Držitelé autorských práv žalují Uložto: Co se může změnit v oblasti poskytování obsahu?

Držitelé autorských práv žalují Uložto: Co se může změnit v oblasti poskytování obsahu?

Českému nahrávacímu průmyslu již patrně došla s předpotopním serverem Uložto trpělivost a podal na ni žalobu. Jaké dopady může mít žaloba na celkovou situaci poskytování obsahu v Čechách?

Frustraci majitelů autorských práv ohledně nemožnosti vymáhání práv na Internetu lze jistě lidsky chápat. Ve chvíli, kdy se však nejedná o tlak konkurence typu Pandora nebo Spotify, ale pouze a jenom ventilací frustrace z jedné služby, půjde o peníze vyhozené z okna –a to i v případě, že nahrávací průmysl spor vyhraje.

Co vůbec žalobci požadují? Především to, aby poskytovatel sám promptně smazal veškerý nelegální obsah, který se na jeho službě objeví a za tím účelem instaloval patřičné technologie. Jak ale upozorňuje třeba Fred Lohman z Googlu, takové technologie jsou finančně velmi náročně a malé nebo začínající společnosti nemají šanci je utáhnout. Servery se obvykle brání, že mažou aspoň ty nelegální soubory, které jejich majitelé sami najdou a nahlásí. To je ale málo.

Jak by mohl soud dopadnout?

Mnoho lidí se domnívá, že na služby typu Uložto je zákon krátký, tak to ale není. Teoreticky má Česká republika nebo Slovensko přísnější zákony než třeba USA. Proč teoreticky? Jak víme, je často rozdíl mezi tím, co je psáno v zákoně a co skutečně funguje v praxi. Nicméně: naše právo umožňuje ovlivnit design služby i v tom případě, kdy poskytovatel udělal vše pro to, aby se vyhnul zodpovědnosti za delikt. Na rozdíl od amerických soudů mohou české či slovenské soudy po poskytovateli služby typu Uložto požadovat, aby i v případě, že sám neporušil zákon (v tomto případě nelegálním nahráním a poskytováním obsahu), pomohl majitelům autorských práv zakročit proti lidem, kteří obsah na službu nahráli. Poskytovatel se v tomto případě nemůže bránit tím, že všude po webu rozvěsil varování ohledně porušování autorských práv – zákon má moc jej přinutit, aby učinil kroky ve sféře svého vlivu, které by porušování práv na jeho službě omezily.

Pokud tedy majitelé autorských práv Uložto zažalují, mají velkou šanci ve sporu vyhrát a donutit Uložto, aby výrazně omezilo své stávající aktivity a služby, a to bude pro Uložto v jeho současné byznys podobě nejspíš konečná. Nejspíš se mezi námi najde mnoho lidí, kteří budou Uložto v tomto sporu fandit. Uvědomme si ale, že současný byznys modle Uložto je beznadějně zastaralý a má daleko k serióznímu, legitimnímu podnikání. Je v pořádku, když služba prochází postupným vývojem – YouTube se také kdysi potýkal se svými specifickými problémy a jak nedávno přiznal Fred von Lohman, teprve akvizice Googlu mu umožnila se profilovat jako legitimní byznys. Uložto se ale již celou řadu let nikam (rozuměj – k legitimnějšímu modelu) neposunulo – a nemá ani proč.

Jak se vyvíjel Rapidshare a co si z toho Uložto může vzít?

Inspiraci pro budoucí vývoj Uložto poskytuje třeba Rapidshare. Dříve fungoval na podobném principu jako Uložto, po řadě žalob v Německu ovšem musel provést řadu redesignů, které znesnadnily jeho používání především těm skupinám uživatelů, kteří masově porušovali autorská práva. Tím se služba stala pro některé skupiny uživatelů méně atraktivní a Rapidshare se tak musel více zaměřit na udržitelný byznys model.

Nelegální služby brání rozvoji inovativních, legitimních služeb

Kvůli předpotopnímu Uložto, plnému malwaru, se český ani slovenský uživatel nemůže dočkat skutečně inovativních, cenově dostupných služeb. Tyto inovativní služby pro sdílení obsahu totiž nemají vůbec šanci se na našem trhu uplatnit – jak by také mohly konkurovat službě jako Uložto, která nevybírá žádné poplatky a má podstatně nižší náklady? Uložto a podobné služby tedy brzdí rozvoj nových byznys modelů s digitálním obsahem. Ale nejsou jediní: další podstatnou brzdou rozvoje jsou tzv. ochranné autorské organizace, které při vymáhání vysokých licenčních poplatků u poskytovatelů služeb zneužívají jako rukojmí zastupované umělce.

Tyto ceny obvykle nerespektují specifika konzumace obsahu na Internetu: třeba fakt, že hudba se přes Internet konzumuje jinak než na CD nosičích a z toho také plyne poněkud jiná ochota za ni platit. Dokud toto organizace pro ochranu autorských práv nepochopí, situace se patrně nezmění a ceny za legitimní obsah budou nadále neúnosně vysoké. Pokud chtějí tyto organizace skutečně profitovat z poskytovaného obchodu, měly by zásadně přehodnotit svou licenční politiku – jinak z tohoto boje nevyjde vítězně nikdo.

Zdroje: https://www.lupa.cz/clanky/zaloba-proti-uloz-to-moze-byt-premarnena-sanca/

https://goo.gl/p7VYCC

Komentáře

  • Josef Veselý

    Já stahuji na HDD. A tam mám již poplatek zaplacen. Při koupi toho disku. Tak o co jde?

Nahoru