu a umění zmizet, ovšem ovládají i sebeobranu a umění zabíjet. Sebevědomí a nezávislí agenti sledují vlastní cíle, nebo se dají najmout do služeb vlivných patronů.

Zabijáci
Zabijáci spoléhají na lest a rychlost s ke svým obětem se snaží přiblížit neviděni. Svou práci nejraději odvádějí z dálky střelnými zbraněmi a tváří v tvář krátkými meči. Zabijáci jsou bezcitnými vrahy nebo lhostejnými vykonavateli vyšších principů.

Akrobaté
“Akrobat” je diplomatickým výrazem pro zručné zloděje a podvodníky. Tato sorta lupičů usiluje o splynutí s okolím a při úniku před spravedlností spoléhá na rychlé nohy.

Mniši
Mniši pěstují dávná bojová umění, souboje beze zbraní a zbroje. Snaží se ukrývat ve stínu, rychle a obratně se přesouvat a umí zacházet i s několika druhy střelných zbraní.

Poutníci
Poutníci jsou cestovateli a hledači pravdy či osvícení. Na svou pouť se vydávají ozbrojeni zbraněmi i kouzly a na cestách se naučili i zručnému obchodování a přesvědčování jiných

Bardové
Bardové jsou znalci tradice a vypravěči příběhů. Vyhledávají dobrodružství kvůli zážitkům a zkušenostem, které přináší. V boji spoléhají na štíty, meče a kouzla, aby v této škole života mohli pokračovat co nejdéle.

Jméno

Argoniánci

Domov

Black Marsh (Argonia)

Charakteristika

Jednoduše řečeno vzpřímeně chodící ještěrka. Skvělí válečníci, kteří díky domovu v bažinaté části kontinentu jsou nejen imunní vůči působení jedů, ale mají i vysokou odolnost vůči nemocem a dokáží dýchat pod vodou.

Bonusy

Alchemy (+5)
Athletics (+15)
Illusion (+5)
Medium Armor (+5)
Mysticism (+5)
Spear (+5)
Unarmored (+5)

Speciality

Odolnost proti nemocem
Imunní proti jedům
Dýchání pod vodou

 

Atributy Muž
Žena
Strength 40 40
Intelligence 40 50
Willpower 30 40
Agility 50 40
Speed 50 40
Endurance 30 30
Personality 30 30
Luck 40 40

 

 

 

Jméno

Bretoni

Domov

High Rock

Charakteristika

Lidé, horalé. Jedni z nejlepších lidských mágů – zvýšená hranice maximální magické energie ve spojení s Dračí kůží (odolnost vůči zbraním) a rezistencí na magii z nich dělá nebezpečné protivníky.

Bonusy

Conjuration (+10)
Mysticism (+10)
Restoration (+10)
Alchemy (+5)
Alternation (+5)
Illusion (+5)

Speciality

Zvýšená maximální hranice magicky
Dračí kůže
Magická odolnost

 

Atributy Muž
Žena
Strength 40 30
Intelligence 50 50
Willpower 50 50
Agility 30 30
Speed 30 40
Endurance 30 30
Personality 40 40
Luck 40 40

 

 

 

 

Jméno

Temní Elfové (taky Dunmeři)

Domov

Morrowind

Charakteristika

Temná rasa, která se sama nazývá “Dunmerové” je zocelena staletími bojů a jejich specializací je vše, co urychlí smrt protivníka. Jedni z nejlepších bojových mágů a válečníků vůbec. Spolu s rezistencí na oheň je matka příroda vybavila ještě schopností vyvolat na svou ochranu duchy předků.

Bonusy

Long Blade (+5)
Destruction (+10)
Light Armor (+5)
Athletics (+5)
Mysticism (+5)
Marksman (+5)
Short Blade (+10)

Speciality

Vyvolávání “Ochránce”
Odolnost vůči ohni

 

Atributy Muž
Žena
Strength 40 40
Intelligence 40 40
Willpower 30 30
Agility 40 40
Speed 50 50
Endurance 40 30
Personality 30 40
Luck 40 40

 

 

 

 

Jméno

Vznešní Elfové

Domov

Ostrov Summerset

Charakteristika

Altmeři, typičtí představitelé “sličného lidu”. Moudrá a vzdělaná rasa se zálibou ve všem krásném – učenci, mágové, alchymisté. Zkrátka specialisté na ty obory, kde použijí svoji přirozenou inteligenci. Svou odolnost k nemocem a zvýšenou hranici maximální magenergie však draze vykupují křehkostí těla, která se projevuje velice slabou odolností vůči ohni, mrazu, energetickým útokům a magii obecně.

Bonusy

Destruction (+10)
Enchant (+10)
Alchemy (+10)
Alternation (+5)
Conjuration (+5)
Illusion (+5)

Speciality

Zvýšená maximální hranice magicky
Nižší odolnost vůči magii (oheň, mraz a elektřina)
Odolnost vůči nemocem

 

Atributy Muž
Žena
Strength 30 30
Intelligence 50 50
Willpower 40 40
Agility 40 40
Speed 30 40
Endurance 40 30
Personality 40 40
Luck 40 40

 

 

 

 

Jméno

Imperiálové

Domov

Cyrodiil

Charakteristika

Lidé obývající provincii Cyrodiil. Zkušení bojovníci a ochránci dobra. Z jejich řad se rekrutují elitní jednotky. Jejich “speciální vlastností” je díky přímé podřízenosti Imperátorovi několik zajímavých útočných a psychologických vlastností – jednají na příkaz Imperátora, tudíž odporovat jim je více než nerozumné.

Bonusy

Speechcraft (+10)
Merchantile (+10)
Long Blade (+10)
Blunt Weapon (+5)
Light Armor (+5)
Hand to Hand (+5)

Speciality

“Hvězda Západu”
Imperátorův Hlas

 

Atributy Muž
Žena
Strength 40 40
Intelligence 40 40
Willpower 30 40
Agility 40 30
Speed 30 40
Endurance 40 30
Personality 50 50
Luck 40 40

 

 

 

 

Jméno

Khajiitové

Domov

Elseweyr

Charakteristika

Nelidská rasa nejvíce připomínající jaguáry. Díky své mrštnosti jsou obávanými válečníky v boji beze zbraní. Méně se ví, že jejich kočičí mrštnost z nich dělá skvělé zloděje. Svým pohledem dokáží obrátit slabší protivníky na útěk a pochopitelně vidí i v noci.

Bonusy

Acrobatics (+15)
Athletic (+5)
Hand to Hand (+5)
Light Armor (+5)
Security (+5)
Short Blade (+5)
Sneak (+5)

Speciality

Pohled Strachu
Pohled Noci

 

Atributy Muž
Žena
Strength 40 30
Intelligence 40 40
Willpower 30 30
Agility 50 50
Speed 40 40
Endurance 30 40
Personality 40 40
Luck 40 40

 

 

 

 

Jméno

Nordická rasa

Domov

Skyrim

Charakteristika

Vysoký světlovlasý lid severu jsou ctižádostivými obchodníky s vyhlášeným válečným uměním. Nejlepší mořeplavci světa mají navíc, díky svému rodnému kraji, imunitu vůči mrazu a zvýšenou odolnost proti energetickým útokům. Své protivníky dokáží jednou ranou své pěsti poslat do říše Morfeovy a v rukávu mají ještě několik překvapení.

Bonusy

Axe (+10)
Blunt Weapon (+10)
Medium Armor (+10)
Long Blade (+5)
Spear (+5)
Heavy Armor (+5)

Speciality

Hromová pěst
Woad
Odolnost vůči elektřině
Imunní vůči chladu

 

Atributy Muž
Žena
Strength 50 50
Intelligence 30 30
Willpower 40 50
Agility 30 30
Speed 40 40
Endurance 50 40
Personality 30 30
Luck 40 40

 

 

 

 

Jméno

Orkové

Domov

High Rock (Orsinium)

Charakteristika

O co méně si tito “pololidé” vyprosili od stvořitele inteligence, o to více pobrali síly. Nikdo sice ještě neviděl orka-čaroděje, ale válečníci z nich jsou strašliví. Navíc se v zápalu boje mění v berserky a pak po nich v řadách nepřátel zůstává jen krvavá stopa. Zvýšenou odolnost na magii není třeba ani zdůrazňovat.

Bonusy

Armorer (+10)
Axe (+10)
Heavy Armor (+10)
Medium Armor (+10)
Block (+10)

Speciality

Bersekr
Odolnost vůči magii

 

Atributy Muž
Žena
Strength 45 45
Intelligence 30 40
Willpower 50 45
Agility 35 35
Speed 30 30
Endurance 50 50
Personality 30 25
Luck 40 40

 

 

 

 

Jméno

Redguardi

Domov

Hammerfell

Charakteristika

Prý od přírody nejtalentovanější válečníci Tamrielu. Aby ne – resistenci na jedy a nemoci doplňuje krátkodobý Adrenalinový boost, který z nich v očích nepřátel udělá jen rozmazanou šmouhu rozsévající smrt.

Bonusy

Long Blade (+15)
Short Blade (+5)
Heavy a Medium Armor (+5)
Axe (+5)
Blunt Weapon (+5)
Athletics (+5)

Speciality

Adrenalinová horečka
Odolnost vůči jedu
Odolnost vůči nemocem

 

Atributy Muž
Žena
Strength 50 40
Intelligence 30 30
Willpower 30 30
Agility 40 40
Speed 40 40
Endurance 50 50
Personality 30 40
Luck 40 40

 

 

 

Jméno

Lesní Elfové

Domov

Valenwood

Charakteristika

Bosmer nebo Stromový lid je proslulý svou obratností s lukem stejně jako znalostí přírody. Ve spojení s přirozenou mrštností vlastní všem elfům pak není divu, že se z nich stávají nedostižní stopaři, agenti a zloději. Dokáží komunikovat se zvířaty a jsou rezistentní vůči většině nemocí.

Bonusy

Marksman (+15)
Sneak (+10)
Light Armor (+10)
Alchemy (+5)
Acrobatics (+5)

Speciality

Jazyk zvířat
Odolnost vůči nemocem

 

Atributy Muž
Žena
Strength 30 30
Intelligence 40 40
Willpower 30 30
Agility 50 50
Speed 50 50
Endurance 30 30
Personality 40 40
Luck 40 40

 

 

 

 

Vlastnosti

Strength: Určuje maximální možnou zátěž, sílu v soubojích a ovlivňuje množství staminy. Osobně bych se snažil sílu vypracovat maximálně u libovolné postavy – čím mensí je poměr aktuální a maximální zátěže, tím je postava rychlejší a pohyblivější, a tolik nevadí potvory nebo kouzelníci, co sílu drainují.

