Duolingo: Duální způsob výuky jazyků, který vás určitě zaujme

Duolingo: Duální způsob výuky jazyků, který vás určitě zaujme

Kolik jazyků znáš, tolikrát jsi úspěšnějším internetovým surfařem. Výuka cizího jazyka je obtížná a zdlouhavá, proto se vynalézce Captcha symbolů a jejich otravného opisování pustil do zajímavého experimentu. Je třeba se učit hrou a zároveň pomáhat s překládáním stránek.

Internetové překlady

Určitě jste si někdy zadali překlad stránky internetovým překladačem a zděsili se výsledku. Obsah překladu lze sice vytušit, ale porozumět přesnému smyslu, přeložit fráze a vystihnout obsah, žádný překladač nedovede. Idealisté tedy spoléhají na optimální překlad bez chyb a pesimisté se nadále učí jazyky. A stále více používají hlavu.

Podstata Duolingové výuky

S programem Duolingo hrajete sociální hru na výuku jazyka. Učíte se interaktivně slovíčka, máte tři nebo čtyři životy a při chybách je ztrácíte. Naopak za precizní překlad nebo trénink získáváte zlaťáky, které Vás posunují na další úrovně. Duolingo tedy má přitáhnout k zábavné výuce řeči a přitom neodradit jen prostým biflováním.

Funkčnost výukových programů

Angličtina je gramaticky jednoduchý jazyk. Přesto působí překladatelům mnoho problémů. Jednoduchost gramatická byla nahrazena mluvnickou složitostí. Anglicky mluvící obyvatelé mnoha koutů země narážejí na obdobné problémy jako nezkušení překladatelé. Nejde jen o srozumitelnost poslechovou. Australan si s anglickým cockneym málo porozumí. Mluví stejnou řečí, ale jiným způsobem vyjadřují svoje myšlenky. A v tom je angličtina záludná jako říční voda z Temže.

Překlady internetových stránek

Internetové překladače mají smůlu. Anglické idiomy nemohou pochopit. Nepochopí je ani waleský stážista v londýnském klubu. Proto je otázka výuky slovíček a jednoduchých frází nejen u angličtiny prakticky nemožná. Nezvládne ji internetový překladač, nezvládne ji překladatel jiné formy jazyka a dokonce jí často nerozumí ani zmíněný Welšan v Londýně. It’s raining cats and dogs.  Opravdu prší kočky a psi? Vcelku by se dalo pochopit, že je špatné počasí. Jak k tomu ale přijde internetový překladač? Pokud odpoví něco jiného, než že prší jako z konve, potom má smůlu. Ale to byl jednoduchý příklad. Intuitivní a znalostní překlad se nedá nahradit žádnou výukou. Ani Duoling nemůže pohnout s praxí idiomů.

Jakou má Duolingo šanci

Především, Duolingo vychází ze základní znalosti a rozšiřování slovní zásoby. V tom nemůže zklamat. Je zdarma, protože jeho podstatou je jedna vychytralá podmínka. Za hraní v této hře bude později nutno zaplatit překladem. Hráč dostane text internetové stránky, se kterou si Google neporadil a přeloží ji. V jednoduchosti je síla. Překlad může být zajímavý pro Wikipedii. Je ale zajímavý pro skutečné vlastníky webových stránek? Asi těžko si „znalcem“ necháte přeložit stránku, pokud se prokáže hraním hry na fráze, slovíčka a procvičování.

Použití Duolinga

Hrajte tu hru, protože je zábavná a sociální. Program není špatný a má svoji úroveň. Opravdová znalost jazyka ale nespočívá ve znalosti slovíček. Potom bychom opravdu stačili s Google translator. Znalost je dána pochopením idiomů, které jsou to nejdůležitější na angličtině. Dávají větám smysl, vyjadřují děje a porovnání, která buď znáte, nebo nemáte šanci je pochopit, natož přeložit. Angličtina totiž experimentuje se smyslem. A smysl znamená znalost.

Duolingo hrou

Hrát si tedy můžeme a dosáhnout slovníkové znalosti jazyka také není na škodu. Ještě lepší je však praxe, a to nejde o výmluvu. Zkouška IELTS, která je jednou z nejlépe koncipovaných zkoušek angličtiny, má několik částí. Spočívá také v subjektivním posouzení pochopení a mluvení se skutečným a živým anglickým zkoušejícím. To je důvod, proč je její úroveň tak vysoká. Přesto učitelé přiznávají, že vysoký počet bodů neznamená automaticky jednoznačnou schopnost jazykem mluvit, rozumět mu a chápat jej.

Naučit se jazyk a pomoci s překlady cizojazyčných stránek je zajisté dobrý počin. Existují miliony stránek, které čekají na svůj trochu srozumitelný obsah. Je lepší než podobný z robotického překladače, ale ani Duolingo jazyk svojí hrou nenaučí. Jen pomůže překonat nudu slovíček a nepříjemnost gramatiky. Znalost jazyka je dřinou a tvrdou praxí, takže se nemusíte vymlouvat, ale vyražte tam, kde se jazykem mluví. A proto na závěr: „Go ahead and eat your heart out!“. Jděte vpřed a snězte Vaše srdce. Je to tak správně podle Duolingo? Nebo je snad správně „Neváhejte a jezte, co hrdlo ráčí?“ podle Čecha, který v tom londýnském klubu zasedl a za 5 liber se přejedl, jak je pro náš národ typické.

Komentáře

Nahoru