Dobýt, dobít

Slovesa dobýt a dobít mají každé jiný význam.

  • dobýt (hrad, úspěch)
  • dobít (baterii, telefon, kredit, zvíře)

Dobýt

Dobýt znamená získat něco s vynaložením určitého úsilí (nebo i pomocí násilí a nátlaku).

Vydobýt si uznání.

Vydobýt důležité vítězství.

Exekutor vydobyl pohledávku.

Král dobyl hrad.

Odtud je i odvozené podstatné jméno dobyvatel. Úsilí musíme vynaložit i při vykopávání a vyzvedávání předmětů ze země, proto píšeme dobýt/dobývat uhlí nebo dobýt pařez.

Dobít

Sloveso dobít znamená utlouci. Usmrtit. Může znamenat také napěchovat (energiií – nabít baterii, dobít kredit).

Lovec dobil zraněné zvíře.

Jeho srdce dobilo včera večer.

Dobít baterii u auta.

Potřebuji dobít kredit.

Tip: K lepšímu rozlišení sloves dobít a dobýt napomáhá převedení sloves do budoucího času.

Tým redaktorů magazínu Objevit.cz se skládá z poměrně mladých lidí, kteří psaní článků a pohybování se ve světě IT pokládají za svůj koníček, věnují se mu a tudíž mu i rozumí.

Komentáře

Nahoru