Inteligence: Od inteligence se odvíjí množství many, a v kombinaci s vhodným znamením je nejdůležitější vlastností každého, kdo má co do činění s magií. Inteligence je primární vlastností pro Security, a tudíž významná pro všechny zloděje.

Willpower: Síla vůle ovlivňuje odolnost vůči magii ve všech jejích formách, a také úspěšnost sesílání kouzel. Jedna z primárních vlastností všech mágů.

Agility: Obratnost určuje úspěšnost útočení a bránění v při boji zbraněmi, a částečně ovlivňuje i staminu. Středně důležitá vlastnost.

Speed: Rychlost pohybu a manévrování. Není ani tolik důležitá (při boji stejně většinou zastavíte), jako spíš užitečná. Vysoká rychlost a síla, kombinovaná s Athleticismem a Acrobatics je základ pro úspěšné pěší cestování po Morrowindu, a tomu budete věnovat dobrých 50% herní doby.

Endurance: Odolnost znamená vyšší počet životů při přestupech na další levely, a ovlivňuje také staminu. Ale – na solidní (20+) úroveň se můľete dostat klidně bez bojů a nebezpečí jenom tréninkem některých skillů, a životy nejsou později žádný problém. Myslím, že je téměř zbytečné endurance zvyšovat nad 50-60 bodů.

Personality: Osobnost je také spíš podpůrná neľ důležitá vlastnost. Její vliv na reakci NPC ve hře sice skoro nepoznáte (ta závisí víc na členství ve frakcích, splněných questech a reputaci), ale závisí na ni “uberskill” Speechcraft. Rozumná výše je IMHO +-60.

Luck: Štěstí je jediná vlastnost, kterou není v průběhu hry možné zlepěit jinak než magickými předměty a kouzly (neexistuje skil, na němž by luck závisel), a zároveň i jediná vlastnost, u které není příliš zřejmé, co vlastně ovlivňuje. Nespíš všechno a nic :p

Dovednosti

Skilly je možno zlepšovat třemi způsoby – čtením knížek (existuje 5 různých pro každý skill, více či méně vzácných a roztroušených po celém Morrowindu), nákup u trenérů (je levnější u trenérů v guildách nebo po speciálních questech) a praktickým tréninkem. Dělí se do tří skupin, na bojové, magické a “zlodějské

Bojové dovednosti

Armorer (STR): Opravovaní brnění a zbraní. Osobně bych se tomuhle skillu vyhnul, protože de facto pouze šetří peníze, které byste jinak platili za opravy u kovářů, a navíc jsou k jeho pouľití potřeba drongs nebo armorers hammer zbytečně zvyšující vaši zátěž. Na druhou stranu, jakmile máte kompletní Ebony nebo Daedric zbroj, opravy se klidně šplhají do stovek zlatých.
Athletics (SPD): Výborný minor skill pro každého průzkumníka, urychlí běhání (a plavání) po celém Morrowindu, a umožní zvyšování Speedu. Navíc se zlepšuje neustále, pokud máte zapnuté běhání a udržujete staminu na maximu.
Axe (STR): Jeden ze 6ti možných bojových skillů. Sekery jsou pomalejší než bodné zbraně a zatím jsem nenašel žádnou, co by stála za zmínku.
Block (AGI): Pokud hodláte bojovat se štítem, jedná se o povinný skill. Vykrytí úderu štítem znamená jeho anulaci, a to se hodí vždycky.
Blunt Weapon (STR): Ovládání tupých zbraní, kladiv a palcátů. Ty jsou obecně pomalé, ale zato dávají velmi slušný damage i jednoručně. Jedna z nejlepších zbraní ve hře (Skull Crusher) je z téhle kategorie.
Heavy Armor (END): Těžká brnění znamenají nejlepší ochranu, ale zároveň jsou také nejtěžším typem. Jasná volba pro každou postavu specializovanou na souboj zblízka.
Long Blade (STR): Velmi rychlý typ zbraní (meče, katany, šavle, .) se solidním damage. Sečné zbraně jsou běžné, a rychle je začnete nacházet i v Daedric/Ebony/Dwemer verzích. Byl to první druh zbraní, který jsem maxoval.
Medium Armor (END): Kromě toho, že jsou tahle brnění lehčí než Heavy Armor, nemají žádné další výhody. Nevidím žádný důvod proč bych si měl tenhle skill brát.
Spear (END): Kopí a oštěpy jsem moc netestoval, ale zároveň jsem nenašel žádné super kvalitní. Specializace na Spears může být zajímavá varianta pro tradiční role-playery.

Magické dovednosti

Alchemy (INT): Alchymie umožňuje míchat různé magické lektvary. Pro fanoušky to je určitě zajímavá volba, ale já ji zavrhuji hned z několika důvodů. Suroviny na lektvary zabírají místo v inventory a blbě se shání, když chcete něco konkrétního. Aparatury jsou těžké a jejich vyšší verze i vzácné. Samotné lektvary opět zabírají daląí místo, a jsou mnohem méně flexibilní než přímé kouzlení. A konečně, většinu požadovaných efektů lze zajistit kouzlem z jiné školy nebo vyléčením u skoro každé shrine.
Alteration (WIL): Do školy Alteration spadá hodně podpůrných kouzel, například létání nebo otevírání zámků. Použitelných je jich nicméně jen několik, a je IMHO jednodušší je sesílat z magických předmětů.
Conjuration (INT): Ve zkratce – povolávání různých nestvůr, které za vás útočí a brání, a krátkodobé vyvolávání kvalitních předmětů. Nic bez čeho by se nedalo přežít i jinak, ale i tak zajímavá varianta.
Destruction (WIL): Sem spadají téměř všechna útočná kouzla, a jak jsem bohužel na svojí postavě zjistil, kombinace Destruction s bojovými skilly je tak trochu zbytečná, protože se stejně budete věnovat jen jednomu z obou způsobů útočení. Pokud si budete vytvářet čistého mága, je Destruction povinná záležitost. V opačném případě ji můžete s klidným svědomím vynechat.
Enchant (INT): Enchanting se zabývá vytvářením, nabíjením a používáním magických předmětů, a určitě se jedná o jeden z nejsilnějších skillů ve hře. Respektive skill samotný ani tolik důležitý není, ale jde hlavně o vytvořené magické předměty. Časem pro vás nebude problém sehnat soul gemy se silnými dušemi, nakoupit kouzla se ľádoucími efekty a vyrábět si super-silné artefakty. Jejich používání mimo jiné také zlepšuje enchanting, má 100%ní úspěšnost, a energie magických předmětů se postupně sama obnovuje.
Illusion (PER): Škola iluzí zahrnuje různé podpůrné a útočné efekty, od paralýzy a slepoty přes neviditelnost a konče třeba vykouzlením světla. Vhodný doplněk pro zlodějská povolání, ale na druhou stranu nic, o čem byste chtěli psát domů 🙂
Mysticism (WIL): Mysticism je hodně zajímavá škola, patří sem široké spektrum kouzel pro manipulaci s realitou – různá detekční a absorpční kouzla, teleportace a telekineze, nebo soul trap. Opět ale platí, že důležité efekty můžete dát na magické věci, a tak bych Mysticism vybíral maximálně jako vedlejší skill.
Restoration (WIL): Opět jeden z mých omylů. Moje postava má Restoration jako hlavní skill, ale téměř ho nepoužívám díky existenci magických předmětů, lektvarů a shrines. Restoration navíc NENÍ skill, který by byl důležitý pro postup v Mage guildě.
Unarmored (SPD): Unarmored skills umožní vaší postavě uhýbat před údery a snížit poškození při zásahu, ale – vylučuje použití libovolného brnění, a tím i snižuje množství oblečených magických předmětů s permanentními nebo jednorázovými kouzly.

Zlodějské dovednosti

Acrobatics (STR): Akrobacie je další ze skillů. Které nejsou nutné k úspěšnému dohrání hry, ale výrazně urychlí všechny přesuny a pomůže vám dostat se na špatně dostupná místa. Je možné ho nahradit levitací, ale kdo by pořád kouzlil nebo čekal, až se mu docharguje příslušná magická věc ;-).
Hand to hand (SPD): Při boji beze zbraní sice ušetříte na opravách, ale zároveň všechny souboje prodloužíte na minimálně dvojnásobek doby. Hand to hand totiž nejdřív soupeřovi poškozuje staminu, a teprve kdyľ upadne (omdlí), začnete mu ubírat životy. Zajímavé leč nepříliš užitečné.
Light Armor (AGI): Pro Light Armor platí to samé co pro Medium Armor, s tou výjimkou, že mezi lehká brnění patří i skleněná brnění, která mají celkem ok AC, a hodně dobře vypadají ;o)
Marksman (AGI): Tenhle skill ovlivňuje používání všech střelných a vrhaných zbraní. Je ideální v případě, že chcete kašlat na boj v brnění a se štítem, a věnovat hodně magii nebo zlodějině. Na druhou stranu na vyšších levelech nenajdete stejně žádný příšery, co by vám byly schopny výrazněji ublížit, a osobně považuju lukostřelbu i boj beze zbraní za zbytečné zdržování se 🙂
Mercantile (PER): Tenhle skill by měl pomoci šetřit peníze a vydělávat, ale IMHO se míjí účinkem díky omezení množství peněz u obchodníků. Daedric věci vám prodat nepomůže a dobré ceny závisí stejně hodně na reputaci a reakci NPC.
Security (INT): Security umoľňuje paklíčování a odstraňování pastí. Otevírat zámky se dá i kouzly, ale díky množství zamčených přemětů a dveří se přikláním spíš k používání tohohle skillu. Navíc, pokud se nepletu, pasti kouzly neodstraníte.
Short blade (SPD): Používání krátkých a rychlých zbraní. Pro běžný boj jsou zbytečné díky malému damage. Jejich použitelnost vidím v situacích, kdy chcete na nějakou potvoru protlačit rychle nějaké kouzlo (paralýza, soul trap, .), a pak jí dobijete primární útočnou zbraní.
Sneak (AGI): Sneaking by měl teoreticky pomáhat při plížení a kradení (včetně okrádání NPC). Prakticky je ale hodně těžké ho vytrénovat, a navíc se dá kompletně nahradit kouzlem Chameleon. Situací, kde byste sneaking nutně potřebovali je minimum, protoľe většinou stačí chvíli počkat, aľ se NPC dostanou mimo vaše zorné pole a ukrást co potřebujete.
Speechcraft (PER): Speechcraft je jeden z nejsilnějších a nejméně vyvážených skillů. Trénuje se velmi snadno a rychle, a na jeho vysokých úrovních přesvědčíte jedním kliknutím kohokoliv k maximální náklonnosti k vám nebo vyprovokujete libovolné NPC. Vysoký speechcraft = maximální náklonnost NPC = nejlepší ceny, dostupnost všech informací a možnost řešit řadu situací a questů pouhou diplomacií a bez boje.

