Tisková zpráva: Dle průzkumu téměř polovina absolventů s titulem do roka navýší svůj plat o 15 %

Titul Master of Business Administration (MBA) je považován za jeden z nejprestižnějších titulů u nás. Díky svému praktickému zaměření umožňuje rozvíjet a zdokonalovat znalosti, dovednosti a schopnosti studentů. Což vede k tomu, že absolventi těchto kurzů se lépe uplatní na trhu práce.

Absolventi kurzu MBA častěji dosáhnou na lepší pracovní pozici a tedy i vyšší plat (dle posledního průzkumu společnosti Insight až 42 % absolventů přiznává, že jim kurz MBA pomohl ke kariérnímu posunu o jeden stupeň, pět procent postoupilo dokonce o dva posty nahoru, v průměru vydělávají o 15 % více již rok po zakončení studia).Výhodou kurzů MBA je jejich menší časová náročnost (studium trvá jen dva semestry, navíc je možné absolvovat i distanční formu tohoto kurzu – což je vhodné pro pracovně vytížené manažery nebo ženy na mateřské). Díky tomu, že se jedná o placenou formu vzdělávání, je zaručená vysoká kvalita lektorů a přednášek. A hlavně – titul MBA je vysoce uznávaný i v zahraničí (náš klasický vysokoškolský diplom vám zde bude naopak v mnoha případech k ničemu). Titul MBA můžete v ČR získat např. u instituce Ústav práva a právní vědy, o.p.s. Konkrétní seznam otevíraných programů nalezente zde: https://www.ustavprava.cz/cz/sekce/centrum-pravnich-studii-mba-6/. Přihlášky je možné podávat do 28.2. 2013.

O studiu MBA programu na Ústavu práva a právní vědy, o.p.s.

Studium na Ústavu práva a právní vědy, o.p.s. je rozloženo na dva semestry po šesti modulech (v druhém semestru je šestým modulem disertační práce). U vybraných modulů se v rámci semestru konají tři tematická setkání, každé v rozsahu 90 minut, účast na nich však není povinná. U vybraných modulů se v rámci semestru konají tři tematická setkání, každé v rozsahu 90 minut, účast na nich však není povinná.

Titul MBA

Master of Business Administration je vysokoškolský postgraduální studijní program, zaměřený na získání znalostí v oboru managementu. Absolventi tohoto profesního programu získají titul MBA (uváděný za jménem) a příslušný diplom popř. certifikát. V manažerské praxi je titul MBA globálně uznáván. Studium MBA (Master of Business Administration) představuje profesní vzdělávací program, který se stává standardem mezi světovými manažery, kde zahraniční zaměstnavatelé tento typ vzdělání upřednostňují, neboť vypovídá nejen o teoretických znalostech, ale i o praktických dovednostech manažera.

Tým redaktorů magazínu Objevit.cz se skládá z poměrně mladých lidí, kteří psaní článků a pohybování se ve světě IT pokládají za svůj koníček, věnují se mu a tudíž mu i rozumí.

Komentáře

Nahoru