Věc Popis Jak ho najít

Jednoručné Zbraně

Bloodskal Typ: Dlouhé ostří, jednoruční
Sek: 12 – 25
Rozpárání: 15 – 20
Výpad: 12 – 20
Rychlost: 1.50
Dosah: 1.0
Kondice: 800/ 800
Váha: 20.0
Cena: 1000
Účinkuje při zásahu
Ledový Útok10 to 30 pts
Náboj: 80 / 80
*Datadisk Bloodmoon* Bloodskal Burrows, Soltsheim – SZ od Raven Rock, na dohled od Stone of Earth.
Clanbringer Long blade, one handed
Chop: 2 – 20
Slash: 6 – 17
Thrust: 6 – 17
Condition: 80
Weight: 20.0
Value: 100
Cast when used
Rally Humanoid 10 – 20 pts for 120 sec in 20 ft on Target
Sanctuary 1 – 5 pts for 120 secs on Self
Fortify Personality 1 – 5 pts for 120 secs on Self
Charge: 315
*Datadisk Bloodmoon* získáte ho od Svenji Snow-Song po zabití Udyrfrykte
Goldbrand Typ: Dlouhé ostří, jednoruční
Sek: 10 – 50
Rozpárání: 10 – 45
Výpad: 10 – 25
Rychlost: 1.50
Zranění: 75 (120 s kouzlem)
Dosah: 1.0
Kondice: 4500 / 4500
Váha: 40.0
Cena: 150,000
Účinkuje při zásahu
Ohnivý Útok10 to 30 pts
Náboj: 50 / 50
Severně od Hla Oad, na ostrově jsou daedrické ruiny. Když prohledáte oceán blízko SZ ostrova, najdete ruiny domů daeder na dně mořském ;-). Mezi ruinami je svatyně Boelhiaha. Klikněte mu na hlavu 😉 a hned poté obdržíte quest.
Hopesfire Typ: Dlouhé ostří, jednoruční
Sek: 30 – 70
Rozpárání: 50 – 55
Výpad: 10 – 30
Rychlost: 1.30
Zranění: 70.9 (111.4 s kouzlem)
Dosah: 1.0
Kondice: 2000 / 2000
Váha: 15.0
Cena: 150,000
Účinkuje při zásahu
Šokový Útok 30 pts
Náboj: 100 / 100
*Datadisk Tribunal* Obdržíte po zabití boha Tribunalu Almexia na konci hlavniho questu Tribunalu.
Mace of Aevar Stone-Singer Typ: Tupé, jednoruční
Sek: 30 – 90
Rozpárání: 30 – 90
Výpad: 10 – 10
Dosah: 1.0
Kondice: 4000 / 4000
Váha: 90.0
Cena: 100,000
Účinkuje při zásahu
Frost Damage
Náboj: 20 / 20
*Datadisk Bloodmoon* dostanete ho za ukončení questu se 6 kameny (Skaal village, Soltsheim)
Mace of Molag Bal Typ: Tupé, jednoruční
Sek: 3 – 30
Rozpárání: 3 – 35
Výpad: 1 – 4
Rychlost: 1.30
Zranění: 45.5
Dosah: 1.0
Kondice: 4000 / 4000
Váha: 45.0
Cena: 25,000
Účinkuje při zásahu
Absorbuje sílu1 až 15 bodů za 30 sec
Absorbuje magii 1 až 20 bodů za 30 sec
Náboj: 1500 / 1500
Mehrunes Razor Typ: Krátké, jednoruční
Sek: 12 – 15
Rozpárání: 12 – 15
Výpad: 12 – 17
Rychlost: 2.5
Zranění: 42.5 (62.5 s kouzlem)
Dosah: 1.0
Kondice: 600 / 600
Váha: 6.0
Cena: 5,000
Účinkuje při zásahu
Rozloží brnění 6 až 25 bodů
Slabost na jedy 5% na 20 sec
Jed 6 až 20 bodů
Náboj: 210 / 210
Scourge Typ: Tupé, jednoruční
Sek: 10 – 35
Rozpárání: 10 – 35
Výpad: 6 – 8
Rychlost: 1.5
Zranění: 52.5
Dosah: 1.0
Kondice: 4000 / 4000
Váha: 30.0
Cena: 80,000
Účinkuje při použití
Vyvolá Dremoru na 30 sec
Vyvolá Scampa na 30
Náboj: 300 / 300
Palcát Scourge je k nalezení (ukradení) v nejvyšším patře věže Tel Fyr (u šéfa)
Sunder Typ: Tupé, jednoruční
Sek: 10 – 70
Rozpárání: 10 – 60
Výpad: 1 – 4
Rychlost: 1.5
Zranění: 105
Dosah: 1.0
Kondice: 6000 / 6000
Váha: 40.0
Cena: 400,000
Konstantní efekt
Posílí útok o 30 bodů
Posílí sílu o 20 bodů
Posílí výdrž o 20 bodů
Posílí štěstí o 20 bodů
Vysává únavu o 1 bod
Nachází se ve Vemynalu. Je to za Ghost fence.Sunder získáte během hlavního questu a k jeho používání potřěbujete rukavici Wraitguard od Viveca
Skull Crusher Typ: Tupé, jednoruční
Sek: 10 – 60
Rozpárání: 10 – 50
Výpad: 7 – 10
Rychlost: 1.0
Zranění: 60
Dosah: 1.0
Kondice: 8000 / 8000
Váha: 15.0
Cena: 48,000
Konstantní efekt
Peříčko 15 bodů
Posílí útok o 5 bodů
Stalhrim Long Sword of Flame Long blade, one handed
Chop: 4 – 50
Slash: 5 – 55
Thrust: 4 – 55
Condition: 2500
Weight: 70.0
Value: 65000
Cast when Strikes
Fire Damage 10 – 30 pts for 5 sec
Weakness to Fire 50% for 5 sec
Charge: 340
*Datadisk Bloodmoon* získáte od šamana Skaal po vyzkoumání Castle of Karstaag, Soltsheim

Obouručné Zbraně

Bipolar Blade Typ: Dlouhé ostří, obouruční
Sek : 5 – 61
Rozpárání : 1 – 50
Výpad : 1 – 35
Rychlost : 1.25
Zranění : 41.3
Dosah : 1.0
Kondice : 4300 / 4300
Váha : 81.0
Cena : 40,000
Účinkuje po zásahu
Frenzy Humanoid za 30 bodů po 15 sekundy po zásahu
Calm Humanoid za 30 bodů po 15 sekundy po zásahu
Ohnivé zranění 20 bodů po 3 sekundy
Náboj : 450 / 450
*Datadisk Tribunal*Zajímavá čepel, kterou obdržíte v Tribunal questu: Muž pro Marenu.
Chrysamere Typ: Dlouhé, obouruční
Sek : 5 – 70
Rozpárání : 5 – 60
Výpad : 5 – 40
Rychlost : 1.25
Zranění: 87.5
Dosah : 1.0
Kondice : 6000 / 6000
Váha : 60.0
Cena : 95,000
Účinkuje při použití
Odolnost proti ohni o 5 až 20% na 30 sec
Obnoví zdraví o 5 až 20 bodů
Reflekce 5 až 20% na 30 sec
Náboj : 1140 / 1140
Nachází se v jeskyni Abanbi JZ od Sadrith Mory.
Daedric Crescent Typ: Dlouhé, obouruční
Sek : 15 – 40
Rozpárání : 20 – 50
Výpad : 5 – 15
Rychlost : 1.25
Zranění : 62.5
Dosah : 1.0
Kondice : 5400 / 5400
Váha : 35.0
Cena : 180,000
Účinkuje při zásahu
Rozloží brnění 5 až 30 bodů
Paralýza na10 sec
Náboj : 250 / 250
V Tel Fyr u Divayath Fyra na polici je malá skříňka, ve které je D Sanctruary (?) amulet. Když ho vezmete si ho na sebe. Objeví se hláška „would you like to travel to …(nějaký název). Dejte OK. Zabijte Deadru. Teleportnate se zpět do Tel Fyr. A mate D crescent.
Fury Typ: Dlouhé, obouruční
Sek : 1 – 27
Rozpárání : 1 – 23
Výpad : 1 – 16
Rychlost : 1.25
Zranění : 33.75
Dosah : 1.0
Kondice : 1260 / 1260
Váha : 21.6
Cena : 3,200
Konstantní efekt
Slepota 20%
Zničí Heavy Armour o 20 bodů
Zničí Medium Armour o 20 bodů
Zničí Light Armour o 20 bodů
Zničí Unarmoured o 20 bodů
Posílí útok o 20 bodů
Náboj : 2160 / 2160
Haakon´s Lucky Break Blund weapon, two handed
Chop: 3 – 15
Slash: 3 – 15
Thrust: 3 – 9
Condition: 270
Weight: 6.4
Value: 860
Cast when used
Fortify Luck 1 – 50 pts for 30 sec on Self
Charge: 190
*Datadisk Bloodmoon* Lokace: na dně jezera Fjalding, Soltsheim
Gravedigger Typ: Dlouhé, obouruční
Sek : 1 – 70
Rozpárání : 1 – 62
Výpad : 1 – 40
Rychlost : 1.35
Zranění : 47.9 (128.9 s kouzlem)
Dosah : 1.0
Kondice : 7200 / 7200
Váha : 60.0
Cena : 120,000
Účinkuje po zásahu
Zničí zdraví za 40 bodů po 3 sekundy po zásahu
Paralýza na 3 sekundy
Náboj : 1080 / 1080
*Datadisk Tribunal*Úžasná zbraň,kterou nosí kapitán královských stráží, Tienius Delitian, v královském Palaza trůní místnosti v Mournholdu.
Ice Blade of the Monarch Typ: Dlouhé, obouruční
Sek : 5 – 50
Rozpárání : 4 – 40
Výpad : 3 – 30
Rychlost : 1.25
Zranění : 62.5 (112.5 s kouzlem)
Dosah : 1.0
Kondice : 6000 / 6000
Váha : 60.0
Cena : 95,000
Účinkuje při použití
Ledové zranění 10 až 40 bodů
Náboj : 60 / 60
 Má ho chlápek v pevnosti Rotheran v aréně, dále má robu, která paralizuje.Pevnost je na jich od Dagot fel
Magebane Typ: Dlouhé, obouruční
Sek : 1 – 45
Rozpárání : 1 – 39
Výpad : 1 – 27
Rychlost : 1.25
Zranění : 56.25
Dosah : 1.0
Kondice : 840 / 840
Váha : 16.2
Cena : 32,000
Účinkuje při použití
Odolnost proti magii o 20 až 40% na10 sec
Náboj : 150 / 150
 Dá se najít v ukolu Urshilaku camp.Zdejší náčelník Sul-Matuulem vás pošle do jeskyně(nevím už jak se jmenuje)pro luk. V zdejší jeskýni projdeš první častí pak karmou a ve velké mistnosti do leva vodou. Uvidíte dveře, které vedou do mistnosti s mumiemi a vstupi do jednotlivých hrobek zde prohledej celý sloup u prostřed mistnosti(dají se zde najít celkem dobré věci).na jednom výbežku je mumije která drží magebane.(je možne že jsem si spletl mistnost, ale vím určitě že je v té jeskyni).
King’s Oath Typ: Dlouhé ostří, obouruční
Sek : 1 – 60
Rozpárání : 1 – 52
Výpad : 1 – 36
Rychlost : 1.25
Zranění : 38.1 (75.6 s kouzlem)
Dosah : 1.0
Kondice : 5600 / 5600
Váha : 81.0
Cena : 80,000
Účinkuje po zásahu
Zničí zdraví za 20 bodů po 3 sekundy po zásahu
Paralýza na 3 sekundy
Ohnivé zranění 20 bodů po 3 sekundy
Náboj : 450 / 450
*Datadisk Tribunal*Jednodušší verze Gravediggeru. Získáte ho v hlavním questu datadisku Tribunalu.
Spear of Bitter Mercy Typ: Kopí , obouruční
Sek : 1 – 15
Rozpárání : 1 – 15
Výpad : 15 – 60
Rychlost : 1.00
Zranění : 37.5
Dosah : 1.8
Kondice : 2500 / 2500
Váha : 20.0
Cena : 130,000
Účinkuje při použití
Reflekce 20 až 30 bodů na 30 sec
Vyvolá Storm Atronacha na 30 secs
Náboj : 2160 / 2160
Spear of the Hunter Spear, two handed
Chop: 12 – 15
Slash: 12 – 15
Thrust: 40 – 60
Condition: 2000
Weight: 25.0
Value: 25000
Cast when strikes
Patalyze for 10 sec
Burden 50 pts for 10 sec
Poison 4 pts for 5 sec
Charge: 540
*Datadisk Bloodmoon* chladnoucí tělo Hircenovo, Soltsheim
Spear of the Snow Prince Typ: Kopí , obouruční
Sek : 2 – 6
Rozpárání : 2 – 6
Výpad : 1 – 18
Dosah : 1.8
Kondice : 500 / 500
Váha : 14.0
Cena : 2,000
Účinkuje při použití
Weakness to Frost 10% for 10 sec
Frost Damage 1 – 5 pts
Disintegrate Armor 10 – 30 pts
Náboj : 250 / 250
*Datadisk Bloodmoon* Jolger´s Burrow, Insinfier Plains, Soltsheim – SV od Cave of Hidden Music
Staff of Magnus Typ: Tupé, obouruční
Sek : 5 – 15
Rozpárání : 1 – 10
Výpad : 5 – 15
Rychlost : 1.75
Zranění : 26.25
Dosah : 1.8
Kondice : 4000 / 4000
Váha : 10.0
Cena : 210,000
Účinkuje při použití
Absorpce kouzel 25 až 50 bodů na 60 sec
Obnova zdraví 1 bod za 60 sec
Náboj : 5700 / 5700
Staff of Magnus je v dungeonu poblíž mt. Kand, mimojiné quest k jeho nalezení zadá Ajira v Balmoře.
Stendarr’s Hammer Typ: Tupé, obouruční
Sek : 20 – 100
Rozpárání : 10 – 80
Výpad : 8 – 10
Rychlost : 1.0
Zranění : 60.0 (65.5 s kouzlem)
Dosah : 1.0
Kondice : 100 / 100
Váha : 1000.0
Cena : 130,000
Účinkuje při použití
Zničí zdraví za 1 až 10 bodů
Vysaje únavu za 1 až 20 sec
Náboj : 20 / 20
*Datadisk Tribunal* Kladivo boha, které je pověseno v Muzeu Artifaktů v Godsreach District v Mouznholdu. Velka váha a nízka kondice činí toto kladivo nepoužitelným.
Trebonius’ Staff Type: Blunt, Two Hand
Sek : 2 – 16
Rozpárání : 3 – 16
Výpad : 1 – 10
Rychlost : 1.75
Zranění : 28 (80.5 s kouzlem)
Dosah : 1.8
Kondice : 900 / 900
Váha : 16.0
Cena : 10,000
Účinkuje při zásahu
Slabost proti ohni o 7 až 15% na 6 sec v 5 stopách
Slabost proti šokům p 7 až 15% na 6 sec v 5 stopách
Ohnivý útok 7 až 15 bodů v 5 stopách
Šokový útok 7 až 15 bodů v 5 stopách
Náboj : 6500 / 6500
Trebonius´s staff dostanete když zabijete Treboniuse (bohužel nutnost při dokončení Mage guildu)
Umbra Sword Typ: Dlouhé, obouruční
Sek : 10 – 50
Rozpárání : 10 – 45
Výpad : 10 – 40
Rychlost : 1.35
Zranění : 67.5
Dosah : 1.0
Kondice : 6500 / 6500
Váha : 40.0
Cena : 110,000
Účinkuje při použití
Uvěznění duše na 120 sec
Náboj : 90 / 90
Umbra sword získáte, když zabijete orca Umbru, najdete ho hned za kopcem na severovýchod od Suranu

Helmy

Bloodworm Helm Obranné čislo : 60
Kondice : 600 / 600
Váha : 8.0 (Heavy)
Cena : 34,000
Účinkuje při použití
Odvrátí nemrtve 20 až 30 bodů v 20 stopách na 30 sec
Vyvolá Skeleton Miniona na 30 sec
Náboj : 155 / 155
*Tribunal Datadisk*
Helmet of Bearkin Obranné čislo : 4
Kondice : 100 / 100
Váha : 2.0 (Light)
Účinkuje při použití
Fortify Hand-to-hand 10 – 30 pts for 10 sec on Self
Fortify Agility 10 – 30 pts for 10 sec on Self
Fortify Attack 10 – 30 pts for 10 sec on Self
*Datadisk Bloodmoon*
Helm of Bear Scent Armor rating: 15
Condition: 250
Weight: 3.0 (Light)
Value: 50
Constant Effect
Detect Animal in 150 ft on Self
*Datadisk Bloodmoon* Chest Lock: 95, Trapped Eddar Barrows, Soltsheim ( daleko na J od Altar of Thrond / daleko n aJV od Lake Fjalding)
Helm of the Wolf´s Heart Obranné čislo : 6
Kondice : 300 / 300
Váha : 2.0 (Light)
Constant Effect
Fortify Agility 5 pts on Self
Fortify Sneak 5 pts on Self
*Datadisk Bloodmoon* získáteho za splnění zkoušky moudrosti (Skaal village, Soltsheim)
Helm of Graff the White Obranné čislo : 53
Kondice : 160 / 160
Váha : 5.0 (Medium?)
Cena : 70
Konstantní efekt
Reflekce 10 bodů
Helm of Holy Fire Obranné čislo : 133
Kondice : 400 / 400
Cena : 4.5 (Heavy)
Value: 7,050
Účinkuje při použití
Ohnivý štít 3 body na 5 sec
Náboj : 10 / 10
Helm of Oreyn Bearclaw Obranné čislo : 300
Kondice : 900 / 900
Váha : 10.0 (Heavy)
Cena : 125,000
Konstantní efekt
Posílí agility o 40 bodů
Posílí endurance o 40 bodů
Navštivte svatyni Malacath, v Sheogorath regionu, na ostrově západně od Dagon Fel. (blízko ostrova Sanctus Shrine), kde obdržíte instrukce pro tento quest.
Masque of Clavicus Vile Obranné čislo: 266
Kondice: 800 / 800
Váha: 15.0 (Heavy)
Cena: 15,000
Konstantní efekt
Posílí personality o 30 bodů
Část questu pro Imperial Legion, který obdržíte v pevnosti Moonmoth. Masku najdete u mága ve věži Sorkvilds, východně od Dagon Fel.

Brnění

Cuirass of the Savior’s Hide Obranné čislo : 266
Kondice : 2400 / 2400
Váha : 15.0 (Light)
Cena : 150,000
Konstantní efekt
Odolnost proti magii 60%
K nalezení (ukradení) v nejvyšším patře věže Tel Fyr (u šéfa, ve skříni za rohem)
Dragonbone Cuirass Obranné čislo : 333
Kondice : 3000 / 3000
Váha : 50.0 (Heavy)
Cena : 180,000
Konstantní efekt
Odolnost proti ohni 100%
Nachází se na nejvzdálenějším ostrově JZ od Ebonheartu, ostrůvek je malý a na jeho kraji se pod vodou nachází vchod do jeskyně, uvnitř jeskyně je vchod do zatopených dwemeřích ruin a ma konci ve skříni je toto brnění. Všechny zamčené dveře a skříň se dají odemknout klíčem, který se v těch ruinách nachází.
Ebony Mail Obranné čislo : 333
Kondice : 3000 / 3000
Váha : 20.0 (Medium)
Cena : 120,000
Konstantní efekt
Odolnost proti ohni 75%
Štít 50 bodů
Odolnost proti magii 20%
Poslední quest za Temple
Lord’s Mail Obranné čislo : 333
Kondice : 3000 / 3000
Váha : 30.0 (Heavy)
Cena : 190,000
Účinkuje při použití
Léčí otravu jedem
Odolnost proti magii 20 až 30% na 30 sec
Náboj : 400 / 400
Predposledni quest za za imperial legion
Mountain Spirit Obranné čislo : 56
Kondice : 510 / 510
Váha : 24.0 (Medium)
Cena : 3,600
Konstantní efekt
Štít 10 bodů

Štíty

Auriel’s Shield Obranné čislo: 200
Kondice: 1200 / 1200
Váha: 30.0 (Heavy)
Cena: 17,000
Enchantment: 100
Azura’s Servant Obranné čislo: 266
Kondice: 1600 / 1600
Váha: 45.0 (Heavy)
Cena: 30,000
Účinkuje při použití
Ledové zranění 1 až 15 bodů na dotyk
Vysaje magii 1 až 10 bodů na 30 sec na dotyk
Náboj: 260 / 260
Bloodfeat Shield Obranné čislo: 60
Kondice: 360 / 360
Váha: 20.0 (Heavy)
Cena: 1,000
Účinkuje při použití
Vstřebá zdraví 5 až 20 bodů na 10 sec na dotyk
Náboj: 250 / 250
Darksun Shield Obranné čislo: 200
Kondice: 1200 / 1200
Váha: 30.0 (Heavy)
Cena: 17,000
Konstantní efekt
Vysaje magii 100 bodů
Reflekce 20 bodů
Obnoví únavu 10 bodů
Noční vidění 10 bodů
Eleidon’s Ward Obranné čislo: 333
Kondice: 2000 / 2000
Váha: 30.0 (Heavy)
Cena: 200,000
Účinkuje při použití
Obnoví zdraví 50 až100 bodů
Náboj: 95 / 95
Na západ od Urshilaku campu jsou daedrické ruiny a hned u nich je vchod do jeskyně. Jsou tam scampové a kouzelníci co je vyvolali. Na papíře se dočtete, že se prokopali do tajných prostor. Proplavte tedy pod vodou za vrátky, pozabíjejte daedrické příšery a za dveřmi leží mrtvola s asi 4 daedrickými předměty a přímo nad ní až úplně u stropu visí tento štít (kouká ho jenom půlka).
Saint’s Shield Obranné čislo: 200
Kondice: 1200 / 1200
Váha: 30.0 (Heavy)
Cena: 15,000
Účinkuje při použití
Volný pád 20 bodů na 10 sec
Obnoví únavu 1 až10 bodů na 20 sec
Náboj: 80 / 80
Prodávají v každé mages guilde. Někdy tam není takže vyjdete do jiné lokace a hned se vraťte.
Shadow Shield Obranné čislo: 66
Kondice: 2000 / 2000
Váha: 15.0 (Heavy)
Cena: 2,400
Účinkuje při použití
Neviditelnost na 20 sec
Obnoví únavu 5 bodů na 20 sec
Náboj: 125 / 125
Spell Breaker Obranné čislo: 233
Kondice: 1400 / 1400
Váha: 25.0 (Heavy)
Cena: 115,000
Účinkuje při použití
Ticho do 30 stop na 30 sec
Reflekce 10 až 20 bodů na 30 sec
Náboj: 1800 / 1800
Spirit of Indoril Obranné čislo: 150
Kondice: 900 / 900
Váha: 13.5 (Heavy)
Cena: 5,400
Účinkuje při použití
Vyvolá Ancestral Ghosta na 60 sec
Náboj: 105 / 105
Succor of Indoril Obranné čislo: 150
Kondice: 900 / 900
Váha: 13.5 (Heavy)
Cena: 4,200
Účinkuje při použití
Obnoví zdraví o10 bodů
Náboj: 15 / 15

Rukavice

Fist of Randagulf Left Gauntlet Obranné čislo: 300
Kondice: 450 / 450
Váha: 16.0 (Heavy)
Cena: 35,000
Konstantní efekt
Posílí agility o 20 bodů
Na sever a mirne na zapad od Gnaak Mog je Daedra shrine Ilunibi, Careass of teh saint. Tam dojdes na konec a sou v mistnosti se sochou sou schovany za korytem.
Fist of Randagulf Right Gauntlet Obranné čislo: 300
Kondice: 450 / 450
Váha: 16.0 (Heavy)
Cena: 35,000
Konstantní efekt
Posílí strength o 20 bodů
Na sever a mirne na zapad od Gnaak Mog je Daedra shrine Ilunibi, Careass of teh saint. Tam dojdes na konec a sou v mistnosti se sochou sou schovany za korytem.
Paws of the Wolf-Runner Armor rating: 4
Condition: 105
Weight: 4.0 (Light)
Value: 1000
Constant Effect
Fortify Athletics 10 on Self
Fortify Speed 10 on Self
*Datadisk Bloodmoon* má je šéf Thirsku, můžete ho buď zabít nebo počkat než to Udyrfrykte udělá za vás, Soltsheim
Wraithguard Obranné čislo: 266
Kondice: 400 / 400
Váha: 1156.0 (Heavy)
Cena: 500,000
Konstantní efekt
Štít 10 bodů
Reflekce 20 bodů
Odolnost proti nemocem o 50 bodů
Odolnost proti šokům o 10 bodů
Odolnost proti ohni o10 bodů
Odolnost proti mrazu o10 bodů
Odolnost proti magii o 10 bodů
Odolnost proti jedům o10 bodů

Róby

Mantle of Woe Váha: 3.0
Cena: 10000
Drain Personality 100 pts on Self
Weakness to Normal Weapons 20% on Self
Sun damage 20 pts on self
Fortify maximum Magica 5.0xINT on Self
Fortify Conjuration 50 pts on Self
*Datadisk Bloodmoon* Rimhul caves, Soltsheim – SZ od Skaal village, vstup skrz studnu
Redas Robe of Deeds Váha: 3.0
Cena: 225
Konstantní efekt
Volný pád 50 bodů
Najdi zvíře do 25 stop
Robe of St. Roris Váha: 3.0
Cena: 40
Konstantní efekt
Obnoví únavu o 15 bodů
Obnoví zdraví o 15 bodů
V jeskyni Assemanu JV od Seyda Neen a Z od Vivec Hlaalu. Potrebujet levitaci. Je u zvonků 6th house.
Robe of the Drake’s Pride Váha: 3.0
Cena: 205
Konstantní efekt
Posílí intelligence o 10 bodů
Odolnost proti ohni o 25%
Reflekce 25%

Boty

Boots of Blinding Speed Obranné čislo: 16
Kondice: 50 / 50
Váha: 8.0 (Light)
Cena: 500
Konstantní efekt
Slepota 100%
Posílí rychlost o 200 bodů
Asi v půli cesty mezi Calderou a Gnisisem je ženská co chce dovést do Gnar moku a boty dá za odměnu
Boots of the Apostle Obranné čislo: 45
Kondice: 800 / 800
Váha: 10.0 (Light)
Cena: 55,000
Účinkuje při použití
Levitace 30 až 40 bodů
Náboj: 790 / 790
 Jsou úplně dole v Berandas Keep (Berandas). Dají se najít u jednoho mrtvého dakelfa ta m dole. Září na sto honů :oTD>
Surefeet Váha: 3.0 (Light)
Cena: 2
Konstantní efekt
Posílí akrobacii o 3 bodů
Ten Pace Boots Obranné čislo: 266
Kondice: 800 / 800
Váha: 60.0 (Light)
Cena: 140,000
Účinkuje při použití
Posílí speed o 20 bodů na120 sec
Posílí athletics o 20 bodů na120 sec
Vysaje únavu o 5 bodů za 120 sec
Volný pád 1 bod za 120 sec
Náboj: 1590 / 1590

Prsteny

Aesliip´s ring Váha: 0.1
Cena: 2,500
Konstantní efekt
Fortify Willpower 10 pts on Self
Fortify Magicka 70 pts on Self
*Datadisk Bloodmoon* Aesliip , Aesliips lair, Caves of Fjalding, Lake Fjalding, Soltsheim
Denstagmer’s Ring Váha: 0.3
Cena: 12,000
Konstantní efekt
Odolnost proti ohni 30%
Odolnost proti zimě 30%
Odolnost proti šoku 30%
Marara’s Ring Váha: 0.3
Cena: 22,000
Konstantní efekt
Reflekce 20%
Posílí acrobatics o 20%
Odolnost proti normálním zbraním 40%
Ma ho Marara v Threthal Ancestral Tomb. Od Ahemmusy jeden ostrov severne a 2. severozapadne.
Mentor’s Ring Váha: 0.1
Cena: 8,000
Konstantní efekt
Posílí intelligence o 10 bodů
Posílí willpower o 10 bodů
Ring of Equity Váha: 0.1
Cena: 3,150
Účinkuje při použití
Absorbce magie 100% na 30 sec
Reflekce 70% na 30 sec
Náboj: 3060 / 3060
Část questu pro dům Telvanni
Ring of Phynaster Váha: 0.1
Cena: 18,000
Konstantní efekt
Odolnost proti jedům o 20%
Odolnost proti magii o 20%
Odolnost proti šokům o 20%
Royal Signet Ring Váha: 0.1
Cena: 10,000
Konstantní efekt
Odraz 100%
Odolnost proti magii 100%
Obnoví zdraví za 10 bodů
Obnoví únavu za 10 bodů
Odolnost proti paralýze 100%
*Datadisk Tribunal*K nalezení v King Hallau Helseth. Tento prsten získáte pouze pokud ho zabijete.

Amulety

Necromancer’s Amulet Váha: 1.0
Cena: 240
Konstantní efekt
Odolnost proti normálním zbraním 25%
Posílí intelligence o 25 bodů
Obnoví zdraví o 1 bod
Absorbce kouzel 25 bodů
Má Trebonius v M guilde ve Vivecu. Musite ho zabít.

Různé

Azura’s Star Váha: 2.0
Cena: 2,000,000
Mrkněte se na questy pro Daedric Shrine, konkrétně Azura Shrine ….
Bitter Cup Váha: 10.0
Cena: 100,000
Získáte při plnění questů pro zlodějskou guildu
Skeleton Key Váha: 0.5
Cena: 1,000
Použití: 50
Kvalita: 5.0
Whitewalker Weight: 3.0
Value: 20
Constant Effect
Chameleon 50% os Self
Frost Damage 5 – 10 pts on Self
Weakness to Frost 5 – 10% on Self
Drain Health 5 -10 pts on Self
*Datadisk Bloodmoon* má ho mrtvola v Benkongerie, Soltsheim – SV od Castle of Karstaag

o Vvardenfellu pobíhá blíže neurčitelné množství zvířat a různých více či méně humanoidních, nemrtvých, mechanických a démonických potvor. Většina z nich se vyskytuje ve více verzích, které na první pohled nerozeznáte – liší se toliko pevností zdraví (a zubů), takže rozdíl poznáte až v boji.

Divá zvěř

Hodně po zemi běhajících zvířat na Vvardenfellu je podle všeho ještěrčího původu – mají šupinatou kůži, běhají po dvou tříprstých silných zadních nohách a přední tlapky mají buď zakrnělé, nebo je nemají vůbec.

Guar (první zleva) je hojné, nepříliš silné zvíře (level 3, health 38, attack 1-9) a někdy ani není moc útočné. Dunmerové se snaží guary domestikovat, při plnění questů narazíte dokonce na guaří farmu a kolem Gnisisu vede guaří stezka, po které se zvířata vodí na pastvu (ale v okolí jsem žádnou farmu nenašla). Ochočení guarové se používají jako nákladní zvířata (viz malý obrázek dole v rámečku). Nejvíc si guarů váží ashlandeři, mají dokonce pověst o posvátném bílém guarovi (rámeček nahoře), se kterým se také setkáte.

Kagouti je – zvlášť když je jich víc – pro slabší dobrodruhy celkem nebezpečný (level 4, health 45, attack 4-12; kagouti nakažený sopečným morem (blight) je silnější – level 8, health 90, attack 8-24). Na cestách potkáte dva učence, kteří se rozhodli studovat sexuální život těchto zubatých paještěrek. Dostanete od nich knížku, ve které si výsledky výzkumu můžete přečíst 🙂 (Nic skandálního v ní ale není.)

Alit je vzhledem něco mezi guarem a kagoutim, ale charakteristikami se blíží guarovi (level 3, health 30, attack 1-9; blighted: level 7, health 105, attack 7-21).

Nix-Hound (v překladu to znamená něco jako “vodní psisko”; level 2, health 23, attack 1-6; blighted: level 6, health 68, attack 6-18) je na rozdíl od předchozích druhů evidentně hmyzího původu. Proto také nechodí jen po dvou a nemá šupiny. Pohybuje se poměrně rychle a tak trochu jako pes; když se proti mně poprvé rozklusal, myslela jsem si, že si radostně běží hrát 🙂

Mudcrab bude pravděpodobně (pokud si nejdřív nepůjdete zaplavat) první kořist, kterou po vylodění na Vvardenfellu v rámci tréninku skolíte (povalují se u vody na poloostrůvku, na kterém stojí maják u Seydy Neen). Budete se divit, jakou vám to dá, přestože je to takový chcípák (level 1, health 15, attack 1), práci 🙂 Krabi jsou velmi pomalí a vyskytují se na pobřeží kolem celého ostrova. Pohybují se po pláži i pod vodou na mělčině. Dunmeři se jejich masem živí.

Rat se potuluje po celém Vvardenfelu, na zemi i pod zemí. (Můžete říkat “krysa” i “potkan” – fyziognomií by to zvíře odpovídalo pozemské kryse, ale jelikož žije i ve vlhkých jeskyních, má též potkaní rysy; soudě podle zubů to však má do jakéhokoli hlodavce daleko – pravý hlodavec má jen řezáky a stoličky, nikoli špičáky. Možná je to šavlozubá krysa.) Není to nebezpečný nepřítel (level 2, health 23, attack 1-2; blighted: level 4, health 45, attack 4-12). Dunmeři krysí maso jedí.

Bezobratlé (netche nepočítáme 🙂 ) zastupují na Vvardenfellu dva druhy brouků: světlý scrib a černý shalk. Se scribem není radno si na začátku zahrávat – je sice velmi slabý (level 1, health 8, attack 1-2; blighted: level 4, health 30, attack 4-12), ale když se k němu přiblížíte, jedním flusnutím vás paralyzuje. Pro začátečníka může být několikasekundové znehybnění otázkou života a smrti. Jediná vhodná obrana je odolnost proti paralýze, rychlá rána pokud možno do zátylku nebo zastřelení z bezpečné vzdálenosti. Šestinohý shalk je mírně nebezpečnější, umí totiž plivat oheň (level 6, health 38, attack 6-18; blighted: level 10, health 80, attack 10-30) a proti ohnivým kouzlům je také částečně imunní, naopak špatně odolává mrazivým kouzlům. Na shalky narazíte v sopečných regionech, scribové snesou i trávu.

Vvardenfell Airforce zastupují tři druhy poměrně prapodivných zvířat.
První, kterého se velmi brzy naučíte nenávidět a posléze – tíhnete-li k lučištnictví – milovat, je cliff racer, familiérně zvaný “pták klifák” (na obrázku zcela vpravo, spolu s jeho dravčí siluetou, abyste ho lépe poznali, až vám bude kroužit nad hlavou 🙂 ). Jde pravděpodobně o létavého ještěra se dvěma křídly, vysokým hřebenem na zádech a zubatou tlamou. Při útoku do oběti též tříská ocasem (level 4, health 45, attack 3-8; blighted: level 8, health 90, attack 6-18). Má jednu poměrně nepříjemnou vlastnost – rád se zasekává za vrcholky hor a staveb (např. daedrických ruin), kam na něj nejde dosáhnout mečem; sice neohrožuje, ale také vám nedovolí se vyspat. Pro tyto případy doporučuji luk nebo kouzlo.

Pro lučištnický trénink jsou klifáci úžasný cvičný terč – budete-li se snažit, naučíte se dokonce trošku mířit (když něco letí, musí se střelit trochu před to, protože šípy ani firebally nejsou laserové paprsky). Vyskytují se po celém ostrově a zdržují se pochopitelně hlavně v oblastech, kde jsou vyšší hory. V hojném počtu poletují např. kolem Ghostfence a přilehlých hřebenů, ale lezou i do kopci obklopených měst (viděla jsem mockrát stráže zabíjet cliff racera, kterého jsem za sebou přilákala).

Bull netch (vlevo) je zvláštní tvor – něco mezi přerostlým planktonem, medúzou a broukem. Troufám si tvrdit, že bude jistá příbuznost mezi ní a silt stridery, minimálně ty nožičky vypadají dost podobně 🙂 Bull netch tráví život majestátním plutím po obloze a je – když nepřilezete až přímo k ní a nějak ji nenaštvete – vcelku mírumilovná a neútočná (level 4, health 45, attack 4-12). V případě napadení plive jed – začátečníka složí dvěma flusy.

Betty netch (uprostřed) vypadá mnohem méně nebezpečně než bull netch, ale je to pěkná potvora (level 10, health 113, attack 10-30). Při napadení se brání šlehami dlouhými chapadly. Začátečníkům nedoporučuji ji dráždit. Obě netche najdete většinou poletovat mezi stromy nebo jen tak kolem převážně v nesopečných regionech.

Ve vodě, kde by člověk čekal velice pestrou faunu (do jisté míry to nahrazuje známý plug-in Wilderness, ale není to ono), narazíte na dva druhy kousavých ryb a jednu lidochobotnici.

Small slaughterfish (vlevo – level 2, health 15, attack 1-5) a slaughterfish (nahoře – level 2, health 23, atack 1-6) neboli “vražedná ryba” – štika, barakuda, jak je libo – se v hojných počtech poflakuje v oceánu kolem celého ostrova. Začátečníky upozorňuji, že jich většinou útočí víc najednou a špatně se do nich trefuje, zatímco ony mají trefu velmi dobrou – takže než vlezete do vody, pořádně si to rozmyslete (a uložte).
Původ dreughů musí mít už na svědomí magie, protože něco takového by příroda nevymyslela. Jsou silnější než ryby (level 5, health 60, attack 5-15), ale útočí většinou samostatně. Z jejich kůže se vyrábí kyrysy a helmy a z kostí (a zřejmě také klepet) primitivní zbraně. Drobná zajímavost: až budete trochu pokročilejší a nebudete mít do čeho dloubnout, zakouzlete na sebe Waterwalk a vydejte se – jedno odkud, já jsem šla někde z Hla Oadu – přímo do oceánu, jako kdybyste chtěli přeběhnout na pevninu. Tam sice nedojdete, ale dost možná narazíte na líheň dreughů.

Kwama

Vvardenfelští mravenci se jmenují “kwama”. Žijí v podzemí – v jeskyních, které si zaberou (nezdá se mi, že by je hloubili sami, to by chodbičky uvnitř asi vypadaly jinak) a hlídají. Mají vybudovaný podobný systém jako mravenci nebo včely – různí kwama mají různé úkoly a dá se předpokládat, že mají i vyvinutý dorozumívací systém. Protože jejich vejce jsou jedlá, Dunmeři se o zakwamované jeskyně starají (najdete je porůznu po Vvardenfellu pod názvem “kwama egg mine”) a za to si berou část vajec. Je to i poměrně důležitý vývozní artikl, protože kwama se jinde nevyskytují. Při hraní Morrowindu se setkáte s questy vyžadujícími výlety do kwama jeskyní, např. hledání zlodějů vajec nebo léčení královny zasažené morem.

Kwama forager je nejmenší a nejslabší. Vypadá jako něco mezi červem a slimákem. Narazíte na něj nejen v dolech, ale dost často i venku, jak si poklidně slintá po trávníku, protože jeho úkolem je shánět potravu (“forager” je skutečně téměř doslova “sháněč potravy”). Je docela útočný, ovšem není těžké ho zabít (level 2, health 23, attack 1-3; blighted: level 6, health 45, attack 6-18).

Kwama worker (na obrázku zcela vpravo) neboli dělník dělá to, co dělají i mravenčí dělníci – dělá 🙂 Jeho úkolem je udržovat v jeskyni pořádek, přenášet vajíčka (na vlastní oči jsem to bohužel neviděla), starat se o královnu a tak podobně. Venku dělníky potkáte jen zřídka – někdy přešlapují venku před jeskyní. Jsou mírumilovní, nikdy na vás nezaútočí – pokud se do něj pustíte, brání se pliváním jedu (level 2, health 30, attack 1-6).

Kwama warrior (na obrázku uprostřed) neboli bojovník také dělá to, co přísluší bojovníkovi – brání jeskyni před vetřelci. Chodí po dvou, pohybuje se jen pod zemí a když na něj narazíte, bez milosti zaútočí (level 3, health 45, attack 3-9; blighted: level 7, health 60, attack 7-21) – klepety i jedem.

Kwama queen (na obrázku vlevo dole), královna, je v dole vždycky jen jedna a má jediný úkol – klást vajíčka. Nepohybuje se, stojí na jednom místě jako pecka a nechává se obskakovat dělníky. Není útočná (level 6, health 68, attack 6-18).

Kwama jeskyně na Vvardenfellu: Abaesen-Pulu Egg Mine (J od Pelagiadu), Abebaal (SZ od Tel Branory), Ahallaraddon (S od Shrine of Azura), Ahanibi-Malmus (JV od Kogoruhnu), Akimaes-Llanipu (S od Falasmaryonu), Asha-Ahhe (J od Khuulu), Ashimanu (V od Berandas), Eluba-Addon (SZ od Gnisisu), Eretammus-Sennammu (SZ od Tel Branory), Hawia (S od Vivecu – Foreign Quarters), Madas-Zebba (Z od Dagon Felu), Maelu (Z od Falensarana), Maesa-Shammus (Z od Holamayan Monastery), Matus-Akin (Z od Holamayan Monastery), Missir-Dadalit (V od Tel Uvirith), Mudan-Mul (Z od Tel Vosu), Panud (J od Khuulu), Pudai (Z od Dagon Felu), Sarimisun-Assa (S od Andasrethu), Setus (V od Rotheranu), Shulk (SV od Hla Oad), Shurdan-Raplay (V od Hla Oad), Sinamusa (Z od tábora Ahemmusa), Sinarralit (J od Vosu), Sur (SZ od Falensarana), Vansunalit (Z od Telasera), Zalkin-Sul (J od Falensarana).

Nemrtví a skoronemrtví

Jistě jste právě přejeli pohledem působivou přehlídku na obrázku a těšíte se, až některého z těch krasavců potkáte 🙂 Upozorňuji, že většinou půjde o setkání na málo osvětlených a zatuchlých místech. Tak se nelekněte 🙂

Corprus Stalker (první zleva) – tohle ještě není nemrtvý, to je teprv polonemrtvý – chudák napadený vvardenfelským morem (blight), předstupeň zombieho. Nemoc oslabuje všechny vlastnosti, nejvíc však rychlost – corprus stalker se šourá opravdu pomalu. Je útočný (level 5, health 60, attack 5-15) a částečně dokáže regenerovat.

Lame Corprus (druhý zleva) je v pokročilejším stádiu nemoci, kdy už to začíná být fakt vidět (level 8, health 90, attack 8-24). Pozor, od takového corprusáka se můžete morem také nakazit! Je útočný, umí regenerovat a pozor – má stoprocentní sílu, odolnost, mrštnost a vůbec všechno (což docela nechápu – mně stačí obyčejná chřipka a jsem úplně nemožná, natož tahle morolepra) – jen s rychlostí na tom není o moc líp než kolega.
Oba typy corprusáků potkáte povětšinou na Rudé hoře, protože právě z té se blight nákaza šíří. Divayth Fyr má v podzemí svého sídla corprusárium, kam internuje nemocné, které pochytal a snaží se pro ně vynalézt léčivý lektvar (blight je totiž neléčitelný). Od zdejších hlídačů a hlídaček se o svěřencích dozvíte leccos zajímavého.

Lesser Bonewalker (level 3, health 45, attack 1-10) a Greater Bonewalker (level 7, health 100, attack 5-15) – na obrázku třetí a čtvrtý zleva – může vypadat jako nešťastník v silně pokročilé fázi lepromoru, ale tentokrát jde už o stoprocentního nemrtváka démonoidního charakteru, kterého si každý trochu vzdělaný mág může povolat ze záhrobí na pomoc. Jestliže někde přepadnete černokněžníka a on na vás pošle tuhle hromadu špatně vykostěného skopového, vemte nohy na ramena. Potom ho skolte z bezpečné dálky. Bonewalkeři z vás totiž při každé ráně odsajou trochu síly a odolnosti a to nevratně, takže je musíte pracně obnovovat kouzly a když je nemáte, hledat někoho, kdo by to za vás udělal. Od bonewalkera se také můžete nakazit hnědou snětí (brown rot). Upozornění pro kouzelníky: bonewalkeři jsou solidně odolní proti mrazu, bleskům a jedu.

Bonelord (řekněme “kostěj”), nemrtvá kombinace kostlivce a ducha, se vyskytuje v hrobkách a některých jeskyních. Má čtyři pařátky a poletující lebznu ve slušivé kapucce a pro pokročilejšího dobrodruha je to soustečko na jednu dvě dobře mířené rány (no dobře, to jsou v Morrowindu pro pokročilého hráče všichni 🙂 ) (level 8, health 90, attack 8-24). Pozor, umí odsávat rychlost (ale asi mu to moc nejde, nevzpomínám si, že bych si někdy po setkání s bonelordem musela obnovovat rychlost – proti bonewalkerům je to břídil), je přirozeně odolný proti mrazu, jedu a elektrice a také pozor – nelze ho zabít obyčejnými zbraněmi (musíte mít aspoň stříbrné). Mágové si mohou bonelorda vyvolat.

Skeleton neboli kostlivec je prastará klasika RPG her. Potkat v novém RPGéčku kostlivce vždycky zahřeje u srdíčka, zvláště hráče, kteří je znali jako dvoubarevné spritíky 16×16 pixelů 🙂 Morrowindští kostlivci jsou přímo vzorní, nechybí jim ani kostička a nádherně chřestí. Vyskytuje se v několika verzích: nejslabší Crippled Skeleton (level 3, health 30, attack 1-8), Skeleton (level 3, health 38, attack 1-9), Skeleton Archer (level 3, health 38, attack 3-9), Skeleton Warrior (level 7, health 80, attack 7-21) a Skeleton Champion (level 10, health 150, attack 10-30). Všichni jsou imunní vůči chorobám, mrazu a jedu a částečně odolní proti elektrickým kouzlům. Chodí ozbrojení železnými zbraněmi (lučištník lukem, ostatní různě – většinou mají meč) a štítem. Kostliví šampióni jsou zajímavými protivníky i pro pokročilé – docela to totiž umí se štítem a jsou tak rovnocennějšími protivníky. Dva ještě o něco lepší a lépe vyzbrojení šampióni se zdržují v Sandas Ancestral Tomb severovýchodně od Dren Plantation. Mágové si kostlivce mohou vyvolat.

Ancestor Ghost (druhý zprava) neboli “duch předka” je častým obyvatelem hrobek a některých jeskyní. Není nebezpečný (level 1, health 23, attack 1-5), jen si dejte pozor, abyste se ho někde ve tmě nelekli 🙂 Duchy nelze zabít obyčejnou zbraní, jsou také odolní proti mrazu a jedům a umějí vysávat staminu, zdraví a odolnost. Mágové si ducha mohou vyvolat.

Dwarven Spectre (zcela vpravo) je prakticky totéž jako duch, jen je to duch Dwemera a nevypadá tak kostlivě (level 5, health 60, attack 5-15). Nedá se zabít normálními zbraněmi a umí odsávat vůli a štěstí. Narazíte na ně samozřejmě v dwemerských ruinách.

Sopečné potvory

Dagoth Ur má na (dočasně) své Rudé hoře speciální sortu přívrženců, kteří pro něj udělají, co mu na očích vidí. Především to samozřejmě znamená vraždění opovážlivců, kteří projdou Ghostgate a potulují se po zapovězené zemi za ní (na některé narazíte i v podzemích sektou zamořených pevností). Soudě podle barvy pleti, rekrutují se sopečné potvory z Dunmerů, které Dagoth Ur přibírá do své sekty a postupně mění v jakési napůl nemrtvé bestie, které bez odmlouvání vykonávají jeho příkazy. Mimo nich můžete v podzemních základnách sekty potkat i dosud normální (myslím fyzicky, hlavu už mají vygumovanou) Dunmery.

Ash Zombie (zcela vlevo). Jelikož nemá značnou část obličeje a podle všeho i mozku, můžeme ho směle prohlásit za nemrtváka. Má docela velkou sílu, chodí ozbrojen okovaným kyjem, ale zabít ho není – pokud honem honem nepoběžíte na Rudou horu na začátku hry – takový problém (level 8, health 90, attack 1-20).

Ash Slave (druhý zleva), sopečný otrok, má oproti zombiemu ksicht v pořádku a díky tomu i mnohem vyšší inteligenci, která mu dovoluje kouzlit; umí ochrannou bariéru proti úderům, elektrickou jiskru, ohlušení, je přirozeně mírně odolný proti magii a pozor, může vás nakazit morovou nemocí. Je také mrštnější a odolnější, ve skutečnosti je ovšem slabší než Ash Zombie (level 5, health 60, attack 5-15).

Ash ghoul (třetí zleva), sopečný ghoul, patří už mezi silnější potvory (level 15, health 220, attack 15-45) a kočkování s ním si tedy řádně rozmyslete. Ovládá stejná kouzla a stejné schopnosti jako sopečný otrok. Co má znamenat ten chobot jsem nepochopila, zdá se, že na počátku ghoula stojí Ash Zombie a jeho vyškrábnutá mozkovna, ze které poté vlivem nějaké odporné nekromancie vyroste toto pravděpodobně univerzální smyslové čidlo.

Ascended Sleeper (druhý zprava) svojí sbírkou chobotů hravě strčí kolegu ghoula do kapsy. Vypadá obrovsky, všimněte si však malých ručiček, čouhajících z pláště – někde pod tím bude nějaký vysušený nemrvý Dunmer. Ascended Sleeper patří k nejsilnějším potvorám (mluvím o základních, pochopitelně) ve hře (level 25, health 300, attack 25-75), ovládá poměrně dost kouzel – paralýzu, ohnivou a ledovou bouři, shockball, vycucávání energie (nejčastěji jsem je viděla asi chrlit oheň) – a přenáší čtyři různé typy sopečného moru. Pokročilý dobrodruh ovšem při pohledu na míhající se chobotky zajásá, protože Ascended Sleeper je jeden ze dvou tvorů na Vvardenfellu, jehož duše po chycení do drahokamu (musíte mít ten největší) při očarovávání poskytuje constant effect. Na Ascended Sleepery narazíte převážně v podzemí – v jeskyních a v pevnostích.

Ash Vampire (zcela vpravo), sopečný upír, je potvorou, kterou ve hře nenajdete. Respektive, najdete, ale nikdy ne přímo jako sopečného upíra. Hned si řekneme proč:
Někteří sopeční ghoulové, sleepeři a sopeční upíři jsou – inteligenci na to mají – schopní pomáhat Dagoth Urovi s řízením jeho poměrně rozlezlé sekty. V tom případě dostanou jméno (složené ze jména rodu Dagoth a jejich vlastního jména) a také u sebe mají amulet šestého rodu (Amulet of 6th House). Těm, kteří nedávali pozor o dějepise, připomínám, že rod Dagoth dávno zanikl a jediný, kdo díky nekalé magii přežil, je Ur; protože hodlá znovu převzít vládu nad světem a obnovit rod, musí ho dát zase dohromady. Jestli jsou jeho noví bratři úplně noví, nebo duše starých členů rodu vložené do narychlo upečených polozombíků, to nevím. Každopádně je jich na Vvardenfelu kolem čtyřicítky, z toho sedm jsou sopeční upíři, kteří se o svou sílu dělí s Dagoth Urem; je-li šéf v ohrožení, hrábne do kámošů. Pokud tedy všechny upíry před finálním soubojem zabijete, Dagoth Ura o něco oslabíte. Zabíjením ostatních Dagothů už si nepomůžete, ale máte tu seznam taky, protože to znám – člověk má rád práci pořádně dodělanou 🙂

Ash Vampires: Dagoth Araynys (Mamaea, Sanctum of Black Hope) – Dagoth Endus (Endusal, Kagrenac’s Study) – Dagoth Gilvoth (citadela Dagoth Ur, Lower Facility) – Dagoth Odros (Odrosal, Dwemer Training Academy) – Dagoth Tureynul (Tureynulal, Kagrenac’s Library) – Dagoth Uthol (Kogoruhn, Charma’s Breath) – Dagoth Vemyn (Vemynal, Hall of Tongue)

Ostatní Dagothové: jsou v pevnosti Kogoruhn (Baler, Daynil, Delnus, Elam, Fervas, Girer, Ralas, Reler, Ulen, Uvil), citadele Dagoth Ur (Drals, Ienas, Irvyn, Muthes, Rather, Vaner), ruinách Tureynulal (Fals, Fandril, Galmis, Molos), ruinách Vemynal (Felmis, Garel, Nilor, Soler), ruinách Endusal (Goral, Mendras), jeskyni Hassour ve foyadě jižně od Balmory (Fovon), jeskyni Ilunibi jižně od pevnosti Andasreth (Gares), jeskyni Subdun na JZ od pevnosti Berandas (Draven), pevnosti Falasmaryon (Tanis) a jeskyni Assemanu na ostrově Z od Vivecu (Hlevul).

Dwemer machines

Dwemeři ovládali nejen obvyklé dovednosti (boj, magie), ale objevili také sílu páry a zjistili, že není potřeba zbytečně cvičit a platit stráže, protože hlídání stejně dobře zastanou mechaničtí vojáci. Když se Dwemeři vypařili do Zapomnění, plecháči v pevnostech zůstali a svědomitě hlídají dál.

Centurion Sphere (zcela vlevo zakuklená verze, vpravo rozbalená) je robot, který se pohybuje na obrovské kouli. Když je vypnutý nebo pouze v pohotovostním režimu, je zalezlý do koule a nehýbe se, vypadá tedy poměrně nenápadně. V bojovém režimu z koule vyskočí a její vršíček používá jako štít. Útočí zbraní zabudovanou do pravé pařáty (level 5, health 75, attack 5-15) a dokáže na sebe vyčarovat štít proti elektrickým kouzlům. Jste-li mágové, můžete si Centurion Sphere vykouzlit.

Centurion Spider (třetí zleva) je nejslabší dwemerský hlídací vynález. Je velmi hlučný, takže ho slyšíte dávno předtím, než se na vás vrhne, a poměrně slabý (level 3, health 38, attack 1-9). Umí plivat jed a proti jedům je také imunní.

Steam Centurion (vpravo) je nejsilnější dwemerský bojový robot, který vypadá, jako by utekl z nějakého japonského steampunkového animáku. Pohybuje se po dvou, bojuje obrovskou ostnatou koulí (level 10, health 150, attack 10-30) a je odolný proti ohni, elektřině, jedu a mrazu. Začátečníkům vřele doporučuji brát při jeho spatření nohy na ramena.

Slabší daedra

Takzvané slabší daedra jsou něco jako démoni – zplozenci z jiné sféry. Jejich nadpřirozený původ je jasný na první pohled, normální zvířata prostě vypadají jinak. Daedra se potulují téměř výhradně kolem a uvnitř daedrických svatyní a vesměs jsou to celkem tuhé potvory – když už jsou slabé, chodí jich často víc najednou. Protože sem tam mohou trpět jistými záblesky inteligence, tu a tam narazíte na daedru, se kterou se nebudete muset prát nebo s ní dokonce budete moct kšeftovat. Daedra nelze (až na výjimky) zabíjet běžnými, tj. dřevěnými, kostěnými, železnými nebo ocelovými zbraněmi, musíte si sehnat aspoň nordické, orkské nebo stříbrné. Mágové si můžou všechny daedra kromě titánů přivolat z pekel na pomoc.

Scamp (vlevo) – nejslabší démonek (level 5, health 45, attack 5-15), skřet se špičatýma ušima, který se hlásí protivným pokřikem. Když se jich seběhne víc (a že se to stává), pozor, aby vás neuklovali.

Clannfear – takhle nějak by možná vypadal člověk, kdyby jeho předkem byl dinosaurus – ocas, šupiny, kostěný hřeben na hlavě, drápy a zobákovitá tlama. Clannfear není pro zkušenější dobrodruhy moc nebezpečný (level 7, health 113, attack 6-18) a kupodivu mu chybí imunita proti obyčejným zbraním.

Ogrim se vyskytuje ve dvou, verzích, “obyčejný” ogrim (level 11, health 170, attack 11-33) a Ogrim Titan (level 15, health 220, attack 12-40). Oba mají schopnost regenerovat.

Hunger (zcela vpravo) – postupujeme dál a sílíme. Tohle je pěkný hajzlík, bude to chtít udělat pár levelů, než si na něj budete moct troufnout (level 11, health 170, attack 11-33). K slušnému počtu hitpointů a síle umí hunger ještě paralyzovat, dezintegrovat brnění a navíc je imunní proti elektrickým, ohnivým i mrazivým kouzlům a proti jedu. Moc možností nám nezbylo, že 🙂

Daedroth (vlevo) – tady už si začátečnící skutečně neškrtají (level 12, health 180, attack 12-36). Vyřvávající daedroth je imunní proti elektrickým kouzlům a jedu, regeneruje a umí na sebe vykouzlit štít proti magii.

Winged Twilight (druhá zleva) je démon bohyně Azury, jenže zatímco Azura je vaše patronka a veskrze příjemná bytost, winged twilight je tuhá potvora (level 15, health 220, attack 15-45). Je částečně odolná proti elektrickým, jedovatým, mrazivým a ohnivým kouzlům. Ačkoli má křídla, naštěstí nelétá, útočí pouze ze země.

Golden Saint čili zlatá svatá se skrývá za netečnou zlatou maskou a při spatření nepřítele bez váhání útočí (level 20, health 250, attack 20-60). Používá štít a náhodou křišťálovou nebo ebonitovou zbraň (obojí si můžete po jejím zabití vzít). Je částečně odolná proti mrazu, ohni a bleskům. Pro pokročilé dobrodruhy je cenná, protože její duše lapená do drahokamu poskytuje constant effect.

Dremora (zcela vpravo) patří právem k nejobávanějším příšerám na Vvardenfellu. Vyskytuje se ve dvou verzích, normální (level 9, health 160, attack 9-27) a Dremora Lord (level 12, health 280, attack 12-36), pro kterého je konkurentem jedině Ascended Sleeper. Dremory umějí magický štít na blokování a odrážení kouzel, Dremora Lord kromě slušného štítu umí i kouzlo Firestorm. Dremory chodí oblečené v daedrickém brnění, takže není zrovna snadné dostat se jim na kůži, bohužel je to brnění kouzelné, které se po smrti dremory vypaří. Jistou útěchou budiž fakt, že zbraň se nevypaří – dremory používají různé ebonitové a hlavně daedrické zbraně. Dremory hlídají daedrické svatyně a zjevují se teprve ve chvíli, kdy vloupavší se dobrodruh s vypětím všech sil zabil přítomné bojovníky či mágy, ulehčeně si oddechl a začal vesele rabovat. (Když se mi to stalo poprvé, ani jsem si nevšimla, co mě vlastně zabilo 🙂 ) Občas se při plnění questů setkáte i s relativně mírumilovnou dremorou (relativně, protože konverzace obvykle probíhá stylem “nepruď, červe!”). Dremoru si mágové můžou vyvolat.

Elementálové

Elementálové také patří mezi daedra, ale vzhledem ke svému charakteru si zaslouží speciální kategorii. Jsou to tvorové stvoření z čistého (možná sem tam příměs 🙂 ) elementu čili živlu, který také určuje jejich bojové charakteristiky. Ani elementály nelze zabíjet obyčejnými zbraněmi. Mágové si můžou vyrobit vlastní elementály, kteří budou bojovat na jejich straně.

Fire Atronach (vlevo) – nejslabší elementál (level 7, health 75, attack 7-21), stvořený z ohně. Na pohled vypadá poměrně hrůzostrašně (tady na obrázku ne, ale počkejte, až ho poprvé potkáte), i když, pravda, ten obleček nebo co to má na sobě je takový… zvláštní 🙂 Ohnivý elementál je samozřejmě imunní proti ohnivým kouzlům a ohnivým kouzlem také bojuje. Naopak špatně snáší vodní, tedy mrazivá kouzla.

Frost Atronach (uprostřed; level 9, health 105, attack 9-27) je opakem ohnivého elementála – nemá cenu chodit na něj s mrazivými kouzly, ale ohnivými ho snadno dostanete.

Storm Atronach (vpravo) je obrovská a nebezpečná hromada kamení, jiskřící blesky. Pro začátečníky je celkem smrtící (level 15, health 200, attack 15-45). Je imunní vůči elektrickým kouzlům (blesky, šoky) a částečně i proti jedu.

Komentáře

Nahoru